ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว(เพิ่มเติม) Download

24 ม.ค. 57 08:05

คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์และเวรOT บุคลากร รพ.สต.บ่อร้าง ประจำเดือน มค.๒๕๕๗ Download

9 ม.ค. 57 14:22

 

แผนการให้บริการวัคซีนประจำปี  2557  
ของ รพ.สต.บ้านบ่อร้าง-โคกสีนวล
๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
9 ม.ค. 57 14:01
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู๋เวบไซต์...รพ.สต.บ้านบ่อร้าง-โคกสีนวล ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 e-mail:hc_boorang@hotmail.com