โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2,882 คน
จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
โรงเรียน  3  แห่ง
 วัด  6  แห่ง
 อสม  50  คน
     
     
     
     

:)ประเมินความพึงพอใจ
 ผลประเมินพึงพอใจ

คู่มือ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ขอแสดงมุทิตาจิตต่อเมตตาของ รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์   

กกกกกกกกกกกก

สุขภาพดีแสนคนที่สกลนคร https://youtu.be/Of9uv8rmHYY

22 ก.ย. 55 11:16

ติดตามชม วิ่งสะสมระยะทาง on youtube

5 ก.ค. 55 14:47
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
- เปิด รรอสม พยุุ61
5
 
6
 
7
 
8
 
- จัดวิ่ง6km ระดับหมู่บ้านม๗
9
สัปดาห์ที่ 49
- จัดวิ่ง6km ระดับหมู่บ้าน ม๙
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
- จัดอบรม อสม ใหม่ 17-21ธค61เลื่อน
18
 
19
 
20
 
- อบovอินทนิล
21
 
- นว อบรม43f + ประกวดอสมดีเด่นเตียง สสจ
22
 
- จัดวิ่ง6km ระดับหมู่บ้าน m6
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
- นว อบ ov สสจ
25
 
- เปิด รรออสม #จับรางวัลปีใหม่
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
- จัดวิ่ง6km ระดับหมู่บ้าน ม3
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
- จัดวิ่งรวม ๕ มบ ครั้งที่๑
หน่วยงานภายในสสจ

 

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

บุคลากร