ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาคำ ร่วมกับ อสม.บ้านหนองบัวทอง ม.๑๑ ต.ห้วยยาง คัดกรองเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และร่วมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ปี ๒๕๖๑  เมื่อเช้าวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๑ ณ  ศสมช.บ้านหนองบัวทอง

 ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำได้รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสุขศึกษา จากท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ  โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

   ขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองสกลนครที่มาเป็นเกียรติในการมอบเงินบริจาคร่วมทำบุญสร้างอาคารนึ่งเครื่องมือแพทย์จากคุณพรไพลิน พรหมจรรยา วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ จำนวน 148,045 บาท

   ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก นพ.สสจ.สน.ที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาคำตำบลห้วยยางผ่านการประเมินมาตรฐานพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาพยาบาล

   เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ รพ.สต.นาคำ ต.ห้วยยาง เข้ารับประทานเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพบริการ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากพระองค์เจ้าโสมเสาวรีฯ ณ.อาคารนครินทรศรี สภาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม 1 กิจกรรม2 กิจกรรม3
     
     
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นางสวินทร  วงษ์หาญ
ผอ.รพ.สต.นาคำ
โทร. 08-8036-0046

   ตารางการให้บริการทันตกรรม
ตารางการให้บริการทันตกรรม ใน รพ.สต.บ้านนาคำ

ปฏิทินปฏิบัติงาน  

Web Link

HDC สกลนคร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ

ที่ตั้ง ถนน นาคำ-นาเวง หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ   ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร.042747118