หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจข้อมูลงาน สช.

7 ก.ย. 59 12:31

โปรแกรมการคัดกรองสุขภาพ อสม

แนวทางการประเมินองค์กร   อ สม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

1 ก.ย. 59 14:01

ตารางบันทึกรายชื่อการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.)    และ  เลขบัตร อสค.

31 ส.ค. 59 11:13

ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการ / ไม่มีสิทธิรับเงิน/รอรับสิทธิ/ๆม่ขอรับเงิน/ไม่มายืนยันตน  ข้อมูลจากเวป www.thaiphc.net   ณ วันที่ 28  กรกฎาคม 2559  ขอให้ตรวจสอบด่วน

28 ก.ค. 59 10:53

แผนออกเยี่ยมเสริมพลังใจ อสม.ป.ป.ช. โรงเรียน อสม. ตำบลจัดการสุขภาพ ศสมช.และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

25 ก.ค. 59 11:45

เครื่องมือการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2559

1 ก.ค. 59 15:07

การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2559

1 ก.ค. 59 13:02

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี ๕๙และ แบบประเมินความรอบรู้  HD และ HL   และ  แบบสรุปผลระดับการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลจัดการสุขภาพ

15 มิ.ย. 59 14:53

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 2559  และ  แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน

10 มิ.ย. 59 10:31

แบบรายงานผลการคัดกรองสุขภาพ อสม.ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

3 มิ.ย. 59 15:27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 10 / 204    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office
รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com