สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งานมาตรฐานสุขศึกษา
  • งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  • ประมวลภาพกิจกรรม
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิด
งานวันคนพิการสากล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการมีเวทีแสดงศักยภาพ ทำให้สังคมเกิดการยอมรับในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ จัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมอบของขวัญของรางวัลสำหรับคนพิการ โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

19 ม.ค. 61 16:14

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ / ๒๕๖๑ (วันที่ ๓)
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ / ๒๕๖๑ (วันที่ ๓) จาก นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการทระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ชมภาพ ►►► CLICK

19 ม.ค. 61 11:32

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันยุทธหัตถี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 เนื่องในวันยุทธหัตถี  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

18 ม.ค. 61 16:51

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ / ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับ นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการทระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมคณะในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ / ๒๕๖๑ (วันที่ ๒)  โดยในช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการนำเสนองานในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และช่วงบ่ายทีมผู้ตรวจราชการได้เดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่  โรงพยาบาลกุสุมาลย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียงใหม่ อำเภอกุสุมาลย์ ส่วนทีมสาธารณสุขนิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่ โรงพยาบาลพังโคน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อำเภอพังโคน  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ชมภาพ ►►► CLICK

18 ม.ค. 61 16:30

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๑ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต้อนรับทีมตรวจราชการ จากสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑   ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร,โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และพื้นที่เป้าหมาย ชมภาพ ►►► CLICK

17 ม.ค. 61 12:12

สสจ.สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้  แพทย์หญิงธีรารัตน์  พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มีบริการคัดกรองคัดกรองสายตา และ มอบแว่นแก่เด็กที่สายตาผิดปกติฟรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลายรายการ  เพื่อให้เด็กๆมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อรับ นมจืด เครื่องเขียน และของรางวัลอีกมากมาย ชมภาพ ►►► CLICK

13 ม.ค. 61 13:19

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล
วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี ๒๕๖๑ (งานกาชาด) โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางดวงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ชมภาพ ►►► CLICK

13 ม.ค. 61 13:17

สสจ.สกลนคร ประชุมสรุปการนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ ๑/๒๕๖๑
วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมสรุปการนิเทศงาน  คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) รอบที่ ๑/๒๕๖๑  และการเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/รองหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้นิเทศงาน คปสอ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

12 ม.ค. 61 14:24

สสจ.สกลนคร จัดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานผู้สูงอายุให้มีความรู้ในการคัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาทีมประเมินรับรองคุณภาพตำบลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ,ชมรมผู้สุงอายุคุณภาพและวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร ดร.อภิวรรณ  ณัฐมนวรกุล จากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ,ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร , สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดสกลนครและ Care Manager ในหน่วยบริการสาธารณสุข ชมภาพ ►►► CLICK 

10 ม.ค. 61 13:40

สสจ.สกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่  ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ชมภาพ ►►► CLICK

5 ม.ค. 61 10:38
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
2 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
3 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
4 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
5 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
7 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
8 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
9 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
10 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
11 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
13 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
14 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
16 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
17 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
19 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
20 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 41    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313