ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อัพเดท   JHCIS_43

คู่มือ MC2

อัพเดทโปรแกรม โครงร่างความสัมพันธ์พื้นฐาน JHCIS_43

โครงร่างความสัมพันธ์พื้นฐาน
  • JHCIS_43_BasicData.tar                                                                                                  
  • HOSxP_43_BasicData                                                                                                       

อัพเดทโปรแกรม MC2

MC2 โครงร่างความสัมพันธ์
ชญานิศ
1 มี.ค. 56 16:04
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232