หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลงาน สช รายอำเภอ ปี 58 (อบรม อสม.ป.ป.ช.  / อสม.กลุ่มวัย / อุบัติเหตุ / เลิกบุหรี่ /เบาหวาน ความดัน) โปรดตรวจสอบทุก Sheet และส่งข้อมูลด่วน

19 ส.ค. 58 16:43

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กอง สช.

23 ก.ค. 58 10:27

สรุปการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ผ่านเวปไซด์ งาน สช  ข้อมูล ณ  วันที่  16  กรกฎาคม  2558  ดำเนินการด่วนค่ะ

16 ก.ค. 58 18:52

แบบฟอร์มลงทะเบียนตำบลจัดการ  และ ใบสำคัญรับเงินนำเสนอผลงานวิชาการ      วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2558

16 ก.ค. 58 15:04

เช็คหลักฐานการส่งเบิกเงินค่าป่วยการเดือน มิ.ย.๕๘ ที่ต้องแก้ไข

9 ก.ค. 58 16:56

เกณฑ์การประกวดตำบลจัดการสุขภาพ

1 ก.ค. 58 18:30

ตรวจสอบการบันทึกผลงาน อสม.ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ทางเวปไซด์ ประกอบการเบิกเงินค่าป่วยการ

27 มิ.ย. 58 21:05

แบบรายงานผลงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี ๒๕๕๘  ดาวโหลดแบบรายงาน  ตรวจสอบผลงาน และโปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล และ รายงานผลงาน ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

23 มิ.ย. 58 18:36

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ อสม.ใหม่   ดาวโหลด

23 มิ.ย. 58 13:48
22 มิ.ย. 58 18:17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 185    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com