กลับหน้าหลัก     ข้อมูลบุคลากร  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ติดต่อเรา       ระบบสารบัญ                                                                      ระบบสมาชิก

โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

    บรรยายด้วยภาพ ประกอบการออกเยี่ยมบ้าน ภาคบ่าย รพ.สต.นายอ ร่วมกับ รพ.สต.ชมภูพานเหนือ  วันที่ 08 ธ.ค.2563

8 ธ.ค. 63 17:32

วันที่ 26 พ.ย. 63 บุคลากร รพ.สตบ้านนายอร่วมกับอสม. ดำเนินการคัดกรองในพระสงฆ์      สามเณรและแม่ชี หมู่ 4 จำนวน 1 วัด ได้รับความเมตตาจากทางวัดเป็นอย่างสูง สาธุ

26 พ.ย. 63 15:42

25 พ.ย. 63 15:31
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 3 / 11    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

    

   นายตะวัน  กุดวงค์แก้ว
     ผอ.รพ.สต.บ้านนายอ

งานตะวัน  กุดวงค์แก้ว
RDU ( AD )
- RDU ( RI )

--------------------------------------------------------

งานศิริมุกดา  โพธิสิม
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก(สะสม)
- เด็ก 0-5ปี มีพัฒนาการสมวัย
- ความคลอบคลุมวัคซีน เด็ก 1ปี (ทุกตัว)

--------------------------------------------------------

งานสุจิตรา อัคพิน
- ฝากครรภ์ ก่อน 12 week
- หญิงตั้งครรภ์ ดูแล 5 ครั้งก่อนคลอด
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
- ทารกแรกเกิด <2500g
- คัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง
วิดิโอคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง
 ADL การคีย์ ผู้สูงอายุ
 - ADL QREE จำนวนผู้สูงอายุ

--------------------------------------------------------

งานทิตยา  กุดวงค์แก้ว
คัดกรอง  DM
- คัดกรอง HT
- CKD ระยะ 3ฺB ไป 4
- เตียง 3 และ 4 ได้รับการเยี่ยมบ้าน

--------------------------------------------------------

งานธันยชนก จอมประเสริฐดี
- OPDทันตกรรม(ทุกสิทธิ์)
- ตรวจสุขภาพช่องปาก หญิงตั้งครรภ์
- เคลือบ/ทาฟลูออไรด์ เด็ก 4-12ปี
- เคลือบหลุ่มล่องฟันกรามแท้ เด็ก 6-12 ปี
ใบคนไข้เบิกเงินทันตกรรม
คู่มือการคีย์เบิกเงินทันตกรรม

--------------------------------------------------------

งานชไมพร มุงคุณ
- ปริมาณการจ่ายยาสมุนไพร
- บริการ นวด อบ ประคบ
- การบริบาลหญิงหลังคลอด
- ผลงานแพทย์แผนไทย

--------------------------------------------------------

>ปฏิทินปฏิบัติงาน การคีย์ JHCIS

>แหล่งความรู้ JHCIS รพ.สต.บ้านโพธิ์

>โครงการ 3 หมอ

 GISHEALTH NAYOR

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

คีย์ LTC

คีย์เบิกเงินประกันสังคมทันตะกรรม

โปรแกรมเขต 8

HDC สกลนคร

Cockpit 64

 Cockpit 63

ผลงานแพทย์แผนไทย

 ส่ง R506 สสจ.

ส่งแดชบอร์ด

ส่งรายงาน อสม.

 ส่งรายงานพลังงาน

อัปเดท JHCIS

   คีย์ E-GP

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

IP :192.168.0.7