หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนออกเยี่ยมเสริมพลังใจ อสม.ป.ป.ช. โรงเรียน อสม. ตำบลจัดการสุขภาพ ศสมช.และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

25 ก.ค. 59 11:45

เครื่องมือการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2559

1 ก.ค. 59 15:07

การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2559

1 ก.ค. 59 13:02

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี ๕๙และ แบบประเมินความรอบรู้  HD และ HL   และ  แบบสรุปผลระดับการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลจัดการสุขภาพ

15 มิ.ย. 59 14:53

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 2559  และ  แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน

10 มิ.ย. 59 10:31

แบบรายงานผลการคัดกรองสุขภาพ อสม.ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

3 มิ.ย. 59 15:27

เลขที่ใบประกาศ  อสม.ป.ป.ช. ปี 2559  และ เลขที่ใบประกาศ อสม.กลุ่มวัย ปี 2559

25 พ.ค. 59 13:53

ตารางการอบรม อสม. ป.ป.ช. / อสม.กลุ่มวัย/  แผนอบรม(เดิม) / ทีมวิทยากร /แผนอบรม อสม.ป.ป.ช./แผนอบรม อสม.กลุ่มวัย/งบประมาณ   /ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม ปี ๕๙  โครงสร้างหลักสูตร อสม. ป.ป.ช. /  คู่มือวิทยากรต้นแบบ  / เอกสาร อสม.ป.ป.ช. / ฟอร์มการเงิน / บทบาท อสม.ในงานแม่และเด็ก / กลุ่มวัยเรียน / สุขภาพจิตใน อสม. / Long Term Care / บุหรี่ สุรา / ยาเสพติด  / แบบรายงาน อสม. ป.ป.ช. / แบบรายงาน อสม.กลุ่มวัย Updat ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

2 มี.ค. 59 14:05

แบบฟอร์มตารางปฏิทินโรงเรียน อสม. 

2 มี.ค. 59 08:48

เอกสารประกอบการฝึกอบรม  วิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพ ๙-๑๐ กงพ.๒๕๕๙

10 ก.พ. 59 13:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 200    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 26
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 27
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 28
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 29
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
E-office
รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com