สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดลดยอดหักสหกรณ์  ม.ค. 58

ดาวน์โหลดที่นี้  

22 ม.ค. 58 09:57

สรุปยอดการหักภาษี  รพช./สสอ. ประจำเดือน  มกราคม  2557 - 30  กันยายน  2557

ดาวน์โหลดที่นี้

22 ม.ค. 58 08:52

แบบสำรวจความต้องการพนักงานราชการ
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 มกราคม 2558
ที่ suthatcha@hotmail.co.th

ดาวน์โหลดที่นี้

15 ม.ค. 58 13:50

แจ้งรายละเอียดตกเบิก  ประจำเดือน  มกราคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

15 ม.ค. 58 10:29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
78
ระเบียนที่ 1 - 4 / 312    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.บ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.อากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.พังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.วาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ (ชุด 9/58) 27 ก.พ. 2558
11 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levofloxacin Vial 750 mg/150 ml (ชุด 8/58) 27 ก.พ. 2558
12 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin Infusion 20% (50 ml) 27 ก.พ. 2558
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ (ชุด 6/58) 27 ก.พ. 2558
14 ประกาศประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.พ. 2558
15 ประกาศสอบราคาครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสกลนคร 30 ม.ค. 2558
16 ประกาศสอบราคาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 30 ม.ค. 2558
17 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Poractant Alfa Vial ๘๐ mg/ml (๑.๕ ml) 27 ก.พ. 2558
18 ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน 16 ก.พ. 2558
19 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26 ม.ค. 2558
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 หลัง 13 ม.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
42
ระเบียนที่ 1 - 20 / 827    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 01
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 02
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 03
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 04
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147