โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ
เบอร์โทร :  042 -163603

 หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

 ข้อมูลบุคลากร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ติดต่อเรา

 ระบบสมาชิก

โปรแกรม R506 V4.09

คู่มือติดตั้งโปรแกรม R506 V4.09

CODE NEW R506 ปี60 (ล่าสุด)

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  ๑ รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบดังนี้

24 ม.ค. 63 07:29

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  ๑ รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบดังนี้

                                          นางสาวศิริมุดา โพธิสิม
                                           ผู้แจ้งข่าว
                                    วันที่ 18 ธันวาคม 2562
18 ธ.ค. 62 14:29

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.บ้านนายอ อ.ภูพาน จ.สกลนคร) รายละเอียดดังนี้

                                           นางสาวศิริมุดา โพธิสิม
                                          ผู้แจ้งข่าว
                                   วันที่ 9 ธันวาคม 2562
9 ธ.ค. 62 17:37

                รพ.สต.บ้านนายอ ร่วมต่อต้านการใช้   ยาฆ่าหญ้า 


9 ต.ค. 62 16:15

กิจกรรม หมอชวนวิ่ง  เทศบาลตำบลสร้างค้อ ร่วมกับ อสม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านนายอ ร่วมกันทำกิจกรรมหมอชวนวิ่ง ในเสาร์ ที่ 17 พ.ย. 2561 ครับ บริการ   ด้วยหัวใจ คือ ปณิทานของเรา

18 พ.ย. 61 11:58

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน คุณยาย เสงี่ยม หมู่ที่ 1 ต.สร้างค้อ วันที่ 13 พ.ย.2561 พบว่า มีปัญหา แผลกดทับที่ก้น ได้แนะนำการล้างแผลที่ถูกต้องให้ญาติ และได้จัดหาที่นอนลม พร้อมเตียงปรับระดับได้มาให้คุณยาย เพื่อแก้ไขปัญหาแผลกดทับค่ะ  บริการ   ด้วยหัวใจ คือ ปณิทานของเรา

เยี่ยมบ้านคุณยาย เสงี่ยม ม.1 ต.สร้างค้อ

15 พ.ย. 61 10:43

ตามประกาศจังหวัดสกลนคร  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ)  ได้มีโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาดไม่ต่ำกว่า  18000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บัดนี้  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

                                              น.ส.ศิริมุกดา โพธิสิม
                                                   เจ้าหน้าที่
                                                   ผู้แจ้งข่าว
13 พ.ย. 61 17:28

     กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง คุณยายเสงี่ยม ม.1 ต.สร้างค้อ วันที่ 12 พ.ย.61

13 พ.ย. 61 11:33

  เผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70  ปีงบ 2562 รพ.สต.บ้านนายอ ต.สร้างค้อ รายละเอียดดังนี้

นายตะวัน กุดวงค์แก้ว  ผู้แจ้งข่าว
26 ต.ค. 61 15:11
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

รพ.สต.