สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนค่ารักษา+ค่าการศึกษาบุตร สสอ.(22 ก.ค.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

22 ก.ค. 57 16:34

แจ้งโอนค่ารักษา+ค่าการศึกษาบุตร รพ.(22 ก.ค.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

22 ก.ค. 57 16:31

รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ เดือน มิ.ย.57 เพิ่มเติม รพ.วาริชภูมิ

ดาวน์โหลดที่นี่

19 ก.ค. 57 14:12

รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ เดือน ก.ค.57 ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดที่นี่

19 ก.ค. 57 14:06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 4 / 269    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่2) รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ระบบสัมผัส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 4 ก.ค. 2557
2 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.ค. 2557
3 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทยชั้นเดียว โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 8 ส.ค. 2557
4 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 ก.ค. 2557
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคายา Clopidogrel film-coat tab ๗๕ mg ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.ค. 2557
6 ร่าง TOR จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาล 23 ก.ค. 2557
7 ซื้อเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
8 ซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
9 ซื้อเครื่องมือผ่าตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับของน้ำ(Versa jet) 29 ก.ค. 2557
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเคร่ื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (Traction) สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 28 ก.ค. 2557
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (Traction) 28 ก.ค. 2557
12 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลคำตาก้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 28 ก.ค. 2557
13 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง 21 ก.ค. 2557
14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือทำแผล จำนวน 11 ชุด 28 ก.ค. 2557
15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือตรวจภายใน จำนวน 11 ชุด 28 ก.ค. 2557
16 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Cefixime cap ๑๐๐ mg 22 ก.ค. 2557
17 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sildenafil film-coat tab 50 mg 29 ส.ค. 2557
18 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคา (ชุดที่ 4) 18 ก.ค. 2557
19 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคา (ชุดที่ 3) 18 ก.ค. 2557
20 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๘๘ รายการ ณ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 24 ก.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 20 / 708    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147