ข้อมูลพื้นฐาน

 

ลำดับ

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
12        
         
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

นายสงคราม  วงษ์ศรี

 ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านกลาง

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง

ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

โทร 042-169110 ,0856819262

Email : hc.klang.phonphang@gmail.com