สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนค่ารักษา - ค่าการศีกษาบุตร สสอ. (26 ก.พ. 2558)

ดาวน์โหลดที่นี่

27 ก.พ. 58 09:50

แจ้งโอนค่ารักษา-ค่าการศึกษาบุตร รพ.(26 ก.พ.2558)

ดาวน์โหลดที่นี่

27 ก.พ. 58 09:44

รายละเอียดลดยอดสหกรณ์ กุมภาพันธ์  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

16 ก.พ. 58 14:02

แจ้งรายละเอียดเงินเดือนตกเบิกประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

13 ก.พ. 58 10:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
79
ระเบียนที่ 1 - 4 / 316    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 2558
2 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 3 เม.ย. 2558
3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รพร.สว่างแดนดิน 26 มี.ค. 2558
4 ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถปรับอาการพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ 31 มี.ค. 2558
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศพร้มน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ 9 มี.ค. 2558
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเป่าอบแห้งอุปกรณ์เครื่องมือและสายยางขนาด600ลิตร 11 มี.ค. 2558
7 ประกาศแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการร้อยละ 80% (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 30 ก.ย. 2558
8 ร่าง TOR จ้างซักผ้าผู้ป่วย 27 ก.พ. 2558
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย 20 มี.ค. 2558
10 ร่าง TOR ซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน 27 ก.พ. 2558
11 ประกาศแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการร้อยละ ๘๐%(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงพยาบาลส่องดาว 24 มี.ค. 2558
12 ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 หน่วยงาน โรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 มี.ค. 2558
13 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 31 มี.ค. 2558
14 ประกาศแจ้งแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการร้อยละ 80 %(งบค่าเสื่อม) ปีงบ 2558 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 2 เม.ย. 2558
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 2 มี.ค. 2558
16 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ (ชุด 13/58) 31 มี.ค. 2558
17 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลกุดบาก 30 ก.ย. 2558
18 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการ(๘๐%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ CUP โพนนาแก้ว 19 มี.ค. 2558
19 แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนสำหรับระดับหน่วยบริการ (๘๐%) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ CUP พังโคน 28 ก.พ. 2558
20 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Hyaluronate (1.1 ml) 31 มี.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
43
ระเบียนที่ 1 - 20 / 856    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147