ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี2560 "ดาวน์โหลด"

17 เม.ย. 62 11:43
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2559 "ดาวน์โหลด"

17 เม.ย. 62 11:42
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ รอบที่1

12 มี.ค. 62 10:25
admin

เครือข่ายบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

25 ก.พ. 62 10:24
admin

การจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาำและป้องกันโรค กรณี Fee Schedule ปี 2562

23 ม.ค. 62 11:05
admin

ตารางข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

16 ม.ค. 62 09:38
admin

แบบรายงาน BA รายเดือน *....เอกสาร....*

4 ธ.ค. 61 11:33
admin

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการแก้ไขมารดาตายและการคลอด วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด...!!!!

29 ส.ค. 61 09:14
admin

VDO เพลงกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์

 เพลงพัฒนาสมองทารกในครรภ์ https://youtu.be/Ffz5NGi1Zck

 เพลงสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ https://youtu.be/QuGQtHianzU

 รวมเพลงภาษาอังกฤษเสริมพัฒนาการลูกในครรภ์ https://youtu.be/IPGMOplnJgU

10 ส.ค. 61 09:30
admin

 VDO การนำจินตคณิตศาสตร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 จินตคณิตไอแมค โปรแกรมสอนนับนิ้ว https://youtu.be/84vSZW8uXPw

 จินตคณิต: สอนใช้นิ้วมือและลูกคิด https://youtu.be/FwQ4HE4en_g

 Singapore Math EP1 สอนนับเลขเลขแบบสิงคโปร์ https://youtu.be/Qbe9qkphz_I

 finger maths จินตคณิตศาสตร์ https://youtu.be/7pZxM1Chx3U

 สอนเลขเด็กเล็ก https://youtu.be/H4-Kkc-tOXM

 สอนเลขเด็กเล็ก2 https://youtu.be/wYWDY0Jwx-A

9 ส.ค. 61 15:58
admin
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 47    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นายสันติสุข ไชยมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานอนามัยแม่และเด็ก

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๑๑๑ - ๑๒๒๒