หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร<<อ่านเพิ่ม>>

25 มิ.ย. 63 15:46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ<<อ่านเพิ่ม>>

29 พ.ค. 63 15:38

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่คำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ <<คลิกอ่าน>>

25 พ.ค. 63 09:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป<<คลิกอ่าน>>

22 พ.ค. 63 15:44

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ <<คลิกอ่าน>>

20 พ.ค. 63 14:18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ<<คลิกอ่าน>>

15 พ.ค. 63 13:33

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ <<คลิกอ่าน>>

14 พ.ค. 63 12:15

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ระดัชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวานรนิวาส<<คลิกอ่าน>>

12 พ.ค. 63 15:07

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป<<คลิกอ่าน>>

5 พ.ค. 63 13:04

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) <<คลิกอ่าน>>

5 พ.ค. 63 09:21
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร 10 ก.ค. 63
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 24 มิ.ย. 63
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ 30 มิ.ย. 63
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ 24 มิ.ย. 63
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ 30 มิ.ย. 63
6 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม 30 มิ.ย. 63
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ปทุมธานี 26 มิ.ย. 63
8 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 31 ก.ค. 63
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง 30 มิ.ย. 63
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ สสจ.นครปฐม 30 มิ.ย. 63
11 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญา ระบบนอกเวลาราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 มิ.ย. 63
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 19 มิ.ย. 63
13 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 30 ก.ย. 63
14 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 19 มิ.ย. 63
15 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ 19 มิ.ย. 63
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า สสจ.เพชรบุรี 19 มิ.ย. 63
17 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระัดบชำนาญการพิเศษ 16 มิ.ย. 63
18 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 19 มิ.ย. 63
19 รับสมัครสอบบรรจุแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23 มิ.ย. 63
20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพเศษ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 16 มิ.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 20 / 678    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การแจ้งและการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 30 เม.ย. 63
2 ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อ่ง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) 14 ส.ค. 63
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 10 27 เม.ย. 63
4 ขอเชิญบบุคลากรทางกาแพทย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องThe essential in pendiatric respiratory care 18 ก.ย. 63
5 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 26 ต.ค. 63
6 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12 มิ.ย. 63
7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข 27 พ.ค. 63
8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 11 พ.ค. 63
9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประเมินคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 7 ส.ค. 63
10 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 26 ส.ค. 63
11 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สถาบันราชภัฎสกลนคร 31 พ.ค. 63
12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care:Theoy and Practice (หลักสูตร 10 วัน ) 3 ก.ค. 63
13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรโภชนาบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 15 ก.ค. 63
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 25 มี.ค. 63
15 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร 1 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
103
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1535    
ข่าวศึกษาต่อ
     
ข่าวศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 15 ม.ค. 56
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 รุ่นที่ 25 1 ก.พ. 56
3 คณะสาธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 19 เม.ย. 56
4 เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การจัดการสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
5 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
6 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 1 มี.ค. 56
7 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 15 ก.พ. 56
8 มหาลัยเกษตรศาสตรื เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)ประจำปีการศึกษา 2556 31 ส.ค. 56
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 28 ก.พ. 56
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก 7 เม.ย. 56
13 มหาวทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โดยเปิดรับในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 29 มี.ค. 56
14 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556 28 ก.พ. 56
15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 22 มี.ค. 56
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 38    
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
     
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 คณะแพทย์ศาสตร์ 30 มิ.ย. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 20 มี.ค. 63
3 เสนอรายชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 15 ก.พ. 63
4 ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุข/พยาบาลผู้ปฏิบัติงานอนามัยชุมชุนดีเด่น ประจำปี พศ.2562 22 พ.ย. 62
5 ขอเชิญเสนอรายชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธรศักราช 2563 30 ก.ย. 62
6 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกสำหรับการปาฐกถา 31 ส.ค. 62
7 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 15 ส.ค. 62
8 ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 15 ส.ค. 62
9 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 ทั้งหมด 5 ประเภท 15 ส.ค. 56
10 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี ๒๕๕๖ 31 ก.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
เสนอผลงานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 31 พ.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6 22 พ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป๋็นเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 25 มี.ค. 63
4 uiyu 16 ธ.ค. 62
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน กพ. 5 ส.ค. 57
6 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 9 ต.ค. 56
7 ขอเชิยประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 1 ก.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

    ทำเนียบบุคลากร


           

   นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


     

   นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


           

       นางอรพินท์  วรรณขาม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

นางสาวกัญญาวดี จันทรโสภณ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


        

    นางสาววราพร  บุญเกษม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


          

    นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


          

     นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร
        นักทรัพยากรบุคคล


          

   นางสาววริศรา  ประทุมทอง
        นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563


คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-  ขั้นตอนการทดลองราชการ
- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดลองราชการ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือมาปฏิบัติงานสาย


มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 59
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2561

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2562

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ
ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ

ไฟล์นำเสนอ ว 246/2563 


แบบฟอร์มข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก
*คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขอย้าย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 62
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205