สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ดาวน์โหลดที่นี่

22 มี.ค. 58 19:49

แจ้งรายละเอียดลดยอดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มี.ค.2558

ดาวน์โหลดที่นี้

18 มี.ค. 58 15:48

แจ้งโอนค่ารักษา - ค่าการศีกษาบุตร สสอ. (26 ก.พ. 2558)

ดาวน์โหลดที่นี่

27 ก.พ. 58 09:50

แจ้งโอนค่ารักษา-ค่าการศึกษาบุตร รพ.(26 ก.พ.2558)

ดาวน์โหลดที่นี่

27 ก.พ. 58 09:44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
80
ระเบียนที่ 1 - 4 / 318    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการ รถพยาบาล (ตู้) จำนวน 1 ตัน สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 27 เม.ย. 2558
2 ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (ตู้) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2558
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลวาริชภูมิ - รองเท้าและอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 226 คู่ - รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความ เสี่ยงสูง เท้าผิดรูป เนื่องจากบางส่วนถูกตัด จำนวน 27 คู่ - รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความ เสี่ยงเพื่อป้องกันการตัดนิ้ว และตัดเท้าซ้ำซ้อน จำนวน 1 คู่ ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 10 เม.ย. 2558
4 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร โรงพยาบาลสกลนคร 7 เม.ย. 2558
5 การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ นอกแผน โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2558
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร "สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเดิม รพ.สต.ต้นผึ้งใหม่พัฒนา" จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 17 เม.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 26 เม.ย. 2558
8 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รพ.เจริญศิลป์ 30 เม.ย. 2558
9 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รพ.เจริญศิลป์ 30 เม.ย. 2558
10 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โพนนาแก้ว 24 เม.ย. 2558
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.บ้านม่วง 30 เม.ย. 2558
12 ประกาศประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 เม.ย. 2558
13 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 เม.ย. 2558
14 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 27 มี.ค. 2558
15 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลโพนนาก้ว งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการร้อยละ 80 % (งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2558 9 เม.ย. 2558
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.โพนนาแก้ว 28 เม.ย. 2558
17 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 3 เม.ย. 2558
18 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2558
19 แผนครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2558
20 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 20 / 895    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147