ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 3497 คน
จำนวนหลังคาเรือน  784  หลัง
 หมู่บ้าน  5  หมู่
 เพศชาย  1763  คน
 เพศหญิง  1734  คน
 โรงเรียน  3  แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห่ง
     
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2557 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม ตำบลวาใหญ่

10 ม.ค. 57 11:54
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

นายตุ้มแก้ว  วะริรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพฑ์ 085-6819265 Email hc.kutjokyai@gmail.com