ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 5400 คน
จำนวนหลังคาเรือน  1000  หลังคาเรือน
 จำนวนหมู่บ้าน 9  หมู่บ้าน
 จำนวน อสม.  102  คน
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กที่ ตลาดนัดบ้านนาฮี วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ พบกับสินค้า O TOPมากมาย  download

10 ม.ค. 57 11:53
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นายประดิษฐ์  คำมุลตรี

ผอ.รพ.สต.บ้านนาฮี

 

Web Link

คู่มือ

E-office

รพ.สต. นาฮี อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

โทร ๐๔๒ -๑๖๘- ๕๑๐

E MAIL  Hc.nahi@gmail.com