หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการฝึกอบรม  วิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพ ๙-๑๐ กงพ.๒๕๕๙

10 ก.พ. 59 13:50

การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและการรอบรู้  โปรแกรมบันทึก  ๓ อ. ๒ ส.

10 ก.พ. 59 13:36

ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีงบประมาณ 2559

1 ก.พ. 59 16:53

แบบฟอร์มรายชื่อประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด มีวาระ๔ ปี  เริ่ม  วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙ถึง  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒  

1 ก.พ. 59 15:18

สรุปการบันทึกรายงานผลการปฎิบัติงาน อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘      เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และ เดือนธันวาคม  ๒๕๕๘   ขอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจสอบและดำเนินการ

1 ก.พ. 59 09:51

กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ  2559  และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด (ร่าง)  ดำเนินการคัดเลือกในระหว่างวันที่  17-18  ธันวาคม  2558   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   รายละเอียดตามคำสั่ง

9 ธ.ค. 58 13:40

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อสม.ปีงบประมาณ  2559

9 ธ.ค. 58 13:33

ระบบสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน

13 พ.ย. 58 14:22

รู้ทันข่าว จาก  เวปไซด์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

13 พ.ย. 58 14:16

ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ยืนยันหลักฐานข้อมูลครบ  และ ยืนยันแต่หลักฐานไม่ครบ  และ ไม่มายืนยันตน   ข้อมูล update ทุกวัน จากเวปไซด์ www.thaiphc.net

16 ต.ค. 58 13:51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 191    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com