หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขที่ใบประกาศ  อสม.ป.ป.ช. ปี 2559  และ เลขที่ใบประกาศ อสม.กลุ่มวัย ปี 2559

25 พ.ค. 59 13:53

ตารางการอบรม อสม. ป.ป.ช. / อสม.กลุ่มวัย/  แผนอบรม(เดิม) / ทีมวิทยากร /แผนอบรม อสม.ป.ป.ช./แผนอบรม อสม.กลุ่มวัย/งบประมาณ   /ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม ปี ๕๙  โครงสร้างหลักสูตร อสม. ป.ป.ช. /  คู่มือวิทยากรต้นแบบ  / เอกสาร อสม.ป.ป.ช. / ฟอร์มการเงิน / บทบาท อสม.ในงานแม่และเด็ก / กลุ่มวัยเรียน / สุขภาพจิตใน อสม. / Long Term Care / บุหรี่ สุรา / ยาเสพติด  / แบบรายงาน อสม. ป.ป.ช. / แบบรายงาน อสม.กลุ่มวัย Updat ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

2 มี.ค. 59 14:05

แบบฟอร์มตารางปฏิทินโรงเรียน อสม. 

2 มี.ค. 59 08:48

เอกสารประกอบการฝึกอบรม  วิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพ ๙-๑๐ กงพ.๒๕๕๙

10 ก.พ. 59 13:50

การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและการรอบรู้  โปรแกรมบันทึก  ๓ อ. ๒ ส.

10 ก.พ. 59 13:36

ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีงบประมาณ 2559

1 ก.พ. 59 16:53

แบบฟอร์มรายชื่อประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด มีวาระ๔ ปี  เริ่ม  วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙ถึง  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒  

1 ก.พ. 59 15:18

สรุปการบันทึกรายงานผลการปฎิบัติงาน อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘      เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และ เดือนธันวาคม  ๒๕๕๘   ขอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจสอบและดำเนินการ

1 ก.พ. 59 09:51

กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ  2559  และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด (ร่าง)  ดำเนินการคัดเลือกในระหว่างวันที่  17-18  ธันวาคม  2558   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   รายละเอียดตามคำสั่ง

9 ธ.ค. 58 13:40

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อสม.ปีงบประมาณ  2559

9 ธ.ค. 58 13:33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 194    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 22
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 23
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 24
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
E-office
รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com