ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร ๒๔๔๖  คน
จำนวนหลังคาเรือน  ๔๑๕  หลัง
     
     
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน อสม. สัญจร ณ บ้านโนนตูม หมู่ 8 ตำบลตาลเนิ้ง

5 ก.พ. 57 12:53

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเนิ้ง.........ขอความร่วมมือรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

10 ม.ค. 57 10:54
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

น.ส. พรพิมล  พันทะสา
ผอ.รพ.สต.ตาลเนิ้ง

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.