สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งานมาตรฐานสุขศึกษา
  • งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  • ประมวลภาพกิจกรรม
     
หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพอำเภอระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอระดับจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาววรรณี  อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และในช่วงบ่าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร รพ.สต.ติดดาว แก่สถานบริการผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๕ ดาว ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๙ แห่ง

20 ส.ค. 61 14:36

สสจ.สกลนคร รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว The Best
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ในการคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว The Best ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

17 ส.ค. 61 15:55

สสจ.สกลนคร ร่วมงานประชุมวิชาการและมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ ๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมวิชาการและมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ ๘ ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ เป็นประธานในพิธี ชมภาพ ►►► CLICK

16 ส.ค. 61 16:43

นพ.สสจ.สกลนคร เข้ารับประทานโล่รางวัล ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้ารับประทานโล่รางวัล  ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประเภทผู้บริหารส่วนภูมิภาค จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องมิราเคิล  แกรนด์  บอลรูม  ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้นายสุทธิวรณ์  คำโสภา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จากโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เข้ารับประทานโล่รางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลวานรนิวาส เข้ารับประทานโล่รางวัลประเภทโรงพยาบาลคุณธรรม 

16 ส.ค. 61 16:20

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันรำลึกสันติภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานเอกชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรำลึกวันสันติภาพ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์นายเตียง ศิริขันธ์ หน้าทางเข้าถ้ำเสรีไท บ้านลาดกะเฌอ ตำบลห้วยยาง อำเมือง สกลนคร โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงขบวนการเสรีไทที่ได้ทำการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเป็นการสำนึกถึงคุณงามความดีในความกล้าหาญเสียสละของ "ขุนพลภูพาน"

16 ส.ค. 61 11:27

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราซินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ภาคเอกชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธี ชมภาพ 
►►► CLICK

14 ส.ค. 61 15:27

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราซินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราซินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยในพิธีดังกล่าวมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ มีข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี  ชมภาพ 
►►► CLICK

14 ส.ค. 61 15:18

สสจ.สกลนคร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA และ DSHA
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  และระบบสุขภาพอำเภอ (DHSA) ณ ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน โดยมีอาจารย์ชุลีพร แดนสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง Quality Learning Network (QLN.) จาก สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมให้คำปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก คปสอ. พังโคน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

10 ส.ค. 61 14:43

สสจ.สกลนคร จัดประชุมสรุปผลงานรอบ ๙ เดือน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑) ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย วันที่ ๗ สิงหาคม เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน ทั้ง ๑๓ กลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และวันที่ ๘ สิงหาคม เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของอำเภอ ทั้ง ๑๘ อำเภอ ซึ่งนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการรับฟังการนำเสนอทั้ง ๒ วัน ชมภาพ  CLICK

8 ส.ค. 61 14:27

สสจ.สกลนคร จัดประชุมทีมเลขานุการ พชอ.
วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมทีมเลขานุการเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง รวมอำเภอละ ๔- ๕  คน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

8 ส.ค. 61 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
2 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
4 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
6 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
7 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
8 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
9 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
13 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
14 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
17 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
20 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 45    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313