งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 12,13 พฤษภาคม 2559

เอกสารประกอบการประชุม

พื้นที่แลกเปลี่ยน

เอกสารเชิญประชุม 25 พ.ค. 2559 พื้นที่อำเภอบ้านม่วง,อำเภอสว่างแดนดิน

เอกสารเชิญประชุม 26 พ.ค. 2559 พื้นที่อำเภอพรรณานิคม,แากาศอำนวย

ประกันสุขภาพ
16 พ.ค. 59 09:27

สรุปข้อมูลบริการไตรมาส2-59

ประกันสุขภาพ
4 พ.ค. 59 11:42

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนเงินจังหวัดรอบ 2-59

ประกันสุขภาพ
29 เม.ย. 59 14:39

สรุปUnit Cost ไตรมาส 1-59 (22 เม.ย.59)

ประกันสุขภาพ
22 เม.ย. 59 11:01

สรุปข้อมูลบริการ59 (20 เม.ย.59)

ประกันสุขภาพ
20 เม.ย. 59 11:02

สรุปแผนเงินไตรมาส 1-59(20 เม.ย.59)

ประกันสุขภาพ
20 เม.ย. 59 11:00

สรุปเกณฑ์จัดสรร Fixed Cost รพ.สต.59

ประกันสุขภาพ
18 เม.ย. 59 14:34

สรุปบริหารUC (4 เม.ย.59)

ประกันสุขภาพ
4 เม.ย. 59 15:33

Data Benchmark1-59

ประกันสุขภาพ
25 มี.ค. 59 16:05

ฟอร์ม Unit Cost 59

ประกันสุขภาพ
25 มี.ค. 59 16:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 10 / 340    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213