ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
                                                     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
                             

ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งอนุม้ติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 16 ก.พ. 2560
2 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
3 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
4 เผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
5 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 ก.พ. 2560
6 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 31 มี.ค. 2560
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม 2560) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 ก.พ. 2560
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม 2560) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 1 ก.พ. 2560
9 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
10 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ขอประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 60 28 ก.พ. 2560
11 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดควันชนิดไม่มีท่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา รพร.สว่างแดนดิน 17 ม.ค. 2560
12 เผยแพร่ตารางราคากลางซื้อเครื่องดูดควันชนิดไม่มีท่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา รพร.สว่างแดนดิน 17 ม.ค. 2560
13 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ก.พ. 2560
14 แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลบ้านม่วง 16 ก.พ. 2560
15 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
16 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
17 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2560
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560 สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 16 ก.พ. 2560
19 เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 16 ก.พ. 2560
20 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ปีงบประมาณ 2560 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 13 ก.พ. 2560
21 เผยแพร่แผนครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 30 ก.ย. 2560
22 เผยแพร่แผนวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 30 ก.ย. 2560
23 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและสรุปผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 12 ก.พ. 2560
24 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ออแก๊ส ETO จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ม.ค. 2560
25 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข เงินบำรุง โรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 ม.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
72
ระเบียนที่ 1 - 25 / 1777    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
นายคมสันต์  รักษาแสง
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน


นางสาวเยาวลักษณ์  ไตรผล
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน


นายคมกฤช  แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232