หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบค่าป่วยการ    และ  ปัญหา

29 พ.ค. 58 17:00

ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ  ข้อมูลจาก เวป thaiphc.net     (ตรวจสอบที่นี่)  หากไม่ถูกต้องโปรดแก้ไขด่วน

26 พ.ค. 58 15:55

เช็คการส่งรายงานค่าป่วยการตั้งแต่ตุลาคม - เมษายน 2558

11 พ.ค. 58 10:19

เอกสารเพื่อประกอบการส่งเบิกเงินค่าป่วยการ จังหวัดสกลนคร ๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ    ๒ แบบรายงานค่าป่วยการ อสม  ๓. ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการ  ๔. หลักฐานการจ่ายเงิน อสม.

18 มี.ค. 58 09:13

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

3 มี.ค. 58 13:32

การอบรม อสม.หลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ประจำปี ๒๕๕๘

3 มี.ค. 58 13:30

สิทธิการตรวจสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

3 มี.ค. 58 13:25

คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ 

สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   นายสุทิน  คำตา บ้านดงอีด่อย ต.แพด  อ.คำตากล้า วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  นางทองเสริม  ธิมะสาร  บ้านชุมพล  ต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน  วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

20 ก.พ. 58 07:26

จังหวัดสกลนคร  กำหนดจัดอบรม อสม.พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยจัดอบรม อสม.ป.ป.ช. วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  และ อบรม อสม.กลุ่มวัย วันที่  ๒๕-๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป้าหมายผู้เข้าอบรมแยกรายหน่วยบริการ

20 ก.พ. 58 07:21

ลำดับการนำเสนอ อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ปี ๒๕๕๘

24 ธ.ค. 57 12:08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 175    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com