ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 9,730 คน
    - ชาย   จำนวน  4,807  คน
    - หญิง   จำนวน  4,923  คน
 จำนวนหลังคาเรือน  1,944  หลัง
 จำนวนหมู่บ้าน   10  หมู่บ้าน
    1.บ้านถ้ำเต่า หมู่ 1    
    2.บ้านโนนจำปา  หมู่ 2    
    3    
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมงานข้อมูลที่สสอ.อากาศ วันที่ 10 มกราคม 57 Dowload

10 ม.ค. 57 12:11

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ของตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ เวลา 08.00 - 12.00 น.

10 ม.ค. 57 11:54

gfjryitupil6yi;

12 พ.ย. 56 16:13
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

นางผ่องศรี  กุลอัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์  085 - 6819260  E - mail  : hc.nongsamkha@gmail.com