ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหมายงาน

ธิดารัตน์
16 พ.ย. 60 16:02

 

อัพเดท   JHCIS_43

คู่มือ MC2

อัพเดทโปรแกรม โครงร่างความสัมพันธ์พื้นฐาน JHCIS_43

โครงร่างความสัมพันธ์พื้นฐาน
  • JHCIS_43_BasicData.tar                                                                                                  
  • HOSxP_43_BasicData                                                                                                       

อัพเดทโปรแกรม MC2

MC2 โครงร่างความสัมพันธ์
ชญานิศ
1 มี.ค. 56 16:04
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232