รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 8
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 1โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยจังหวัดสกลนครได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน ระดับ รพ.สต. และ ระดับ รพ. ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท  รพ.สต. ได้แก่
Unseen-In-J (นายธาดา  ศูนย์จันทร์ รพ.สต.บ้านโคก  อ.พรรณานิคม)
และผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
Welfare 4 Or-Sor-Mor (นายมงคล  โชติแสง  รพ.สต.บ้านแร่ อ.พังโคน)
โปรแกรมตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลในโปรแกรม HIS หน่วยงาน (นายจิรวัฒน์  ยาทองไชย รพ.โคกศรีสุพรรณ)  ประกาศผลรางวัล คลิ๊ก

27 ส.ค. 58 10:24

การอบรมหลักสูตร PHP สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

การอบรมการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขสกลนคร วันที่ 19 -20 ม.ค. 58 โดยมีวิทยากรจากทีมศูนย์ ICT  สสจ.สกลนนครโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP มากมายจากหลายอำเภอ

20 ม.ค. 58 13:27

การใช้งานโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ อ.เมือง, อ.โพนนาแก้ว, อ.เต่างอย, อ.ภูพาน, อ.กุสุมาลย์, อ.กุดบาก

การอบรมใช้งานโปรแกรม JHCIS ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 12 ม.ค. 58 โดยมีวิทยากรจากทีมศูนย์ ICT  สสจ.สกลนครและทีมวิทยากรจากอำเภอ  และมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร JHCIS รุ่นที่ 3 จาก อ.เมือง, อ.โพนนาแก้ว, อ.เต่างอย, อ.ภูพาน, อ.กุสุมาลย์, อ.กุดบาก

12 ม.ค. 58 10:11

การใช้งานโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 1  

การอบรมใช้งานโปรแกรม JHCIS ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลยุพราชสว่างแดนดิน  วันที่ 8 ม.ค. 58 โดยมีวิทยากรจากทีมศูนย์ ICT  สสจ.สกลนครและทีมวิทยากรจากอำเภอ  และมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร JHCIS รุ่นที่ 1 จาก อ.เจริญศิลป์, อ.สว่างแดนดิน, อ.ส่องดาว, อ.บ้านม่วง

8 ม.ค. 58 15:25

การใช้งานโปรแกรม HosXP สำหรับเจ้าหน้าที่

การอบรมใช้งานโปรแกรม HosXP  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 7 ม.ค. 57 โดยมีวิทยากรจาก รพร.สว่างแดนดิน และมีผู้เข้าร่วมอบรม จากหลายอำเภอ  โดยบรรยากาศการอบรมเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายอำเภอ

7 ม.ค. 58 11:34

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java script และ JQuery

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรม  "หลักสูตร Java script และ Jquery "  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 24-25 ธ.ค. 57 มีผู้เข้าร่วมอบรม จากหลายอำเภอ  โดยวิทยากรจากศูนย์ ICT สสจ.สกลนคร

25 ธ.ค. 57 10:11

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 8

ทีมพัฒนาระบบฐานข้อมูล Admin เขต 8 ร่วมพัฒนา Script และติดตั้งโปรแกรม Cockpit58 v.43 แฟ้ม โดยได้มีทีม Admin จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย นครพนม และสกลนคร  ณ  ห้องประชุม โรงแรมพี.ซี.สกลนคร  วันที่ 22-23 ธ.ค. 57

 

23 ธ.ค. 57 11:31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรม  "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์"  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 11,12,15 ธ.ค. 57 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม มากกว่า 30 คนจากหลายอำเภอ  โดยวิทยากรจากศูนย์ ICT สสจ.สกลนคร
หลักสูตรการอบรมวันนี้
- พื้นฐานความรู้ฐานข้อมูล
- แนะนำโปรแกรมพื้นฐานในการจัดการฐานข้อมูล
- คำสั้งพื้นฐานในการใช้งาน Mysql เบื้องต้น

11 ธ.ค. 57 13:16

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม
     - หนังสือเชิญประชุม Hosxp
       - หนังสือเชิญประชุม DWARD
      
- หนังสือเชิญประชุม JHCIS
       หนังสือเชิญประชุม ผู้ดูแลระบบ
       หนังสือเชิญประชุม PHP
       -
หนังสือเชิญประชุม การใช้งานโปรแกรมจองห้องประชุม

ดาวโหลด :
 หนังสือเชิญอบรม    กำหนดการอบรม MySql

9 ธ.ค. 57 14:32

ดาวน์โหลดหนังสือ ICD-10-TM for PCU

หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 1 : ตารางการจัดกลุ่มโรคและดรรชนีรหัสโรค
หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 2 : ตารางการจัดกลุ่มหัตถการและดรรชนีรหัสหัตถการ 
หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 3 : แนวทางการบันทึกข้อมูลบริการคำวินิจฉัยโรคและการให้รหัส ICD-10-TM สำหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 
หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 4 : ตารางการจัดกลุ่มกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชนและดรรชนี

สรุปการประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Jhcis

 
9 ธ.ค. 57 14:03
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121-1123 E-mail:  ict_sakon@hotmail.com

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.