โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2,882 คน
จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
โรงเรียน  3  แห่ง
 วัด  6  แห่ง
 อสม  50  คน
     
     
     
     

:)ประเมินความพึงพอใจ
 ผลประเมินพึงพอใจ

คู่มือ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ขอแสดงมุทิตาจิตต่อเมตตาของ รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์   

กกกกกกกกกกกก

สุขภาพดีแสนคนที่สกลนคร https://youtu.be/Of9uv8rmHYY

22 ก.ย. 55 11:16

ติดตามชม วิ่งสะสมระยะทาง on youtube

5 ก.ค. 55 14:47
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
- จนท+พกส ๔คน อบรมคุณธรรม ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สสอ.พังโคน
- นิสิตเข้าลา สสอ เช้า
- นิสิตจบฝึกงานPH6
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
- จิตอาสา สกลนคร-ราชมงคล
6
 
7
 
8
 
- รพสต รับชีแจง การทำdataสปส @@
9
 
10
 
- นว//อบ อวลhotZone รพอจฝั้น
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
- บ่าย-นว 14 พ.ค.62 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 รพ.พังโคน
15
 
- นว--ประชุมติดตามงบ พระราชดำริ เทศบาล ๐๙ น
16
 
- นว--ส่งกลุ่มovccaอัลตราซาวด์ทัศนีย์
17
 
- นว--ส่งกลุ่มovccaอัลตราซาวด์ทัศนีย์
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
- วิ่ง รรอสม ที่รพสต โคกสะอาด
20
 
21
 
- เปิด รร อสม
22
 
23
 
24
 
- ควบคุมลูกน้ำ//ถ่ายภาพ รายงาน
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
- ควบคุมลูกน้ำ//ถ่ายภาพ รายงาน
1
 
หน่วยงานภายในสสจ

 

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

บุคลากร