สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การวาง 350  เงินเดือน ประจำเดือน  ตุลาคม  2557

ดาวน์โหลดที่นี้

30 ก.ย. 57 16:02

แจ้งโอนเงินงบประมาณเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 2 รพช.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

12 ก.ย. 57 18:57

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เดือนก้ันยายน  2557 สสอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

12 ก.ย. 57 18:55

แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเดือนกันยายน 2557 รพช. ครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

12 ก.ย. 57 18:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 4 / 290    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา (ชุดที่ 14)สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 7 ต.ค. 2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 30 ต.ค. 2557
3 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 3 ต.ค. 2557
4 ประกาศคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 10) 26 ก.ย. 2557
5 ประกาศคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 9) 26 ก.ย. 2557
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 8) 26 ก.ย. 2557
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 7) 26 ก.ย. 2557
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 6) 26 ก.ย. 2557
9 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 5) 26 ก.ย. 2557
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 4) 26 ก.ย. 2557
11 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาร่วม โรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 3) 26 ก.ย. 2557
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู จำนวน 2 แห่ง 7 ต.ค. 2557
13 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุด 12) 31 ธ.ค. 2557
14 สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างและตาราง ปปช01 31 ต.ค. 2557
15 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าตึกจักษุกรรม จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร 31 ต.ค. 2557
16 ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุด 13) 22 ก.ย. 2557
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเครื่องเอ็กเรย์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 17 ต.ค. 2557
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ณ รพร.สว่างแดนดิน 11 ต.ค. 2557
19 ซื้อ Maxillo set 24 ก.ย. 2557
20 ประกาศจังหวัดสกลนคร "เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง(ครั้งที่ ๒)" สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 25 ก.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 20 / 756    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147