หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร อสม.เรียนต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๖๓

12 ก.พ. 63 12:03

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ ๘)พ.ศ.๒๕๖๒

9 ม.ค. 63 07:09

สมัครสมาชิก ฌกส.อสม.

๑. ข้อบังคับสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย

๒. ใบสมัครสมาชิก และหนังสือยินยอมให้หักเงิน (รวม)

         ๑. ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.อสม.

         ๒. หนังสือแสดงความยินยอม

     ๓.ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ฌกส.สำหรับ อสม.

     ๔. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ฌกส.สำหรับ จนท.

     ๕.ขั้นตอนการยื่นคำขอ ฌกส.สำหรับ จนท.

     ๖. ขั้นตอนการยื่น ฌกส.สำหรับผู้รับเงินสงเคราะห์

      ๗.  แบบฟอร์มแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก ฌกส.อสม.

     ๘. หลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ของทายาท อสม

     9. ลิ้ง www.ฌกส.อสม.com

10.แบบฟอร์มขอเพิ่มสมาชิกเข้าระบบ กรณีตกหล่น

10 ธ.ค. 62 12:25

วิธีการบันทึกรายชื่อประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 

 ๑.บันทึกที่เวป thaiphc.net

บันทึกที่เวป skko

28 ต.ค. 62 19:02

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

๑.ประกาศการคัดเลือกและแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น

๒. แจ้งหน่วยงานแนวทางการคัดเลือก

๓.แบบฟอร์มรายงานผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น

28 ต.ค. 62 18:46

การเลือกประธานชมรม อสม.

๑. ใบแสดงความจำนงค์สมัครเลือกเป็นประธาน

๒. แบบฟอร์มประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกประธาน อสม.

๓. อสม.แจ้งขอหนังสือรับรองประธานชมรม อสม.

๔.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองประธาน

๕.ช่วงกำหนดระยะเวลาการเลือกประธานชมรม อสม.

๖.ประกาศการรวมกลุ่มของ อสม.ปี 61

๗.ข้อบังคับชมรม อสม.แห่งประเทศไทย

28 ต.ค. 62 18:09

แบบฟอร์มลงทะเบียน อสม.ใหม่

9 ก.ย. 62 11:02

คู่มือรหัสการประเมินความรอบรู้

แบบประเมินความรอบรู้

แบบบันทึกการประเมิน

18 มิ.ย. 62 16:25

แบบลงทะเบียน อสค.

18 มิ.ย. 62 16:05

ตรวจสอบอายุงานของ อสม. ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

22 มี.ค. 62 18:04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 10 / 237    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
3 รายงานค่าป่วยการ กพ59 18 เม.ย. 59 13:06
4 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 20 เม.ย. 59 10:27
5 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 25 เม.ย. 59 15:12
6 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมี.ค.59 25 พ.ค. 59 14:21
7 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:35
8 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:36
9 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 18 ส.ค. 59 11:28
10 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 59 11:05
11 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 4 ต.ค. 59 11:20
12 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 4 ต.ค. 59 11:28
13 แจ้งโอนเงินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 14 พ.ย. 59 12:50
14 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ตค 59 13 มี.ค. 60 14:37
15 โอนเงินค่าป่วยการเดือน พย 59 13 มี.ค. 60 14:38
16 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ธค๕๙และมค๖๐ 11 พ.ค. 60 09:17
17 โอนเงินค่าป่วยการเดือน กพ 60 11 พ.ค. 60 09:12
18 โอนเงินค่าป่วยการ กพ 60ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 60 14:58
19 โอนเงินค่าป่วยการเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 30 ม.ค. 61 11:08
20 โอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 14 ก.พ. 61 15:07
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
หนังสือรับส่ง (หากต้องการดาวน์โหลดหนังสือให้ล็อคอินก่อน)
     
เรื่อง
เลขที่
ลงวันที่
วันที่ส่ง
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
E-office

รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com