ข้อมูลหน่วยงาน

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

5 มี.ค. 62 09:30

โฮมีโอพาธีย์  บ้านนิคมพัฒนา  หมู่ที่ 3 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลนิคมน้ำอูน

14 ธ.ค. 61 09:27

homeophaty บ้านดงสว่าง

13 ธ.ค. 61 15:25

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านหนองหลวง ปี งบประมาณ 2562  รายละเอียด

13 ธ.ค. 61 15:10
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นางวรางคณา  ลับลิพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง

Web link

นายธีระศักดิ์  มามิมิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

E-office

รพ.สต.บ้านหนองหลวง