ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 6978 คน
จำนวนหลังคาเรือน  1527  หลัง
 หมู่้บ้าน  9  บ้าน
 เทศบาล  1   แห่ง
 โรงเรียน  4  แห่ง
 ศูนย์เด็กเล็ก  4  แห่ง
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2557ทำเวบไซต์จ้า  DOWNLOAD

10 ม.ค. 57 11:56
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่

อำเภออากาสอำนวย จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042798389  E-mail hc.wayai@gmail.com

รหัสสถานบริการ 05535