สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
75
ระเบียนที่ 1 - 4 / 298    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 26 ธ.ค. 2557
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 9 ธ.ค. 2557
3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 25 พ.ย. 2557
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 11) 28 พ.ย. 2557
5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 10) 28 พ.ย. 2557
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 9) 28 พ.ย. 2557
7 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 พ.ย. 2557
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคล ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
11 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 15 ธ.ค. 2557
12 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 15 ธ.ค. 2557
13 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์“ยา”แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๘ ชุด ๑๔ 27 ก.พ. 2558
14 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์“ยา”แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๘ ชุด ๑๓ 27 ก.พ. 2558
15 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง 7 พ.ย. 2557
16 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ 7 พ.ย. 2557
17 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง 7 พ.ย. 2557
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2557
19 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ 30 พ.ย. 2557
20 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง 30 พ.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 20 / 784    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147