งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวณการรับฟังความเห็นในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

ประกันสุขภาพ
22 ก.ค. 57 11:48

สรุปจัดสรรจริง+ผลงานปั 56

ประกันสุขภาพ
22 ก.ค. 57 10:32

สรุปเงินโอนUCล่วงหน้าปี 57

ประกันสุขภาพ
22 ก.ค. 57 10:21

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวณการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ <<<คลิ๊ก>>>

ประกันสุขภาพ
9 ก.ค. 57 15:03

สปสช.โอนล่วงหน้า57+OPRefer57

ประกันสุขภาพ
1 ก.ค. 57 10:20

เอกสารประกอบการประชุม 30-6-2557

ประกันสุขภาพ
30 มิ.ย. 57 15:33

เอกสารกวป.มิ.ย.57

ประกันสุขภาพ
30 มิ.ย. 57 10:27

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ การสรุปและให้รหัสการวินิจฉัยโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์ประจำปี 2557

ประกันสุขภาพ
4 มิ.ย. 57 10:08

Power Point บรรยาย MRA ของอาารจย์แพทย์หญิงสมใจ อุดมพงศ์ลักขณา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกันสุขภาพ
3 มิ.ย. 57 14:21

แจ้งการโอนเงินและดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ<<<คลิ๊ก>>>

ประกันสุขภาพ
27 พ.ค. 57 13:33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 10 / 240    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213