โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2,882 คน
จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
โรงเรียน  3  แห่ง
 วัด  6  แห่ง
 อสม  50  คน
     
     
     
     

:)ประเมินความพึงพอใจ
 ผลประเมินพึงพอใจ

คู่มือ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ขอแสดงมุทิตาจิตต่อเมตตาของ รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์   

กกกกกกกกกกกก

22 ก.ย. 55 11:16

ติดตามชม วิ่งสะสมระยะทาง on youtube

5 ก.ค. 55 14:47
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
- นว/อสม/ประชุมสามัญชมรมอสม
28
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
- งานด่วนลงข้อมูลวัณโรค เสร็จสิ้นมีนาคม
6
 
7
 
8
 
9
 
- ประชุมเตรียมวัน อสม แร่
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
- นัดเจาะเลือด 40ราย
- คลินิกวัคซีน
13
 
- //นัดอสม เตรียมงาน วัน อสมชาติ//นัดเจาะสารเคมี 40คน กับมทร
14
 
- อสม ไปจัดสถานที่บ้านสมสะอาด10คน //อีกทีมเตรียมงานป้าย
15
 
- วันอสม แห่งชาติ
- บ๋อม//ซ้อมรับปริญญา
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
20
 
21
 
- บ๋อม//รับปริญญาจริง
- คลินิก เบาหวานดัน
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
- อาจารย์ มก เยี่ยมนิสิต
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
หน่วยงานภายในสสจ

 

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

บุคลากร