ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 3,425 คน
จำนวนหลังคาเรือน 342 หลังคา
จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ หมู่บ้าน
จำนวนโรงเรียน 2 โรง
จำนวนศูนยฺพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์
องค์การบริหารส่วนนตำบล  1 อบต.
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 23
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 24
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 25
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
 นางจิตลัดดา  พาพรมฤทธิ์
ผอ.รพ.สต.กกปลาซิว

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.