ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการประชุม Coaching ปี 2562

17 ก.ย. 62 13:26
admin

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562

17 ก.ย. 62 11:56
admin

CPG ปี 2561

17 ก.ย. 62 11:25
admin

คู่มือปฎิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก (CPG)

ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:36
admin

PNC MCH จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:31
admin

สรุปและข้อเสนอแนะการตรวจราชการ

ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (งานอนามัยแม่และเด็ก)

9 ส.ค. 62 11:22
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี2560 "ดาวน์โหลด"

17 เม.ย. 62 11:43
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2559 "ดาวน์โหลด"

17 เม.ย. 62 11:42
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2561 รอบที่1

12 มี.ค. 62 10:25
admin

เครือข่ายบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

25 ก.พ. 62 10:24
admin
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 53    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

นายสันติสุข ไชยมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานอนามัยแม่และเด็ก

นางสาวพลอยไพลิน  เอื้ออารีย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ช่วยประสานงาน MCH

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๑๑๑ - ๑๒๒๒