ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร ๒๔๔๖  คน
จำนวนหลังคาเรือน  ๔๑๕  หลัง
     
     
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน อสม. สัญจร ณ บ้านโนนตูม หมู่ 8 ตำบลตาลเนิ้ง

5 ก.พ. 57 12:53

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเนิ้ง.........ขอความร่วมมือรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

10 ม.ค. 57 10:54
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

น.ส. พรพิมล  พันทะสา
ผอ.รพ.สต.ตาลเนิ้ง

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.