กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนร้บทุกท่าน

 

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เอกสาร ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

วัชรพงษ์
20 ส.ค. 61 09:21

แบบแสดงเจตจำนงบริสุทธิใจการจัดซื้อจัดจ้าง

วัชรพงษ์
25 ธ.ค. 60 14:37

แบบและคู่มือการประเมินITA ปี 2560(แก้ไขล่าสุด 28 ธ.ค.59)

วัชรพงษ์
29 ธ.ค. 59 12:05
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วัชรพงษ์
8 ต.ค. 62 11:03

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วัชรพงษ์
14 มิ.ย. 62 11:09

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง

วัชรพงษ์
28 มี.ค. 62 16:26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 3 / 48    
นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน

  

พระราชประวัติ              การ์ตูนเศรษกิจพอเพียง       เรียนรู้หลักการทรงงาน        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คมสันต์
10 ต.ค. 54 14:24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ฌกส.สธ.

สำเนางบดุล ฌกส.สธ.ปี 2553

วัชรพงษ์
11 ส.ค. 54 14:59

รายชื่อสมาชิก ฌกส.สธ.

วัชรพงษ์
15 มิ.ย. 54 08:36
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

บทสวดมนต์ก่อนการประชุม(ถวายอาลัย)

วัชรพงษ์
30 มิ.ย. 60 14:56

แนวทางการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแบบประเมินหน่วยงาน

แบบฟอร์มผลงานดีเด่น

วัชรพงษ์
14 ก.พ. 56 08:43

                                                     

 

ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6                                                   ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7

วัชรพงษ์
28 ก.ย. 55 08:42

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

คมสันต์
27 ธ.ค. 54 15:22
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
บุคคลต้นแบบ

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๕

วัชรพงษ์
2 ต.ค. 55 16:11

ประวัติ

วัชรพงษ์
16 ส.ค. 54 16:04
สรุปเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สสจ.สกลนคร

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

มกราคม 2558  กุมภาพันธ์ 2558

วัชรพงษ์
16 มิ.ย. 58 11:25
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ที่ราชพัสดุ

รายละเอียดที่ราชพัสดุ หน่วยงานในสังกัด สสจ.สกลนครคลิ๊กที่ชื่ออำเภอ

 อ.กุดบาก            อ.กุสุมาลย์          อ.คำตากล้า               อ.โคกศรีสุพรรณ       อ.เจริญศิลป์                 อ.เต่างอย

อ.นิคมน้ำอูน        อ.บ้านม่วง          อ.พรรณานิคม           อ.พังโคน                     อ.โพนนาแก้ว               อ.ภูพาน  

อ.เมือง                 อ.วานรนิวาส       อ.สว่างแดนดิน          อ.ส่องดาว                   อ.อากาศอำนวย          อ.วาริชภูมิ         สสจ.สกลนคร

วัชรพงษ์
13 ก.ย. 54 20:35
บุคลากรลา/ไปราชการสัปดาห์นี้
     
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
ประเภท
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
จำนวนวัน
สถานที่
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
จำนวนข่าวประกวดราคารายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
     
ชื่อหน่วยงาน
ปีเดือน
รวม
201701
1 พัสดุและก่อสร้าง 1 1
2 รพช.กุดบาก 1 1
3 รพช.กุสุมาลย์ 2 2
4 รพช.คำตากล้า 1 1
5 รพช.นิคมน้ำอูน 2 2
6 รพช.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 2 2
7 รพช.พระอาจารย์แบน ธนากโร 4 4
8 รพช.พังโคน 1 1
9 รพช.วานรนิวาส 1 1
10 รพช.วาริชภูมิ 3 3
11 รพช.ส่องดาว 1 1
12 รพช.อากาศอำนวย 2 2
13 รพช.เจริญศิลป์ 1 1
14 รพช.เต่างอย 3 3
15 รพช.โคกศรีสุพรรณ 1 1
16 รพท.สกลนคร 8 8
17 รพร.สว่างแดนดิน 5 5
18 สสอ.บ้านม่วง 4 4
19 สสอ.โพนนาแก้ว 1 1
รวม 44 44
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

กลุ่มงานนิติการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1202-1203