นายปรีชา  กายราช
ผอ.รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล

นางตุ้มคำ  คำธิศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวสาวจิราภรณ์  สวยสะอาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

12-06-57

12 มิ.ย. 57 13:22

             กิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

20 ม.ค. 57 11:54

ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันที่ 23 มกราคม 2557 ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม โครงการจากใจถึงใจ แม่บ้านสาธารณสุขสกลนครห่วงใยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

2 พ.ค. 55 00:17
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office

รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล ตำบลบ้านโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท์ 042-981175


ดู สถานที่ รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล