หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คมสันต์
12 ต.ค. 61 06:55

กัญญานัฐ
10 ต.ค. 61 09:48

กัญญานัฐ
8 ต.ค. 61 10:53
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
เอกสารประชาสัมพันธ์
     
รายการเอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 62 จนถึง 10 มิ.ย. 62 8 ก.ค. 62
2 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 62 จนถึง 22 เม.ย. 62 22 เม.ย. 62
3 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 62 จนถึง 8 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62
4 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 62 จนถึง 25 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62
5 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 62 จนถึง 11 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62
6 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 62 จนถึง 4 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62
7 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 62 จนถึง 25 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62
8 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 62 จนถึง 11 ก.พ. 62 11 ก.พ. 62
9 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 7 ม.ค.61 จนถึง 14 ม.ค.61 14 ม.ค. 62
10 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 26 ธ.ค.61 จนถึง 7 ม.ค.61 7 ม.ค. 62
11 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 17 ธ.ค.61 จนถึง 24 ธ.ค.61 24 ธ.ค. 61
12 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 10 ธ.ค.61 จนถึง17 ธ.ค.61 17 ธ.ค. 61
13 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 3 ธ.ค.61 จนถึง10 ธ.ค.61 10 ธ.ค. 61
14 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 26 พ.ย.61 จนถึง 3 ธ.ค.61 3 ธ.ค. 61
15 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 19 พ.ย.61 จนถึง 26 พ.ย.61 26 พ.ย. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 30    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จ.สกลนคร 47000