หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธ.ค. 63 13:36

ขอเชิญ

ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และใกล้เคียง  ที่ต้องการรับบริการทางด้านทันตกรรม 

เข้ารับบริการทันตกรรม ที่ทาง กฟผ. จัดทันตกรรมเคลื่อนที่บริการประชาชน

ณ  โรงเรียนบ้านแก้งคำสามัคคี  ตำบลอุ่มจาน   อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 

ในวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

16 พ.ย. 60 09:44

วันที่  3  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

15 พ.ย. 60 11:25

รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จัดเตรียมพื้นที่รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

15 พ.ย. 60 11:22

 

 

รายงานผลการศึกษาวิจัยในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร เรื่อง "การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง"

 

 

 

26 ส.ค. 58 16:08

10 มิ.ย. 57 19:24

รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง รณรงค์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ปี 2557

10 มิ.ย. 57 19:21

งานอนามัยโรงเรียน

24 ก.ค. 55 11:56

กิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

24 ก.ค. 55 11:51

รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อVibrio parahaemolyticusและเชื้อVibrio mimicus

18 เม.ย. 55 10:56
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 22
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 23
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 24
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
E-office

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  โทรศัพท์ 042-701376


 แผนที่ รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง

IP :192.168.0.7