ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 6,353 คน
จำนวนหลังคาเรือน 1,286 หลังคาเรือน
จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง
จำนวนวัด 9 แห่ง
จำนวน เจ้าหน้าที่ 5 คน
สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร 1:1,250.6
จำนวน อสม. 102 คน
สัดส่วน อสม.ต่อหลังคาเรือน 1:12.61
ข้อมูล ณ วันที่   1 ก.ค.  2558

สำหรับสมาชิก

ระบบจัดการเว็ปไซด์
ระบบจัดการฐานข้อมู,

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค มะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

https://www.youtube.com/watch?v=yCBaVH7Gy7A

19 ส.ค. 58 09:49
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

ผู้บริหาร

  นางอมร สุวรรณชัยรบ

นางอมร  สุวรรณชัยรบ
หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา

 

Web Link

 

คู่มือ