ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือปฎิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก (CPG)

ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:36
admin

PNC MCH จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:31
admin

สรุปและข้อเสนอแนะการตรวจราชการ

ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (งานอนามัยแม่และเด็ก)

9 ส.ค. 62 11:22
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี2560 "ดาวน์โหลด"

17 เม.ย. 62 11:43
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2559 "ดาวน์โหลด"

17 เม.ย. 62 11:42
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ รอบที่1

12 มี.ค. 62 10:25
admin

เครือข่ายบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

25 ก.พ. 62 10:24
admin

การจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาำและป้องกันโรค กรณี Fee Schedule ปี 2562

23 ม.ค. 62 11:05
admin

ตารางข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

16 ม.ค. 62 09:38
admin

แบบรายงาน BA รายเดือน *....เอกสาร....*

4 ธ.ค. 61 11:33
admin
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 50    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

นายสันติสุข ไชยมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานอนามัยแม่และเด็ก

นางสาวพลอยไพลิน  เอื้ออารีย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ช่วยประสานงาน MCH

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๑๑๑ - ๑๒๒๒