หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสามัครประจำครอบครัว(อสค.) อสค.  และ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ  อสค.

29 ม.ค. 60 19:16

นำเสนอตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ      ปี 60_04012560

10 ม.ค. 60 09:18

การเปิดบัญชีธนาคารศูนย์ของ อสม.

3 ม.ค. 60 11:59

รายชื่อ อสม.ที่ไม่มีเลขรหัสบัตร อสม ในเวป  skko โปรดแก้ไข

7 ธ.ค. 59 12:11

แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น และ อสม.ดีเยี่ยม  ปี ๒๕๖๐

10 พ.ย. 59 11:56

จัดสรรโควต้า อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ตามจำนวนที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดตรวจสอบและแสดงตนเพื่อยืนยัน แบบฟอร์มการแสดงตนของ อสม.  และ แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ

10 พ.ย. 59 11:38

แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

4 พ.ย. 59 15:56

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ อสม.

19 ต.ค. 59 10:19

เช็คจำนวน  อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ   และ  รายงานค่าป่วยการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

4 ต.ค. 59 11:55

แบบสำรวจข้อมูลงาน สช.

7 ก.ย. 59 12:31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
22
ระเบียนที่ 1 - 10 / 213    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
3 รายงานค่าป่วยการ กพ59 18 เม.ย. 59 13:06
4 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 20 เม.ย. 59 10:27
5 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 25 เม.ย. 59 15:12
6 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมี.ค.59 25 พ.ค. 59 14:21
7 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:35
8 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:36
9 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 18 ส.ค. 59 11:28
10 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 59 11:05
11 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 4 ต.ค. 59 11:20
12 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 4 ต.ค. 59 11:28
13 แจ้งโอนเงินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 14 พ.ย. 59 12:50
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 05
6
 
7
 
- เปิดโรงเรียน อสม.สอน.โคกแสง
8
 
- เปิดโรงเรียน อสม.รพ.สต.บ้านตาล
9
 
- เปิดโรงเรียน อสม.รพ.สต.ธาตุทอง
10
 
- นิเทศ คปสอ.กุดบาก ทีมที่ ๔
11
 
12
สัปดาห์ที่ 06
13
 
14
 
15
 
- นิเทศ คปสอ.วาริชภูมิ ร่วมกับทีมที่ ๔
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 07
20
 
21
 
- รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพ
22
 
- รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
- รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขา ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
1
 
2
 
3
 
4
 
E-office
รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com