ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 6978 คน
จำนวนหลังคาเรือน  1527  หลัง
 หมู่้บ้าน  9  บ้าน
 เทศบาล  1   แห่ง
 โรงเรียน  4  แห่ง
 ศูนย์เด็กเล็ก  4  แห่ง
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2557ทำเวบไซต์จ้า  DOWNLOAD

10 ม.ค. 57 11:56
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่

อำเภออากาสอำนวย จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042798389  E-mail hc.wayai@gmail.com

รหัสสถานบริการ 05535