+  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

19 มี.ค. 63 10:51

เครื่องมือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ

9 มี.ค. 63 15:04

แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล

9 มี.ค. 63 15:02

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียน

9 มี.ค. 63 14:01

 คู่มือการลงรหัสแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

9 มี.ค. 63 13:59

แบบประเมินความรอบด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

9 มี.ค. 63 11:26

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ หมู่บ้าน

9 มี.ค. 63 11:18

คู่มือรหัสบันทึกข้อมูล แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

9 มี.ค. 63 11:13

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงาน

9 มี.ค. 63 10:43

รายงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ปี ๒๕๖๒ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

26 ก.พ. 63 14:18

การบันทึกข้อมูลการประเมินโรงเรียนสุขบัติญัติ ปี ๒๕๖๓

26 ก.พ. 63 13:55

การบันทึกข้อมูลการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

26 ก.พ. 63 13:53

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติ ปี ๒๕๖๓

26 ก.พ. 63 13:47

แนวทางพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ 

26 ก.พ. 63 13:39

แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาปี ๒๕๖๓ 

26 ก.พ. 63 13:27
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

 

ผู้รับผิดชอบ งานสุขศึกษา

นายมานิตย์ ไชยพะยวน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

นายเอกวัต แพงทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คู่มือ

รพ.สต.

งานสุขศึกษาและงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.