ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร - คน
จำนวนหลังคาเรือน    
     
     
     
     
     
     
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

 altแจ้งแผนการออกตรวจภายใน CUP เมืองสกลนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557   รายละเอียด คลิก

20 ก.พ. 57 11:17

 altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง แจ้งผลการทำเอกสาร PCA  (SAR,Profile,CQI) ให้งานบริหาร สสอ.เมือง ทราบด้วย ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2557

20 ก.พ. 57 11:12

 update สรุปข้อมูล ๒๑ แฟ้มจาก Data Center คปสอ.เมืองสกลนคร

(๑) คนตายได้รับการคัดกรองความเสี่ยง ncdscreen  กระทู้แสดงความคิดเห็น
(๒) หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  กระทู้แสดงความคิดเห็น
(๓) คนในเขตรับผิดชอบที่อยู่จริง ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM/HT กระทู้แสดงความคิดเห็น 
ข้อมูลทั้งหมดส่งให้สถานบริการทุกแห่งทางอีเมล์ @cupsakol.org เพื่อตรวจสอบและแก้ไขครับ กรุณาแจ้งผลที่กระทู้แสดงความคิดเห็นตามลิงก์ด้านบน

20 ก.พ. 57 11:06
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

  

นางปนุท  รุ่นศรี
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า

 

Web Link

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า
เลขที่ 1136/1 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือ จังหวัดสกลนคร 47000  

โทร. 042-716751