งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเชิญประชุมเตรียมความพร้อมทีมแกนนำธรรมนูญเฉพาะพื้นที่

พื้นที่อำเภอเต่างอย โคกศรีสุพรรณ กุสุมาลย์ กุดบาก ภูพาน ,(สสอ/รพ.)

พื้นที่อำเภอวานรนิวาส อากาศอำนวย คำตากล้า(สสอ/รพ.)

พื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน เจริญศิลป์ ส่องดาว บ้านม่วง ,(สสอ/รพ.)

พื้นที่อำเภอพังโคน พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ,(สสอ/รพ.)

ประกันสุขภาพ
17 เม.ย. 58 14:47

เอกสารศึกษาดูงานโครงการธรรมนูญสุขภาพสระแก้ว 22-25 มีนาคม 2558<<<คลิ๊ก>>>

ประกันสุขภาพ
27 มี.ค. 58 16:13

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"นักเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข"ปีงบประมาณ2558<<<คลิ๊ก>>>

ประกันสุขภาพ
23 มี.ค. 58 15:37

เอกสารศึกษาดูงานโครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาววันที่11-14มีนาคม 2558<<<คลิ๊ก>>>

ประกันสุขภาพ
16 มี.ค. 58 14:02

จากการไปศึกษาดูงานศูนย์หลักประกันสุขภาพที่ราชบุรีนั้น หากหน่วยบริการใดประสงค์จะส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน ให้รีบส่งด่วน สปสช.จะพิจารณาจากลำดับการส่ง ตามแนวทางนี้ รายละเอียดแนวทาง

ประกันสุขภาพ
16 มี.ค. 58 11:27

ผลการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิรายหน่วยบริการปี 2558

ประกันสุขภาพ
5 มี.ค. 58 13:58

แผนเงิน รพ.สต.ปี 2558

ประกันสุขภาพ
26 ก.พ. 58 16:19

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงานฉะเชิงเทราและสระแก้ว

ประกันสุขภาพ
25 ก.พ. 58 14:35

เป้าหมายในการไปดูงานฉะเชิงเทราและสระแก้ว

ประกันสุขภาพ
25 ก.พ. 58 14:33

เอกสาร กวป.มค.58

ประกันสุขภาพ
28 ม.ค. 58 14:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 10 / 277    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213