รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอข้อมูลเพิ่มเติมในรายที่ขอทำบัตร อสม. เนื่องจากไม่สามารถออกเลขบัตร อสม.ให้ได้  จึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับที่งาน สช ที่ phc47sakon@gmail.com     ดาวโหลดรายชื่อ

21 ต.ค. 57 16:36

แบบฟอร์มรายชื่อประธาน อสม.หมู่บ้าน  ดาวโหลดที่นี่  และโปรดส่งรายงานด่วนภายในวันนี้ค่ะ  พื้นที่ที่ส่งข้อมูลแล้ว 

20 ต.ค. 57 12:48

นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร ปี ๒๕๕๘ เกี่ยวกับงาน สช.

19 ต.ค. 57 21:16

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ อสม.เชิงรุก จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ดาวโหลดที่นี่

18 ต.ค. 57 17:57

กำหนดการฝึกอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน รุ่นที่ ๑๔ /๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗  หลักสูตร  ๕  วัน  ๔  คืน 

ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 

รับจำนวนจำกัด  ค่าลงทะเบียน  ๑,๕๐๐ บาทต่อคน 

ติดต่อที่งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน  สสจ.สกลนคร

29 ก.ย. 57 14:02

โอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

25 ก.ย. 57 21:20

แบบแสดงตนของ อสม.

24 ก.ย. 57 09:07

๑.ผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๕๗

๒.ผลการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย)จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗

๓.ผลการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗

10 ก.ย. 57 21:28

โอนเงินค่าป่วยการประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗ (หนังสือแจ้ง)

29 ส.ค. 57 10:45

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ (ดาวโหลด)

22 มิ.ย. 57 16:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 158    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 กฟกเ 23 เม.ย. 57 09:54
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com