หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุม VDO Conference
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย และนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม 
17 เม.ย. 62 14:24

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันอังคาร ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ อบต.ม่วง  จุดตรวจหลักสี่แยก ต.ม่วง  และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  รพ.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จังหวัดสหลนคร และในเวลา ๑๕.๓๐ น. ร่วมกับนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และ มอบของเยี่ยมให้ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จากนั้นเดินทางไปยังสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ จังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมส่งประชาชนให้เดินทางกลับไปทำงานและกลับยังภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

17 เม.ย. 62 11:36

สสจ.สกลนคร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ด่านหลัก และด่านชุมชน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในนามผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  มอบสิ่งของสนับสนุน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล  ด่านหลัก ด่านชุมชน  อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม     

17 เม.ย. 62 10:55

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเรื่องประกาศผลการพิสูจน์อาหาร ►►► ดูประกาศ

11 เม.ย. 62 13:38

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร  ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสารีย์ รัชกาลที่ ๕  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นห้วงที่มีการจราจรคับคั่งและหนาแน่น เป็นการช่วยเน้นย้ำให้ประชาชน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งเป้าลดความสูญเสียทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ►►► ชมภาพ

11 เม.ย. 62 11:34
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
- aa
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่3/2562 31 พ.ค. 62
2 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่2/2562 30 เม.ย. 62
3 วาสาร สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 31 มี.ค. 62
4 ขอเชิญร่วมมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 15 มี.ค. 62
5 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยด้านจริยธรรมด้านการพยาบาล 31 มี.ค. 62
6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 30 มิ.ย. 62
7 รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย 28 ก.พ. 62
8 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
9 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
10 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
11 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
12 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
13 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
14 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
15 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
16 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
17 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
18 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
19 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
20 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 53    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313