สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินบัญชี 6 (3 เม.ย.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

8 เม.ย. 57 16:26

แจ้งข้าราชการย้าย/ลาออก เม.ย.57

ดาวน์โหลดที่นี้

8 เม.ย. 57 13:43

แจ้งโอนเงินบัญชี 6 (31 มี.ค.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

8 เม.ย. 57 09:47

แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน สำหรับ สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง

ดาวน์โหลดที่นี่

1 เม.ย. 57 14:35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
54
ระเบียนที่ 1 - 4 / 216    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal monitering) 22 เม.ย. 2557
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 เม.ย. 2557
3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 23 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 017/2557 29 ส.ค. 2557
4 สอบราคาซื้อถุงเลือด 18 เม.ย. 2557
5 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 20 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 012/2557 31 ก.ค. 2557
6 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 21 รายการ เอกสารประกวดราคา เลขที่ 005/2557 31 ก.ค. 2557
7 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคายา Clopidogrel film-coat tab 75 mg 4 เม.ย. 2557
8 สอบราคาซื้อชุด Laminectomy set 11 เม.ย. 2557
9 สอบราคาซื้อเครื่อง Craniotome 11 เม.ย. 2557
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.๐๑) 11 มี.ค. 2557
11 ประกาศเรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา" 30 เม.ย. 2557
12 จ้างทำความสะอาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 เม.ย. 2557
13 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (managed switch) 9 เม.ย. 2557
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Calcium tab 1500 mg 30 เม.ย. 2557
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Oxaliplatin vial 50 mg (10 ml) 30 เม.ย. 2557
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Rituximab vial 500 mg (50 ml) 30 เม.ย. 2557
17 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ณ รพร.สว่างแดนดิน 13 เม.ย. 2557
18 ซื้อตู้ดูดสารพิษอันตราย 18 มี.ค. 2557
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 6 เม.ย. 2557
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Valproic acid chrono tab 500 mg 28 มี.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
29
ระเบียนที่ 1 - 20 / 565    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147