หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ อสม.

19 ต.ค. 59 10:19

เช็คจำนวน  อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ   และ  รายงานค่าป่วยการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

4 ต.ค. 59 11:55

แบบสำรวจข้อมูลงาน สช.

7 ก.ย. 59 12:31

โปรแกรมการคัดกรองสุขภาพ อสม

แนวทางการประเมินองค์กร   อ สม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

1 ก.ย. 59 14:01

ตารางบันทึกรายชื่อการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.)    และ  เลขบัตร อสค.

31 ส.ค. 59 11:13

ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการ / ไม่มีสิทธิรับเงิน/รอรับสิทธิ/ๆม่ขอรับเงิน/ไม่มายืนยันตน  ข้อมูลจากเวป www.thaiphc.net   ณ วันที่ 28  กรกฎาคม 2559  ขอให้ตรวจสอบด่วน

28 ก.ค. 59 10:53

แผนออกเยี่ยมเสริมพลังใจ อสม.ป.ป.ช. โรงเรียน อสม. ตำบลจัดการสุขภาพ ศสมช.และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

25 ก.ค. 59 11:45

เครื่องมือการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2559

1 ก.ค. 59 15:07

การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2559

1 ก.ค. 59 13:02

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี ๕๙และ แบบประเมินความรอบรู้  HD และ HL   และ  แบบสรุปผลระดับการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลจัดการสุขภาพ

15 มิ.ย. 59 14:53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 10 / 206    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
3 รายงานค่าป่วยการ กพ59 18 เม.ย. 59 13:06
4 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 20 เม.ย. 59 10:27
5 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 25 เม.ย. 59 15:12
6 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมี.ค.59 25 พ.ค. 59 14:21
7 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:35
8 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:36
9 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 18 ส.ค. 59 11:28
10 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 59 11:05
11 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 4 ต.ค. 59 11:20
12 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 4 ต.ค. 59 11:28
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office
รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com