โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2,882 คน
จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
โรงเรียน  3  แห่ง
 วัด  6  แห่ง
 อสม  50  คน
     
     
     
     

:)ประเมินความพึงพอใจ
 ผลประเมินพึงพอใจ

คู่มือ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ขอแสดงมุทิตาจิตต่อเมตตาของ รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์   

กกกกกกกกกกกก

สุขภาพดีแสนคนที่สกลนคร https://youtu.be/Of9uv8rmHYY

22 ก.ย. 55 11:16

ติดตามชม วิ่งสะสมระยะทาง on youtube

5 ก.ค. 55 14:47
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
- นว//อบรม อสมใหม่ สสอ 28-1 กพ 62
- สำรวจชุมน +
29
 
- นว//อบรม อสมใหม่ สสอ 28-1 กพ 62
- นิสิต //เข้าช่วยงานอบ อสมใหม่ บ้านละ ๑วัน(ยังไม่ระบุ)
30
 
- นว//อบรม อสมใหม่ สสอ 28-1 กพ 62
31
 
- นว//อบรม อสมใหม่ สสอ 28-1 กพ 62
- นิสิตลงทำประชาคมปัญหาสุขภาพ
1
 
- นว//อบรม อสมใหม่ สสอ 28-1 กพ 62
2
 
- จัดวิ่ง6km ระดับหมู่บ้าน ม๖
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
6
 
- รับส่งตลับ ov งวดท้าย ๖๗๘ กพ
7
 
- นิสิต/นว/ ออกประชาคมสุขภาพ หนองไฮใหญ่--แอโรคบิก-ยางยืด-คลายกล้ามเนื้อ
8
 
- อบcgเช้า st
9
 
- จัดวิ่ง6km ระดับหมู่บ้าน ม๘
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
- คลินิกวัคซีน
- นิสิต//เริ่มโครงการ แอโรบิก ++ จันทร์พุธศุกร์//
12
 
- นว//อบรม OV ร่วม สสจ ที่ว่าการ เป้า 250 ราย
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
- จัดวิ่ง6km ระดับหมู่บ้าน
18
 
- เปิด รรออสม
- นิสิต//ออกโครงการ แอโรบิก ++ จันทร์พุธศุกร์//
19
 
20
 
- คลินิกเบาหวานความดัน
- นว//อสม. อบรม อสม.นักจัดการ ไม่ซ้ำคน
21
 
22
 
23
 
- จัดวิ่งรวม๕ มบ ครั้งที่๒(อาจเลื่อน ดูวันกำหนดเลือกตั้งเป็นหลัก)
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
- นิสิต//ออกโครงการ แอโรบิก ++ จันทร์พุธศุกร์
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
หน่วยงานภายในสสจ

 

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

บุคลากร