สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการลดยอดหักเงินสหกรณ์ฯ พฤษภาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

14 พ.ค. 58 12:33

รายละเอียดลดยอดสหกรณ์ เมษายน  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

23 เม.ย. 58 16:25

แจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ดาวน์โหลดที่นี่

22 มี.ค. 58 19:49

แจ้งรายละเอียดลดยอดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มี.ค.2558

ดาวน์โหลดที่นี้

18 มี.ค. 58 15:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
80
ระเบียนที่ 1 - 4 / 320    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องทันตกรรม จำนวน 2 แห่ง (รพ.สต.คอนสาย และ รพ.สต.นาคำ) โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 27 พ.ค. 2558
2 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 มิ.ย. 2558
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Imatinib Flim-Coat Tab 100 mg 12 มิ.ย. 2558
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Imatinib Flim-Coat Tab 400 mg 12 มิ.ย. 2558
5 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยา Imatinib Flim-Coat Tab 100 mg 12 มิ.ย. 2558
6 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยา Imatinib Flim-Coat Tab 400 mg 12 มิ.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 มิ.ย. 2558
8 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 มิ.ย. 2558
9 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 มิ.ย. 2558
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Immunoglobulin Anti-Rabies 1000 IU/ml (5 ml) 30 มิ.ย. 2558
11 รายงานขออนุมัติจัดซื้อยา Immunoglobulin Anti-Rabies 1000 IU/ml (5 ml) โดยวิธีสอบราคา 30 มิ.ย. 2558
12 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin A Microemulsion Cap 25 mg 30 มิ.ย. 2558
13 รายงานขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin A Microemulsion Cap 25 mg โดยวิธีสอบราคา 30 มิ.ย. 2558
14 ร่าง TOR เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือ DISPOSIBLE 29 พ.ค. 2558
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 25 มิ.ย. 2558
16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 25 มิ.ย. 2558
17 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Factor VIII Vial Dry 500 mg 31 ก.ค. 2558
18 รายงานขออนุมัติจัดซื้อยา Factor VIII Vial Dry 500 IU โดยวิธีสอบราคา 31 ก.ค. 2558
19 เครื่องตี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมต่อปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 4 มิ.ย. 2558
20 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์แบบสองตาใช้สำหรับงานวิจัย(ครั้งที่๒ ) จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 12 มิ.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
50
ระเบียนที่ 1 - 20 / 999    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147