งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนเงิน รพ.สต.ปี 2558

ประกันสุขภาพ
26 ก.พ. 58 16:19

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงานฉะเชิงเทราและสระแก้ว

ประกันสุขภาพ
25 ก.พ. 58 14:35

เป้าหมายในการไปดูงานฉะเชิงเทราและสระแก้ว

ประกันสุขภาพ
25 ก.พ. 58 14:33

เอกสาร กวป.มค.58

ประกันสุขภาพ
28 ม.ค. 58 14:03

ประชุมชี้แจงธรรมนูญพื้นที่

พื้นที่ปี 2556-2557

พื้นที่ปี 2558

ประกันสุขภาพ
19 ม.ค. 58 10:48

เอกสาร กวป.ธค.57

ประกันสุขภาพ
26 ธ.ค. 57 13:38

สรุปแผนเงิน (Planfin) ไตรมาส4-57

ประกันสุขภาพ
3 ธ.ค. 57 15:19

ร่างPlanfin 58(28พย.57)

ประกันสุขภาพ
28 พ.ย. 57 11:49

สรุปPlanfinไตรมาส4-57

ประกันสุขภาพ
28 พ.ย. 57 11:47

ร่างสรุปPlanfin58

ประกันสุขภาพ
25 พ.ย. 57 10:12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 10 / 271    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 05
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 06
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 07
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 08
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213