ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 6,353 คน
จำนวนหลังคาเรือน 1,286 หลังคาเรือน
จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง
จำนวนวัด 9 แห่ง
จำนวน เจ้าหน้าที่ 5 คน
สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร 1:1,250.6
จำนวน อสม. 102 คน
สัดส่วน อสม.ต่อหลังคาเรือน 1:12.61
ข้อมูล ณ วันที่   1 ก.ค.  2558

สำหรับสมาชิก

ระบบจัดการเว็ปไซด์
ระบบจัดการฐานข้อมู,

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค มะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

https://www.youtube.com/watch?v=yCBaVH7Gy7A

19 ส.ค. 58 09:49
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

ผู้บริหาร

  นางอมร สุวรรณชัยรบ

นางอมร  สุวรรณชัยรบ
หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา

 

Web Link

 

คู่มือ