หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเพื่อประกอบการส่งเบิกเงินค่าป่วยการ จังหวัดสกลนคร ๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ    ๒ แบบรายงานค่าป่วยการ อสม  ๓. ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการ  ๔. หลักฐานการจ่ายเงิน อสม.

18 มี.ค. 58 09:13

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

3 มี.ค. 58 13:32

การอบรม อสม.หลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ประจำปี ๒๕๕๘

3 มี.ค. 58 13:30

สิทธิการตรวจสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

3 มี.ค. 58 13:25

คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ 

สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   นายสุทิน  คำตา บ้านดงอีด่อย ต.แพด  อ.คำตากล้า วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  นางทองเสริม  ธิมะสาร  บ้านชุมพล  ต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน  วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

20 ก.พ. 58 07:26

จังหวัดสกลนคร  กำหนดจัดอบรม อสม.พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยจัดอบรม อสม.ป.ป.ช. วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  และ อบรม อสม.กลุ่มวัย วันที่  ๒๕-๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป้าหมายผู้เข้าอบรมแยกรายหน่วยบริการ

20 ก.พ. 58 07:21

ลำดับการนำเสนอ อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ปี ๒๕๕๘

24 ธ.ค. 57 12:08

ลำดับการนำเสนอ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑๒ สาขา   ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๘   และ ผลการประกวดบูทนิทรรศการ

16 ธ.ค. 57 11:21

รายชื่อประธาน อสม.หมู่บ้านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

1 ธ.ค. 57 23:49

แจ้งขอโควต้า อสม.เพิ่มปี 59

25 พ.ย. 57 14:26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 172    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com