หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการควบคุมยาสูบและสุรา <<คลิกอ่าน>>

1 เม.ย. 62 15:04

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สสจ.สกลนคร <<คลิกอ่าน>>

29 มี.ค. 62 13:19

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส <<คลิกอ่าน>>

29 มี.ค. 62 09:46

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<คลิกอ่าน>>

12 มี.ค. 62 11:24

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส <<คลิกอ่าน>>

6 มี.ค. 62 09:56

ประกาศ ให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2562  และส่งข้อมูลกลับมาที่ E Mail  nuttathip.t64@gamil.com<<ดาวน์โหลด>>

5 มี.ค. 62 10:31

ประกาศรายชื่อย้าย 3 สายงาน รอบที่ 1 ปี 2562 <<แพทย์>> <<ทันตแพทย์>><<เภสัชกร>>

1 มี.ค. 62 10:34

ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 <<คลิก>>

25 ก.พ. 62 15:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง หนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า <<คลิกอ่าน>>

21 ก.พ. 62 13:47

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<คลิกอ่าน>>

20 ก.พ. 62 09:37
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 5 เม.ย. 62
2 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งว่าง 6 อัตรา 30 เม.ย. 62
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) 30 เม.ย. 62
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รพ.เลย 4 เม.ย. 62
5 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการควบคุมยาสูบและสุรา 18 เม.ย. 62
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.สระแก้ว 30 เม.ย. 62
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สสจ.สกลนคร 18 เม.ย. 62
8 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สสจ.สกลนคร 30 เม.ย. 62
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการเงินและบัญชี 29 มี.ค. 62
10 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน 20 มี.ค. 62
11 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ 28 มี.ค. 62
12 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 29 มี.ค. 62
13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ระดับชำนาญการพิเศษ 26 มี.ค. 62
14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร รพ.ปากช่องนานา 29 มี.ค. 62
15 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาากรารสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา 31 มี.ค. 62
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 22 มี.ค. 62
17 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 31 มี.ค. 62
18 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 62
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 31 มี.ค. 62
20 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 29 มี.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 20 / 259    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
- รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
10
 
- รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
11
 
- รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
- รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
18
 
- รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
- ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
24
 
25
 
26
 
- ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 

    ทำเนียบบุคลากร


         

            นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


            

       นางอรพินท์  วรรณขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


          

    นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


      

    นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร
      นักทรัพยากรบุคคล


      

นางสาววริศรา  ประทุมทอง
     นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563


คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-  ขั้นตอนการทดลองราชการ
- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดลองราชการ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือมาปฏิบัติงานสาย


มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 59
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ
ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ


แบบฟอร์มข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก
*คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 62


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205