ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 3497 คน
จำนวนหลังคาเรือน  784  หลัง
 หมู่บ้าน  5  หมู่
 เพศชาย  1763  คน
 เพศหญิง  1734  คน
 โรงเรียน  3  แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห่ง
     
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2557 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม ตำบลวาใหญ่

10 ม.ค. 57 11:54
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

นายตุ้มแก้ว  วะริรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพฑ์ 085-6819265 Email hc.kutjokyai@gmail.com