ข้อมูลพื้นฐาน

 

ลำดับ

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
12        
         
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

นายสงคราม  วงษ์ศรี

 ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านกลาง

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง

ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

โทร 042-169110 ,0856819262

Email : hc.klang.phonphang@gmail.com