ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 4625 คน
จำนวนหลังคาเรือน  817  หลัง
     
     
     
     
     
     
     
     

จัดการเวบไซด์

โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

  นางผ่องศรี ไวแสน

  ผอ.รพ.สต.บ้านต้อน

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.

IP :192.168.0.7