ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

นายเรืองยุทธ  ภูวงศ์

    นายเรืองยุทธ   ภูวงศ์

                ผอ.รพ.สต.ท่าก้อน

 

Web Link

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าก้อน  

ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย

จังหวัดสกลนคร

โทร 086- 9833059

ขายเกลือไอโอดีน  ถุงละ  5 บาท  ทั้งส่ง และ ปลีก มีจำนวนจำกัด