ข้อมูลพื้นฐาน

หลังคาเรือน 1556 หลัง          
จำนวนประชากร  7495 คน     
ชาย                     3710 คน    
หญิง                    3785 คน    
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 

 

นางตองอ่อน  สายคำภา

ผอ.รพ.สต.ทรายมูล

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.