ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 5400 คน
จำนวนหลังคาเรือน  1000  หลังคาเรือน
 จำนวนหมู่บ้าน 9  หมู่บ้าน
 จำนวน อสม.  102  คน
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กที่ ตลาดนัดบ้านนาฮี วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ พบกับสินค้า O TOPมากมาย  download

10 ม.ค. 57 11:53
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

นายประดิษฐ์  คำมุลตรี

ผอ.รพ.สต.บ้านนาฮี

 

Web Link

คู่มือ

E-office

รพ.สต. นาฮี อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

โทร ๐๔๒ -๑๖๘- ๕๑๐

E MAIL  Hc.nahi@gmail.com