หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

****ประชาสัมพันธ์นักวิ่งทุกท่าน****

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพจ้าวสนาม อำเภอกุสุมาลย์ จัดโดย รพ.สต.บ้านนาเพียง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ลงทะเบียน ณ บ้านหนองปลาตอง ตำบลนาเพียง ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป
วิ่ง

6 ส.ค. 55 11:44

 

                           ภาพกิจกรรมรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก

30 ก.ค. 55 16:32

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ตั้งแต่เวลา  08.30 น.เป็นต้นไป

*ข้าราชการสวมชุดปกติขาว
*ลูกจ้างสวมชุดฟ้าขาว

27 ก.ค. 55 16:54

วันที่ 25 ก.ค.2555รณรงค์ Big Cleaning Day ในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก

27 ก.ค. 55 16:40

24 พ.ค. 55 12:31

24 พ.ค. 55 11:40

- วันที่ 18-20 , 23-27และ30-31ก.ค.55 เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการ PCA เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมาลย์ เวลา 09.00น.-16.00น.เข้าประชุมตามวันและเวลาโดยพร้อมเพียงกัน(ตรงต่อเวลา)

- วันที่ 20 ก.ค.55 เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจะนัดประชุม 1 วัน ช่วงประมาณวันที่ 20-27 กค.นี้ เพื่อชี้แจงเรื่องการเตรียมรับการประเมิน  ดังนั้น จึงขอให้ทั้ง 3 แห่ง ได้เตรียมเอกสาร จำนวน 2 เล่ม (ไม่ต้องเย็บเข้าเล่ม ให้คุณมานิตย์ 1 เราใช้ 1)  เพื่อดูประกอบการประชุมและนำไปปรับปรุงแก้ไข ครับ

- วันที่ 5 มิ.ย.55 เชิญเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ในรพ.สต.ที่มีการให้บริการทันตสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบฐานข้อมูล JHCIS ณ ห้องประชุม สสจ.สกลนคร

22 พ.ค. 55 11:24

20 พ.ค. 55 15:04

19 พ.ค. 55 17:13
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม
 

นายทะนงศักดิ์  ประเทพา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแสนพัน ต.อุ่มจาน
e-mail :sankpra@hotmail.com
 

นางปราณ๊  นาพงษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
e-mail:tum_napong@hotmail.com
เบอร์โทร:087-2152007

น.ส.ตุ๊กตา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

น.ส.สาริกาทะวงค์นา
เจ้าพนักทันตสาธารณสุข

น.ส.วรรณนิศา บุญสิงห์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายเชาวน์รัตน์ ผาสีกาย
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสาริณี  วิสุภีย์
พยาบาลวิชาชีพ

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-162424