ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 3,425 คน
จำนวนหลังคาเรือน 342 หลังคา
จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ หมู่บ้าน
จำนวนโรงเรียน 2 โรง
จำนวนศูนยฺพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์
องค์การบริหารส่วนนตำบล  1 อบต.
โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
 นางจิตลัดดา  พาพรมฤทธิ์
ผอ.รพ.สต.กกปลาซิว

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.

IP :192.168.0.7