แบบสอบถามความพึงพอใจ

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 1000 คน
จำนวนหลังคาเรือน    
     
     
     
     
     
     
     
     

ค่าเฉลี่ยความพีงพอใจ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.สต.ภูเงินจะดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.   ปีงบประมาณ 2555 ดูภาพกิจกรรมได้ที่

14 พ.ค. 55 15:25
ข่าวสุขภาพ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

รพ.สต.ภูเงิน