หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบการบันทึกผลงาน อสม.ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ทางเวปไซด์ ประกอบการเบิกเงินค่าป่วยการ

27 มิ.ย. 58 21:05

แบบรายงานผลงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี ๒๕๕๘  ดาวโหลดแบบรายงาน  ตรวจสอบผลงาน และโปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล และ รายงานผลงาน ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

23 มิ.ย. 58 18:36

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ อสม.ใหม่   ดาวโหลด

23 มิ.ย. 58 13:48
22 มิ.ย. 58 18:17

ตรวจสอบค่าป่วยการ    และ  ปัญหา

29 พ.ค. 58 17:00

ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ  ข้อมูลจาก เวป thaiphc.net     (ตรวจสอบที่นี่)  หากไม่ถูกต้องโปรดแก้ไขด่วน

26 พ.ค. 58 15:55

เช็คการส่งรายงานค่าป่วยการตั้งแต่ตุลาคม - เมษายน 2558

11 พ.ค. 58 10:19

เอกสารเพื่อประกอบการส่งเบิกเงินค่าป่วยการ จังหวัดสกลนคร ๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ    ๒ แบบรายงานค่าป่วยการ อสม  ๓. ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการ  ๔. หลักฐานการจ่ายเงิน อสม.

18 มี.ค. 58 09:13

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

3 มี.ค. 58 13:32

การอบรม อสม.หลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ประจำปี ๒๕๕๘

3 มี.ค. 58 13:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 179    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 23
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 24
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 25
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com