ข่าวประชาสัมพันธ์

คำรับรองการปฏิบัติงานราชการ(PA)ปลัดกระทรวง DOWNLOND

23 ส.ค. 60 14:53
ทัศนีย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี DOWNLOND

23 ส.ค. 60 14:50
ทัศนีย์

ร่างยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ปีงบประมาณ 2561 DOWNLOND

23 ส.ค. 60 14:45
ทัศนีย์

แบประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ดาวน์โหลด

16 มิ.ย. 60 15:19
ทัศนีย์

แนวทางการให้บริการฝากครรภ์และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ Download

17 ม.ค. 60 15:05
ทัศนีย์

ผลงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558 - 2559 จังหวัดสกลนคร Download

16 ม.ค. 60 15:29
ทัศนีย์

แบบประเมิน ANC , LR คุณภาพและแบบประเมิน ANC ใน รพ.สต. Download

10 ธ.ค. 59 17:45
ทัศนีย์

แบบฟอร์มรายงานผลการจ่ายยาเสริมไอโอดีนในหญิงหลังคลอด ,แบบฟอร์มรายงานผลการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปี ,แบบฟอร์มรายงานผลการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน Download

23 พ.ย. 59 13:16
ทัศนีย์

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ในสถานบริการสาธารณสุข Download

2 พ.ย. 59 14:19
ทัศนีย์

Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี Download

30 ต.ค. 59 10:30
ทัศนีย์
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 35    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

นายสันติสุข ไชยมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานอนามัยแม่และเด็ก,PMQA

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงค์

นักวิชาการสาธารณสุข

งานอนามัยวัยรุ่น,หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑