หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คมสันต์
12 ต.ค. 61 06:55

กัญญานัฐ
10 ต.ค. 61 09:48

กัญญานัฐ
8 ต.ค. 61 10:53
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
เอกสารประชาสัมพันธ์
     
รายการเอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 7 ม.ค.61 จนถึง 14 ม.ค.61 14 ม.ค. 62
2 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 26 ธ.ค.61 จนถึง 7 ม.ค.61 7 ม.ค. 62
3 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 17 ธ.ค.61 จนถึง 24 ธ.ค.61 24 ธ.ค. 61
4 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 10 ธ.ค.61 จนถึง17 ธ.ค.61 17 ธ.ค. 61
5 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 3 ธ.ค.61 จนถึง10 ธ.ค.61 10 ธ.ค. 61
6 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 26 พ.ย.61 จนถึง 3 ธ.ค.61 3 ธ.ค. 61
7 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 19 พ.ย.61 จนถึง 26 พ.ย.61 26 พ.ย. 61
8 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 12 พ.ย.61 จนถึง 19 พ.ย.61 19 พ.ย. 61
9 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที 5 พ.ย.61 จนถึง 12 พ.ย.61 13 พ.ย. 61
10 แบบบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน"โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค" 7 พ.ย. 61
11 แบบบันทึกบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดที่อ้วน (ข้าราชการและลูกจ้าง) ใน"โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค" 7 พ.ย. 61
12 หนังสือแจ้งขอข้อมูลในการดำเนินงาน “โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร” จากสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 7 พ.ย. 61
13 หนังสือขอข้อมูลในการดำเนินงาน “โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร” จากโรงพยาบาลทุกแห่ง 7 พ.ย. 61
14 สรุปประเด็นปัญหาจากกลุ่มไลน์คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 5 พ.ย. 61
15 ข้อมูลโปรแกรมบันทึกภาวะสุขภาพของโค้ชและสมาชิก 30 ต.ค. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 22    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จ.สกลนคร 47000