ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 8977 คน
จำนวนหลังคาเรือน  1943  หลัง
 ชาย  4532  คน
 หญิง  3456  คน
 กระเทย  43  คน
 ทอม  54  คน
 เกย์  44  คน
 วัด  13 แห่ง
 โรงเรียน  6  โรง
 สถานที่ราชการ  2  แห่ง
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการจัดทำแฟ้มงานควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนแบบเข้มข้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 มกราคม 2557 

Download

10 ม.ค. 57 11:53
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

นางบุญทอน  เจินทำ

ผอ.รพ.สต.บ้านโพนงาม

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โทร 042168038 email  hc.phonngam@gmail.com