หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

****ประชาสัมพันธ์นักวิ่งทุกท่าน****

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพจ้าวสนาม อำเภอกุสุมาลย์ จัดโดย รพ.สต.บ้านนาเพียง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ลงทะเบียน ณ บ้านหนองปลาตอง ตำบลนาเพียง ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป
วิ่ง

6 ส.ค. 55 11:44

 

                           ภาพกิจกรรมรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก

30 ก.ค. 55 16:32

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ตั้งแต่เวลา  08.30 น.เป็นต้นไป

*ข้าราชการสวมชุดปกติขาว
*ลูกจ้างสวมชุดฟ้าขาว

27 ก.ค. 55 16:54

วันที่ 25 ก.ค.2555รณรงค์ Big Cleaning Day ในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก

27 ก.ค. 55 16:40

24 พ.ค. 55 12:31

24 พ.ค. 55 11:40

- วันที่ 18-20 , 23-27และ30-31ก.ค.55 เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการ PCA เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมาลย์ เวลา 09.00น.-16.00น.เข้าประชุมตามวันและเวลาโดยพร้อมเพียงกัน(ตรงต่อเวลา)

- วันที่ 20 ก.ค.55 เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจะนัดประชุม 1 วัน ช่วงประมาณวันที่ 20-27 กค.นี้ เพื่อชี้แจงเรื่องการเตรียมรับการประเมิน  ดังนั้น จึงขอให้ทั้ง 3 แห่ง ได้เตรียมเอกสาร จำนวน 2 เล่ม (ไม่ต้องเย็บเข้าเล่ม ให้คุณมานิตย์ 1 เราใช้ 1)  เพื่อดูประกอบการประชุมและนำไปปรับปรุงแก้ไข ครับ

- วันที่ 5 มิ.ย.55 เชิญเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ในรพ.สต.ที่มีการให้บริการทันตสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบฐานข้อมูล JHCIS ณ ห้องประชุม สสจ.สกลนคร

22 พ.ค. 55 11:24

20 พ.ค. 55 15:04

19 พ.ค. 55 17:13
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
 

นายทะนงศักดิ์  ประเทพา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแสนพัน ต.อุ่มจาน
e-mail :sankpra@hotmail.com
 

นางปราณ๊  นาพงษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
e-mail:tum_napong@hotmail.com
เบอร์โทร:087-2152007

น.ส.ตุ๊กตา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

น.ส.สาริกาทะวงค์นา
เจ้าพนักทันตสาธารณสุข

น.ส.วรรณนิศา บุญสิงห์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายเชาวน์รัตน์ ผาสีกาย
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสาริณี  วิสุภีย์
พยาบาลวิชาชีพ

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-162424