ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนา

นิว 22 พ.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลสุวรรณคาม จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

24 พ.ค. 55 12:23

อบรมจริยธรรม55

วันที่ 11 พ.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสุวรรณ  เข้าร่วมรับการอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คปสอ.นิคมน้ำอูน ณ ห้องประชุมสายธารน้ำอูน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

11 พ.ค. 55 14:14

อาคารสำนักงานหลังใหม่   new  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสุวรรณ ได้รับงบประมาณจำนวน 2,477,777  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ตามแบบเลขที่ 8170/2536  คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2555

4 พ.ค. 55 09:00
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้ดูแลระบบ


        

  Sanook 

Web Link

 สสจ.สน.

คู่มือ