หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ/  ,อสม.ป.ป.ช./อสคhttp://phc.moph.go.th/www_hss/frontend/theme/view_information.php?Submit=ViewContent&ID_Inf_Nw_Manager=0000001438

 

เลขที่ใบประกาศ อสม.ป.ป.ช.,อสม.นักจัดการสุขภาพ และ อสค. ปี 60

23 มี.ค. 60 12:08

แบบฟอร์มทะเบียนบัญชีธนาคารของ อสม.

5 มี.ค. 60 17:20

อาสามัครประจำครอบครัว(อสค.) อสค.  และ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ  อสค.

29 ม.ค. 60 19:16

นำเสนอตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ      ปี 60_04012560

10 ม.ค. 60 09:18

การเปิดบัญชีธนาคารศูนย์ของ อสม.

3 ม.ค. 60 11:59

รายชื่อ อสม.ที่ไม่มีเลขรหัสบัตร อสม ในเวป  skko โปรดแก้ไข

7 ธ.ค. 59 12:11

แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น และ อสม.ดีเยี่ยม  ปี ๒๕๖๐

10 พ.ย. 59 11:56

จัดสรรโควต้า อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ตามจำนวนที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดตรวจสอบและแสดงตนเพื่อยืนยัน แบบฟอร์มการแสดงตนของ อสม.  และ แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ

10 พ.ย. 59 11:38

แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

4 พ.ย. 59 15:56

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ อสม.

19 ต.ค. 59 10:19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
22
ระเบียนที่ 1 - 10 / 215    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
3 รายงานค่าป่วยการ กพ59 18 เม.ย. 59 13:06
4 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 20 เม.ย. 59 10:27
5 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 25 เม.ย. 59 15:12
6 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมี.ค.59 25 พ.ค. 59 14:21
7 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:35
8 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:36
9 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 18 ส.ค. 59 11:28
10 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 59 11:05
11 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 4 ต.ค. 59 11:20
12 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 4 ต.ค. 59 11:28
13 แจ้งโอนเงินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 14 พ.ย. 59 12:50
14 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ตค 59 13 มี.ค. 60 14:37
15 โอนเงินค่าป่วยการเดือน พย 59 13 มี.ค. 60 14:38
16 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ธค๕๙และมค๖๐ 31 มี.ค. 60 12:29
ระเบียนที่ 1 - 16 / 16    
หนังสือรับส่ง (หากต้องการดาวน์โหลดหนังสือให้ล็อคอินก่อน)
     
เรื่อง
เลขที่
ลงวันที่
วันที่ส่ง
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 13
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 14
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 15
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 16
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
E-office
รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com