ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร 9,693  คน
หลังคาเรือน 2,115  หลัง
เจ้าหน้าที่ 9  คน
ลูกจ้างชั่วคราว 4  คน
หมู่บ้าน 11  หมู่
อสม. 146  คน
โรงเรียน 3  โรง
ศพด. 5  แห่ง
     
     
โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเปิดโรงเรียน อสม.

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านางเติ่ง

26 ก.พ. 64 10:23

ขอเชิญร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ณ วัดบ้านโคกภูใหม่ ม.2 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

15 พ.ค. 55 09:50
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

                                                                            

 นางกนกอร จันทะวงศ์

 ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านนางเติ่ง

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.

IP :192.168.0.7