รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563  รายละเอียด

3 ต.ค. 62 09:39

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (เพิ่มเติม)  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีระยะพึ่งพิง  รายละเอียด

17 ก.ย. 62 12:01

แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

5 มี.ค. 62 09:30

โฮมีโอพาธีย์  บ้านนิคมพัฒนา  หมู่ที่ 3 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลนิคมน้ำอูน

14 ธ.ค. 61 09:27

homeophaty บ้านดงสว่าง

13 ธ.ค. 61 15:25

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านหนองหลวง ปี งบประมาณ 2562  รายละเอียด

13 ธ.ค. 61 15:10
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office

รพ.สต.บ้านหนองหลวง