สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อลดยอดสหกรณ์  ก.ค.58

ดาวน์โหลดที่นี้

29 ก.ค. 58 09:55

แจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

 

ดาวน์โหลดที่นี่

7 ก.ค. 58 16:15

รายงานจัดสรรเงินประกันสังคม งวดที่ 9 - 12/57  Download

29 มิ.ย. 58 15:54

แจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

 

ดาวน์โหลดที่นี่

4 มิ.ย. 58 09:37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
81
ระเบียนที่ 1 - 4 / 324    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ณ โรงพยาบาลกุดบาก 31 ก.ค. 2558
2 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 24 ส.ค. 2558
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักระดับ 7-8 รพร.สว่างแดนดิน 24 ส.ค. 2558
4 สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักระดับ 7-8 รพร.สว่างแดนดิน 24 ส.ค. 2558
5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ชีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 10 คัน 28 ก.ค. 2558
6 ประกาศสรุปผลการสอบราคาพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 31 ก.ค. 2558
7 ประกาศสรุปผลการสอบราคาพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 31 ก.ค. 2558
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุดที่ 12/2558) 29 ธ.ค. 2558
9 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 โดยวิธีประกวดราคา (ชุดที่ 12/2558) 31 ส.ค. 2558
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุดที่ 11/2558) 29 ธ.ค. 2558
11 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 โดยวิธีประกวดราคา (ชุดที่ 11/2558) 31 ส.ค. 2558
12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุดที่ 10/2558) 29 ธ.ค. 2558
13 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุดที่ 9/2558) 29 ธ.ค. 2558
14 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 โดยวิธีประกวดราคา (ชุดที่ 10-2558) 31 ส.ค. 2558
15 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 โดยวิธีประกวดราคา (ชุดที่ 9-2558) 31 ส.ค. 2558
16 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 52 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 ก.ค. 2558
17 สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 16 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 ก.ค. 2558
18 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Saver จำนวน 6 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 ก.ค. 2558
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Droptone เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 6 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 ก.ค. 2558
20 ร่างประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 22 ก.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
59
ระเบียนที่ 1 - 20 / 1161    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147