สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนา

นิว 22 พ.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลสุวรรณคาม จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

24 พ.ค. 55 12:23

อบรมจริยธรรม55

วันที่ 11 พ.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสุวรรณ  เข้าร่วมรับการอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คปสอ.นิคมน้ำอูน ณ ห้องประชุมสายธารน้ำอูน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

11 พ.ค. 55 14:14

อาคารสำนักงานหลังใหม่   new  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสุวรรณ ได้รับงบประมาณจำนวน 2,477,777  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ตามแบบเลขที่ 8170/2536  คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2555

4 พ.ค. 55 09:00
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้ดูแลระบบ


        

  Sanook 

Web Link

 สสจ.สน.

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คู่มือ