ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหมายงาน

ธิดารัตน์
16 พ.ย. 60 16:02

 

อัพเดท   JHCIS_43

คู่มือ MC2

อัพเดทโปรแกรม โครงร่างความสัมพันธ์พื้นฐาน JHCIS_43

โครงร่างความสัมพันธ์พื้นฐาน
  • JHCIS_43_BasicData.tar                                                                                                  
  • HOSxP_43_BasicData                                                                                                       

อัพเดทโปรแกรม MC2

MC2 โครงร่างความสัมพันธ์
ชญานิศ
1 มี.ค. 56 16:04
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232