หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมประเมิน ติดตาม มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563เวลา 07.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมิน ติดตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ณ สถานศึกษาในเขตอำเมืองสกลนคร หลังจากเปิดการเรียนการสอนเป็น​วันที่ 2 ตามมาตรการการผ่อนปรนระยะที่ 5ได้แก่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน บริเวณสถานศึกษาดังกล่าว  >>> ชมภาพเพิ่มเติม

2 ก.ค. 63 14:50

"การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 จังหวัดสกลนคร"

     ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2ประจำปี 2563จากนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 โดยในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำเสนอนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด นายแพทย์สมนึก อภิวันทนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และนายแพทย์พันธ์ทวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้านำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอคำตากล้า ตามประเด็นการตรวจราชการ ให้กับคณะตรวจราชการ และรับฟังสรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ ApplicationZoomCloud Meetingณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

26 มิ.ย. 63 15:14

สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

19 มิ.ย. 63 14:54

สสจ.สกลนคร รับมอบเครื่องกรองอากาศ จากกลุ่มช่วยกัน และ บริษัท Energy Absolute

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน กลุ่มช่วยกัน และ E@Energy Absolute พร้อมคณะ นำเครื่องกรองอากาศขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หน้ากากความดันบวก Sterilizer Box และ Sterilizer Cabinet รวมทั้งสิ้น จำนวน 79 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร โดยมีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และผู้แทนจากโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 แห่ง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) >>> ชมภาพเพิ่มเติม

19 มิ.ย. 63 12:17

สสจ.สกลนคร เปิดกิจกรรม "ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19"

     วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสกลนคร ด้วยการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของการออกกำลังกายภายใต้ Campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี่” โดยมีนางสาวอนงค์ บังกระโทก รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ให้ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทราบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

16 มิ.ย. 63 08:58
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 เชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26 -27 ส.ค.63 26 ส.ค. 63
2 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ รุ่นที่ 4 31 ก.ค. 63
3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2563 30 มิ.ย. 63
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 30 มิ.ย. 63
5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงัวนที่ 26 พ.ค.2563 30 มิ.ย. 63
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 26 พ.ค. 63
7 ขออนุญาตเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต 31 พ.ค. 63
8 ขอแจ้งช่องทางการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต (Hotline) 31 พ.ค. 63
9 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30 เม.ย. 63
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 30 เม.ย. 63
11 ขอมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 27 เม.ย. 63
12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการประยุกต์ ICTฯ" 1 พ.ค. 63
13 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 10 เม.ย. 63
14 ขอนุยาตให้บุคลากรใรสังกัดเข้าร่วมโครงการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 22 มี.ค. 63
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 31 มี.ค. 63
16 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่นเป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562" 20 มี.ค. 63
17 คู่มือแนะนำป้องกันโรคปอดอักเสบ 30 พ.ค. 63
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 29 ก.พ. 63
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 29 ก.พ. 63
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 31 ม.ค. 63
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 20 / 92    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313