ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

16 ม.ค. 62 09:38
ทัศนีย์

แบบรายงาน BA รายเดือน *....เอกสาร....*

4 ธ.ค. 61 11:33
ทัศนีย์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการแก้ไขมารดาตายและการคลอด วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด...!!!!

29 ส.ค. 61 09:14
ทัศนีย์

VDO เพลงกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์

 เพลงพัฒนาสมองทารกในครรภ์ https://youtu.be/Ffz5NGi1Zck

 เพลงสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ https://youtu.be/QuGQtHianzU

 รวมเพลงภาษาอังกฤษเสริมพัฒนาการลูกในครรภ์ https://youtu.be/IPGMOplnJgU

10 ส.ค. 61 09:30
ทัศนีย์

 VDO การนำจินตคณิตศาสตร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 จินตคณิตไอแมค โปรแกรมสอนนับนิ้ว https://youtu.be/84vSZW8uXPw

 จินตคณิต: สอนใช้นิ้วมือและลูกคิด https://youtu.be/FwQ4HE4en_g

 Singapore Math EP1 สอนนับเลขเลขแบบสิงคโปร์ https://youtu.be/Qbe9qkphz_I

 finger maths จินตคณิตศาสตร์ https://youtu.be/7pZxM1Chx3U

 สอนเลขเด็กเล็ก https://youtu.be/H4-Kkc-tOXM

 สอนเลขเด็กเล็ก2 https://youtu.be/wYWDY0Jwx-A

9 ส.ค. 61 15:58
ทัศนีย์

VDO กระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง

 โดมิโน่รูปภาพของเล่นเสริมพัฒนาการ https://youtu.be/QoVAF0ID_Rg

อ่านหนังสือตั้งแต่ในครรภ์ ทำให้ลูกฉลาด  https://youtu.be/nUQF3WFTpqg

วิธีกระตุ้นความฉลาดให้ลูกในครรภ์ ด้วยเสียงเพลง https://youtu.be/XGuRJfHUwvw

วิธีกระตุ้นสมองลูกในครรภ์ด้วยแสงไฟ https://youtu.be/__QI9hLF5gw

วิธีกระตุ้นความฉลาดให้ลูกในครรภ์ด้วยสัมผัสจากแม่ https://youtu.be/SlOLOmx0Sdg

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง https://youtu.be/sfW2mKtf9BM

กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ แรกเกิด -1 เดือน https://youtu.be/X2B96sbufNE

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 1 - 2 เดือน https://youtu.be/uj9NZzrh5PY

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 3 - 4 เดือน https://youtu.be/AHNj0UZ8aR8 

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 5 - 6 เดือน https://youtu.be/wg_F0AvqGP8

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 7 -8 เดือน https://youtu.be/zlKrnLgxa3E 

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 9 เดือน  https://youtu.be/S2o9HCdYIdg

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 10 -12  เดือน https://youtu.be/G8tnPgB5upg

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 13 -15  เดือน https://youtu.be/yhVwf38UwXc

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 18  เดือน https://youtu.be/GWHnI9CeXz8

 กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 19-24  เดือน http://กระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 19-24 เดือน

9 ส.ค. 61 15:54
ทัศนีย์

VDO กระตุ้นพัฒนาการเด็กสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

12 วิธีเพิ่ม IQ ให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในท้อง https://youtu.be/QzhlbgHoGt

 เล่นสว่าง-มืด กับลูกในครรภ์ https://youtu.be/jYvOjfZLyTM

 แม่ตั้งครรภ์ ก้าวทันพัฒนาการ https://youtu.be/qtjAE3TJ09Y

 พัฒนาสมองของทารกในครรภ์ https://youtu.be/SP_Pcj7GCY0

 สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ https://youtu.be/PwxcY9YQpuw

 โภชนาการ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์  https://youtu.be/Bj6TTPam4gI 

"ส่งเสริม+กระตุ้นพัฒนาการ" เด็ก ที่ไม่ธรรมดา https://youtu.be/l_o--uX5Pnk

9 ส.ค. 61 15:27
ทัศนีย์

คำรับรองการปฏิบัติงานราชการ(PA)ปลัดกระทรวง DOWNLOND

23 ส.ค. 60 14:53
ทัศนีย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี DOWNLOND

23 ส.ค. 60 14:50
ทัศนีย์

ร่างยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ปีงบประมาณ 2561 DOWNLOND

23 ส.ค. 60 14:45
ทัศนีย์
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 42    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

นายสันติสุข ไชยมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานอนามัยแม่และเด็ก

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๑๑๑ - ๑๒๒๒