ข้อมูลพื้นฐาน

หลังคาเรือน 1556 หลัง          
จำนวนประชากร  7495 คน     
ชาย                     3710 คน    
หญิง                    3785 คน    
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 

 

นางตองอ่อน  สายคำภา

ผอ.รพ.สต.ทรายมูล

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.