หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คมสันต์
12 ต.ค. 61 06:55

กัญญานัฐ
10 ต.ค. 61 09:48

กัญญานัฐ
8 ต.ค. 61 10:53
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
เอกสารประชาสัมพันธ์
     
รายการเอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 5 พ.ย.61 จนถึง 12 พ.ย.61 13 พ.ย. 61
2 แบบบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน"โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค" 7 พ.ย. 61
3 แบบบันทึกบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดที่อ้วน (ข้าราชการและลูกจ้าง) ใน"โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค" 7 พ.ย. 61
4 หนังสือแจ้งขอข้อมูลในการดำเนินงาน “โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร” จากสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 7 พ.ย. 61
5 หนังสือขอข้อมูลในการดำเนินงาน “โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร” จากโรงพยาบาลทุกแห่ง 7 พ.ย. 61
6 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 5 พ.ย. 61
7 ข้อมูลโปรแกรมบันทึกภาวะสุขภาพของโค้ชและสมาชิก 30 ต.ค. 61
8 Username และ password ของโค้ช(coach)โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค 20 ต.ค. 61
9 ประเด็นคำถาม-คำตอบ รวบรวมจากไลน์กลุ่ม “คีโตสกลหน้าใสหุ่นดี” 10 ต.ค. 61
10 รายชื่อแกนนำโครงการคีโตหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค 3 ต.ค. 61
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร 3 ต.ค. 61
12 บุคคลต้นแบบโครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค 3 ต.ค. 61
13 เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา 3 ต.ค. 61
14 หนังสือกินล้างโรค ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา 3 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จ.สกลนคร 47000