สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานจัดสรรเงินประกันสังคม งวดที่ 9 - 12/57  Download

29 มิ.ย. 58 15:54

แจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

 

ดาวน์โหลดที่นี่

4 มิ.ย. 58 09:37

รายการลดยอดหักเงินสหกรณ์ฯ พฤษภาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

14 พ.ค. 58 12:33

รายละเอียดลดยอดสหกรณ์ เมษายน  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

23 เม.ย. 58 16:25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
81
ระเบียนที่ 1 - 4 / 322    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุดที่ 6/2558 30 ธ.ค. 2558
2 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุดที่ 6/2558 โดยวิธีประกวดราคา 31 ก.ค. 2558
3 ประกาศคณะทำงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง ประกาศ"ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8" (ชุด 8/2558) 8 ก.ค. 2558
4 สอบราคาวื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 54 รายการ โรงพยาบาลสกลนคร 13 ก.ค. 2558
5 ประกาศคณะทำงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ชุด 7/2558) 7 ก.ค. 2558
6 ประกาศคณะทำงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุด 6/2558) 6 ก.ค. 2558
7 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 3 รายการ 13 ก.ค. 2558
8 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automatic Implantble Cerdioverter Defibrillator : AICD) จำนวน ๒ ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 ก.ค. 2558
9 สอบราคาเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ก.ค. 2558
10 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจABI(Ankle Brachial Index) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ก.ค. 2558
11 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ก.ค. 2558
12 สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ก.ค. 2558
13 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 10 ก.ค. 2558
14 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลส่องดาว 13 ก.ค. 2558
15 ตารางเปิดเผยราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 13 ก.ค. 2558
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 29 มิ.ย. 2558
17 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ หลังคาไฟเบอร์กลาส สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 13 ก.ค. 2558
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รพร.สว่างแดนดิน 30 ก.ค. 2558
19 สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รพร.สว่างแดนดิน 30 ก.ค. 2558
20 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร จำนวน ๑ โครงการ รพร.สว่างแดนดิน 30 ก.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
57
ระเบียนที่ 1 - 20 / 1121    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147