ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 8977 คน
จำนวนหลังคาเรือน  1943  หลัง
 ชาย  4532  คน
 หญิง  3456  คน
 กระเทย  43  คน
 ทอม  54  คน
 เกย์  44  คน
 วัด  13 แห่ง
 โรงเรียน  6  โรง
 สถานที่ราชการ  2  แห่ง
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการจัดทำแฟ้มงานควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนแบบเข้มข้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 มกราคม 2557 

Download

10 ม.ค. 57 11:53
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

นางบุญทอน  เจินทำ

ผอ.รพ.สต.บ้านโพนงาม

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โทร 042168038 email  hc.phonngam@gmail.com