กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนร้บทุกท่าน

 

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบแสดงเจตจำนงบริสุทธิใจการจัดซื้อจัดจ้าง

วัชรพงษ์
25 ธ.ค. 60 14:37

คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าฯ ที่ ๓๑๘๘/๒๕๖๐(เพิ่มเติม)

วัชรพงษ์
11 ก.ย. 60 10:17

แบบและคู่มือการประเมินITA ปี 2560(แก้ไขล่าสุด 28 ธ.ค.59)

วัชรพงษ์
29 ธ.ค. 59 12:05
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บรรยายวินัย คุณธรรมจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕ ธ.ค.๖๐ ณ รพ.สกลนคร

วัชรพงษ์
19 ธ.ค. 60 10:17

กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ

วัชรพงษ์
29 เม.ย. 60 01:15

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วัชรพงษ์
29 เม.ย. 60 00:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 3 / 31    
นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน

  

พระราชประวัติ              การ์ตูนเศรษกิจพอเพียง       เรียนรู้หลักการทรงงาน        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คมสันต์
10 ต.ค. 54 14:24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ฌกส.สธ.

สำเนางบดุล ฌกส.สธ.ปี 2553

วัชรพงษ์
11 ส.ค. 54 14:59

รายชื่อสมาชิก ฌกส.สธ.

วัชรพงษ์
15 มิ.ย. 54 08:36
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

บทสวดมนต์ก่อนการประชุม(ถวายอาลัย)

วัชรพงษ์
30 มิ.ย. 60 14:56

แนวทางการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแบบประเมินหน่วยงาน

แบบฟอร์มผลงานดีเด่น

วัชรพงษ์
14 ก.พ. 56 08:43

                                                     

 

ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6                                                   ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7

วัชรพงษ์
28 ก.ย. 55 08:42

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

คมสันต์
27 ธ.ค. 54 15:22
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
บุคคลต้นแบบ

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๕

วัชรพงษ์
2 ต.ค. 55 16:11

ประวัติ

วัชรพงษ์
16 ส.ค. 54 16:04
สรุปเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สสจ.สกลนคร

ธันวาคม ๒๕๖๐

วัชรพงษ์
19 ม.ค. 61 14:35

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วัชรพงษ์
19 ธ.ค. 60 10:55

กันยายน ๒๕๖๐

วัชรพงษ์
1 พ.ย. 60 08:40

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

มกราคม 2558  กุมภาพันธ์ 2558

วัชรพงษ์
16 มิ.ย. 58 11:25
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ที่ราชพัสดุ

รายละเอียดที่ราชพัสดุ หน่วยงานในสังกัด สสจ.สกลนครคลิ๊กที่ชื่ออำเภอ

 อ.กุดบาก            อ.กุสุมาลย์          อ.คำตากล้า               อ.โคกศรีสุพรรณ       อ.เจริญศิลป์                 อ.เต่างอย

อ.นิคมน้ำอูน        อ.บ้านม่วง          อ.พรรณานิคม           อ.พังโคน                     อ.โพนนาแก้ว               อ.ภูพาน  

อ.เมือง                 อ.วานรนิวาส       อ.สว่างแดนดิน          อ.ส่องดาว                   อ.อากาศอำนวย          อ.วาริชภูมิ         สสจ.สกลนคร

วัชรพงษ์
13 ก.ย. 54 20:35
บุคลากรลา/ไปราชการสัปดาห์นี้
     
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
ประเภท
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
จำนวนวัน
สถานที่
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา imatinib mesylate ๔๐๐ mg film-coated tablet 31 พ.ค. 2561
จำนวนข่าวประกวดราคารายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
     
ชื่อหน่วยงาน
ปีเดือน
รวม
201310
201311
201312
201401
201402
201403
201404
201405
201406
201407
201408
201409
201410
201411
201412
201501
201510
201511
201512
201601
201602
201603
201604
201605
201606
201607
201608
201609
201610
201611
201612
201701
1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5 0 0 0 4 1 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 พัสดุและก่อสร้าง 1 1 0 1 2 0 0 11 2 3 2 1 4 1 5 2 1 6 1 3 4 4 3 0 1 0 4 4 4 2 2 1 76
3 รพช.กุดบาก 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 1 20
4 รพช.กุสุมาลย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 13
5 รพช.คำตากล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 4 2 4 2 1 0 0 1 26
6 รพช.นิคมน้ำอูน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 2 0 3 0 4 0 0 1 0 2 21
7 รพช.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 3 0 0 15 30 14 1 0 0 2 79
8 รพช.พระอาจารย์แบน ธนากโร 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 2 0 1 1 1 0 0 0 2 4 27
9 รพช.พังโคน 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 4 9 2 2 2 4 0 2 0 0 0 1 41
10 รพช.วานรนิวาส 2 0 0 1 0 0 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1 5 6 1 2 0 3 0 3 0 5 1 44
11 รพช.วาริชภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 1 0 2 1 2 1 1 4 3 31
12 รพช.ส่องดาว 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 11
13 รพช.อากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 0 0 0 0 2 23
14 รพช.เจริญศิลป์ 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17
15 รพช.เต่างอย 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6
16 รพช.โคกศรีสุพรรณ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13
17 รพท.สกลนคร 2 8 8 14 10 10 9 9 4 29 7 12 3 7 6 3 19 20 16 33 29 37 36 13 19 16 25 13 32 13 5 8 475
18 รพร.สว่างแดนดิน 1 0 2 2 1 2 2 8 0 0 5 5 0 0 0 0 5 4 3 0 8 14 6 16 5 3 11 10 10 17 26 5 171
19 สสจ.สกลนคร 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 8 0 6 21 16 15 8 3 4 1 3 1 1 5 4 10 23 16 0 156
20 สสอ.คำตากล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 สสอ.บ้านม่วง 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 21
22 สสอ.สว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
23 สสอ.โพนนาแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 5 0 1 1 14
รวม 16 12 12 21 17 13 24 66 20 52 14 23 12 17 13 11 54 59 49 58 68 92 69 47 41 48 93 55 68 58 66 44 1312
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

กลุ่มงานนิติการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1202-1203