ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
                                                     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
                             

ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PFNA short + long) จำนวน 80 ชุด ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ก.ค. 2563
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ จำนวน 200 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ก.ค. 2563
3 เผยแพร่สัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ต.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา T-WAY PLASTIC (อุปกรณ์ข้อต่อ ๓ ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 10 ก.ค. 2563
5 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Locking Plat) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 8 ก.ค. 2563
6 เผยแพร่สัญญาซื้อขายอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 กลุ่ม 6 หมวด ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ก.ค. 2564
7 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดชนิดเคลื่อนที่แบบ 2 หัวจ่าย (portabl RO) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ก.ค. 2563
8 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2563
9 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเทปผ้านุ่มทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2563
10 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย Plaster ใส หรือ Transpore ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒๔,๐๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2563
11 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 161/2563 ซื้อชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน 62,403 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 29 ก.ค. 2563
12 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา carvedilol 6.25 mg tablet, 1 tablet(51999999-272363) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2563
13 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (smart ER) และ งานผู้ป่วยนอก (smart OPD) จำนวน 2 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2 ก.ค. 2563
14 สัญญาซื้อขายเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
15 สัญญษซื้อขายเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
16 สัญญาซื้อขายเครื่องล้างกล้องและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 10 ก.ย. 2563
17 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา T-way (อุปกรณ์ข้อต่อ 3 ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มิ.ย. 2563
18 เผยเเพร่สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 155 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ก.ค. 2563
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องให้เป็นระบบ Hepa-Filter positive pressure อายุรกรรมโรคเลือด ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค. 2563
20 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดข้อเข่าเทียมและชุดข้อสะโพกเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลคร 7 ก.ค. 2563
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหม Synthetic Absorbable จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 29 มิ.ย. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Nylon จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 3 ก.ค. 2563
23 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 149 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด หรือ SET IV ใช้กับเครื่อง INFUSION PUMP จำนวน 38,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
24 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 148 SET SALINE (ชุดให้น้ำเกลือหรือสารละลาย) จำนวน 310,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
25 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 147 ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
255
ระเบียนที่ 1 - 25 / 6359    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ 27-5-62

เยาวลักษณ์
28 ต.ค. 62 10:36

เอกสารเผยแพร่ 26-4-62

เยาวลักษณ์
28 ต.ค. 62 10:33

เอกสารเผยแพร่ 3-4-62

เยาวลักษณ์
28 ต.ค. 62 10:29

เอกสารเผยแพร่ 24-2-62

เยาวลักษณ์
28 ต.ค. 62 10:27

เอกสารเผยแพร่ 31-1-62

เยาวลักษณ์
28 ต.ค. 62 09:59
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
นายคมสันต์  รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน


นางเยาวลักษณ์  แขวงเมือง
จพ.สถิติชำนาญงาน


นายคมกฤช  แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232