นางเนตรนภา  คำพรมมา
นักวิชาการาสาธารณสุขชำนาญการ

(ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านนาเพียงใหม่)

นางสาวสุปานี โคตรวิชา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร   ยานิตย์
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววจี  ทิ้งชั่ว
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวตุ๊กตา  ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

        นางสาวเพ็ญพักตร  ชินบุตร 

           เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาววัชราภร    ทะวงศ์นา
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางประภาพร    พรมกระบิล
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายลอง  แก้วมุกดา
ผู้ช่วยเหลือแพทย์แผนไทย

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิ.ย. 57 14:07
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 22
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 23
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 24
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

งานที่เกี่ยวข้อง

00

E-office

รพ.สต.บ้านนาเพียงใหม่ ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

โทรศัพท์ 042-981174 

 

IP :192.168.0.7