สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนค่ารักษา-ค่าการศึกษาบุตร สสอ.(1 ต.ค.2557)

ดาวน์โหลดที่นี่

2 ต.ค. 57 14:33

แจ้งโอนค่ารักษา-ค่าการศึกษาบุตร รพ. (1 ต.ค.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

2 ต.ค. 57 14:30

การวาง 350  เงินเดือน ประจำเดือน  ตุลาคม  2557

ดาวน์โหลดที่นี้

30 ก.ย. 57 16:02

แจ้งโอนเงินงบประมาณเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 2 รพช.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

12 ก.ย. 57 18:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 4 / 292    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ต.ค. 2557
2 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ 27 ต.ค. 2557
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 21 ต.ค. 2557
4 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 17 ต.ค. 2557
5 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สสูญญากาศทางการแพทย์ตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 21 ต.ค. 2557
6 โรงพยาบาลกุดบาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ณ โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 20 ต.ค. 2557
7 ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา (ชุดที่ 14)สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 7 ต.ค. 2557
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 30 ต.ค. 2557
9 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 3 ต.ค. 2557
10 ประกาศคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 10) 26 ก.ย. 2557
11 ประกาศคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 9) 26 ก.ย. 2557
12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 8) 26 ก.ย. 2557
13 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 7) 26 ก.ย. 2557
14 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 6) 26 ก.ย. 2557
15 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 5) 26 ก.ย. 2557
16 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 4) 26 ก.ย. 2557
17 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาร่วม โรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 3) 26 ก.ย. 2557
18 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู จำนวน 2 แห่ง 7 ต.ค. 2557
19 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุด 12) 31 ธ.ค. 2557
20 สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างและตาราง ปปช01 31 ต.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
39
ระเบียนที่ 1 - 20 / 762    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147