สสจ.สกลนคร

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธ์พงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย (วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี)  ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ โดยมี พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ เป็นประธานในพิธี

19 ม.ค. 62 10:36

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันยุทธหัตถี 
วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 เนื่องในวันยุทธหัตถี  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

18 ม.ค. 62 11:13

สสจ.สกลนคร ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ ๒
วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
จังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสกลนคร ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการอันทรงคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไล่เรียงจากต้นกรุงจวบจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากจังหวัดต่างๆและศูนย์ศิลปาชีพที่นำมาแสดงและจำหน่ายในงาน
►►►ชมภาพ

18 ม.ค. 62 11:03

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำวัตรสวดมนต์เช้า และพิธีทำบุญตักบาตรรอบองค์พระธาตุเชิงชุม เนื่องในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

18 ม.ค. 62 11:00

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศการและได้นำของรางวัลไปแจกหลายรายการ อาทิ  ชุดระบายสี  นม ตุ๊กตา  ไอศกรีม ลูกโป่ง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก ►►► ชมภาพ

14 ม.ค. 62 14:41

สสจ.สกลนคร จัดประชุม TO BE NUMBER ONE
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม พุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษา สถานประกอบการ  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ►►► ชมภาพ

10 ม.ค. 62 14:28

สสจ.สกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่
วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่  ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เวลา ๑๕.๐๐ น. นำคณะเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาสี เพื่อสร้างสุขภาพ ความสามัคคี และเป็นต้นแบบองค์กรแห่งสุขภาพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ►► ชมภาพ 

10 ม.ค. 62 11:30

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร
วันอังคาร ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดประชุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน ►►► ชมภาพ

8 ม.ค. 62 11:34

สสจ.สกลนคร ร่วมเยี่ยมเสริมพลังคลินิกนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพย์สวัสดิ์ อภิวัจนีย์วงศ์  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ในการนี้นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ร่วมเป็นคณะผู้เยี่ยมเสริมพลังในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และคณะให้การต้อนรับ ►►► ชมภาพ

7 ม.ค. 62 13:36

สสจ.สกลนคร จัดประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.๑๑/๑๒) และหนี้ค้างจ่าย OP Refer ภายในจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม จำนวน ๓๕ คน ►►► ชมภาพ 

4 ม.ค. 62 10:48
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
3 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
4 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
7 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
8 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
9 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
10 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
13 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
14 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
16 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
17 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
18 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
19 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 46    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313