โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2,882 คน
จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
โรงเรียน  3  แห่ง
 วัด  6  แห่ง
 อสม  50  คน
     
     
     
     

:)ประเมินความพึงพอใจ
 ผลประเมินพึงพอใจ

คู่มือ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ขอแสดงมุทิตาจิตต่อเมตตาของ รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์   

กกกกกกกกกกกก

สุขภาพดีแสนคนที่สกลนคร https://youtu.be/Of9uv8rmHYY

22 ก.ย. 55 11:16

ติดตามชม วิ่งสะสมระยะทาง on youtube

5 ก.ค. 55 14:47
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
- นิสิต//ออกโครงการ แอโรบิก ++ จันทร์พุธศุกร์
26
 
27
 
28
 
- นว//นิสิต/บ่ายประชุมประธาน/เลขา งบกองทุนหลักปก
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
- บ่าย//นิสิต นว สรุปงาน
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
- คลินิกวัคซีน
12
 
- ชมรม อสม.อำเภอนัดประชุม 12 มี.ค.2562 หอประชุมทัศนีย์
13
 
14
 
- เช้ารับตรวจสอบภายใน คปสอ
- บ่าย//นิสิต นว สรุปงาน
15
 
- นว/นิสิต/อสม6 พ่นหมอกควัน-ควบคุมลูกนำ้รอบสอง
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
- ผอ/นว--ประชุม กกลต ที่ว่าการ บ่าย
19
 
20
 
- คลินิกเบาหวาน
21
 
- บ่าย//นิสิต นว สรุปงาน
22
 
- นว/นิสิต--- รับ อาจารย์ มก เช้า
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
- เลือกตั้ง
25
 
- เปิด รร อสม เตรียมงาน อสมชาติ
26
 
- วิ่ง รรอสม หนองไฮใหญ่
27
 
- วัน อสม แห่งชาต บ้านดง
28
 
- นว/ผอ เตียง รับใบประกาศ อสมดีเด่นอำเภอ (สกลนคร)
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
หน่วยงานภายในสสจ

 

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

บุคลากร