สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินบัญชี 6 (21 เม.ย.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

23 เม.ย. 57 16:27

รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ เดือน เม.ย. 57 ครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดที่นี่

18 เม.ย. 57 10:31

แจ้งโอนเงินบัญชี 6 (3 เม.ย.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

8 เม.ย. 57 16:26

แจ้งข้าราชการย้าย/ลาออก เม.ย.57

ดาวน์โหลดที่นี้

8 เม.ย. 57 13:43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
55
ระเบียนที่ 1 - 4 / 218    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาซื้อโคมไฟเย็บแผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 7 พ.ค. 2557
2 สอบราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 6 พ.ค. 2557
3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 7 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 018/2557 29 ส.ค. 2557
4 ประกาศสอบราคาเช่าซื้อเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 28 เม.ย. 2557
5 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ณ รพร.สว่างแดนดิน 11 พ.ค. 2557
6 ซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal monitering) 22 เม.ย. 2557
7 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 เม.ย. 2557
8 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 23 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 017/2557 29 ส.ค. 2557
9 สอบราคาซื้อถุงเลือด 18 เม.ย. 2557
10 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 20 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 012/2557 31 ก.ค. 2557
11 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 21 รายการ เอกสารประกวดราคา เลขที่ 005/2557 31 ก.ค. 2557
12 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคายา Clopidogrel film-coat tab 75 mg 4 เม.ย. 2557
13 สอบราคาซื้อชุด Laminectomy set 11 เม.ย. 2557
14 สอบราคาซื้อเครื่อง Craniotome 11 เม.ย. 2557
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.๐๑) 11 มี.ค. 2557
16 ประกาศเรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา" 30 เม.ย. 2557
17 จ้างทำความสะอาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 เม.ย. 2557
18 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (managed switch) 9 เม.ย. 2557
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Calcium tab 1500 mg 30 เม.ย. 2557
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Oxaliplatin vial 50 mg (10 ml) 30 เม.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
29
ระเบียนที่ 1 - 20 / 570    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147