หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายสุขาภิบาล ฯ        
กลุ่มการพยาบาล        
     o งานอุบัติเหตุ        
     o งานห้องคลอด        
     o งานผู้ป่วยนอก        
     o งานผู้ป่วยใน        
     o งานส่งเสริมสุขภาพ        
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการประชุม

 

วันที่ 21 พ.ค. 55 เวลา 13.00-16.30 น. ประชุม E-Meeting  (ห้องประชุมเล็ก)
เรื่อง " ประชุมเครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดสกลนคร "


1 พ.ค. 55 11:45

เชิญผู้ที่สนใจร่วมเขียน Website สำหรับหน่วยงานของท่านเอง

ขอตัวแทน ฝ่าย/งาน อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อประโยชน์ในนำเสนอผลงานของหน่วยงานท่านเอง
สนใจสมัคร...ฝ่ายบริหารทั่วไป... ..

 

17 เม.ย. 55 14:56
ไม่พบฟอร์มหมายเลข 926
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 23
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 24
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 25
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123