ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร - คน
จำนวนหลังคาเรือน    
     
     
     
     
     
     
     
     

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รูปเล่ม_080862

นำเสนอ_080862

นำเสนอ_070862

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

บุคลากร

นายพรหมลิขิต  จิตจำนงค์
ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง
ถ.ศรีวิชา-กวนบุ่น  ต.จันทร์เพ็ญ  อ.เต่างอย  จ.สกลนคร  ๔๗๒๖๐
โทร. ๐-๔๒๗๖-๑๒๓๑  E-mail : hc_naluang@hotmail.com