ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร - คน
จำนวนหลังคาเรือน    
     
     
     
     
     
     
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

 altแจ้งแผนการออกตรวจภายใน CUP เมืองสกลนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557   รายละเอียด คลิก

20 ก.พ. 57 11:17

 altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง แจ้งผลการทำเอกสาร PCA  (SAR,Profile,CQI) ให้งานบริหาร สสอ.เมือง ทราบด้วย ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2557

20 ก.พ. 57 11:12

 update สรุปข้อมูล ๒๑ แฟ้มจาก Data Center คปสอ.เมืองสกลนคร

(๑) คนตายได้รับการคัดกรองความเสี่ยง ncdscreen  กระทู้แสดงความคิดเห็น
(๒) หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  กระทู้แสดงความคิดเห็น
(๓) คนในเขตรับผิดชอบที่อยู่จริง ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM/HT กระทู้แสดงความคิดเห็น 
ข้อมูลทั้งหมดส่งให้สถานบริการทุกแห่งทางอีเมล์ @cupsakol.org เพื่อตรวจสอบและแก้ไขครับ กรุณาแจ้งผลที่กระทู้แสดงความคิดเห็นตามลิงก์ด้านบน

20 ก.พ. 57 11:06
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

 

  

นางปนุท  รุ่นศรี
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า

 

Web Link

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า
เลขที่ 1136/1 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือ จังหวัดสกลนคร 47000  

โทร. 042-716751