ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร 9,693  คน
หลังคาเรือน 2,115  หลัง
เจ้าหน้าที่ 6  คน
ลูกจ้างชั่วคราว 4  คน
หมู่บ้าน 11  หมู่
อสม. 146  คน
โรงเรียน 3  โรง
ศพด. 5  แห่ง
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ณ วัดบ้านโคกภูใหม่ ม.2 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

15 พ.ค. 55 09:50
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
นส.บุญหลาย วรรณวงศ์ 
ผอ.รพ.สต.บ้านนางเติ่ง

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.