หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่านหลัก 3 อำเภอ

     วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการสิ่งสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านหลัก 3 อำเภอ ได้แก่ ด่านหลักตำบลตองโขบ (หน้าสถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ) อำเภอโคกศรีสุพรรณ ด่านหลักตำบลโคกภู (สี่แยกเขื่อนน้ำพุง) อำเภอภูพาน และด่านหลักตำบลสว่างแดนดิน (หน้าโลตัสสว่างแดนดิน) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

18 ม.ค. 64 18:49

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ.กุสุมาลย์

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ด่านหลักตำบลกุสุมาลย์ (หน้าที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์) และติดตามผลการดำเนินงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ด้วยวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอย่างง่าย (Rapid Test Ab) ให้กับครัวเรือนที่มีญาติเดินทางมาจาก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด (ที่เดินทางเข้ามาระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564)  และสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการสิ่งสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

14 ม.ค. 64 16:36

สสจ.สกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก

     วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร นำโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม และ แพทย์หญิงกัญญาภัค ศิลารักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ด้วยวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอย่างง่าย (Rapid Test Ab) ให้กับ ครัวเรือนที่มีญาติเดินทางมาจาก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด (ที่เดินทางเข้ามาระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564)  และสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร และโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

13 ม.ค. 64 15:47

สสจ.สกลนคร ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU)  สนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนโรคโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

     วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU)  ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมใจต้านภัย COVID-19สนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU) จากกองทุนเติมใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น โชคพูลผล สกลนคร และก่อนออกเดินทาง นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  ประธานในพิธี  ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร แก่ทีม CDCUทั้งหมด 14 คน และร่วมกันเติมพลังใจให้ปฏิบัติภาระกิจสำเร็จก่อนปล่อยขบวนรถยนต์มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

11 ม.ค. 64 13:45

ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ 1/2564

     วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานทุก Setting ทั้งประเภทจังหวัด และชมรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ คุมประพฤติ เรือนจำ ชุมชน อำเภอ TO BE NUMBER ONE และเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ชี้แจ้งกำหนดรายละเอียดให้ประธานและคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

5 ม.ค. 64 17:00
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งเลื่อนการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) 28 ม.ค. 64
2 สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน 28 ม.ค. 64
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 28 ม.ค. 64
4 รับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์" 31 ธ.ค. 63
5 ขอเชิญบุคคลเข้ารับการอบรมการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด 31 ธ.ค. 63
6 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ CNF 13TH Cardiac Network Forum 2021 31 ธ.ค. 63
7 ขอประชาสัมพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสาน 31 ธ.ค. 63
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 31 ธ.ค. 63
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 31 ธ.ค. 63
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 63
11 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 ธ.ค. 63
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 31 ธ.ค. 63
13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020 27 พ.ย. 63
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 31 ต.ค. 63
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 31 ต.ค. 63
16 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 11 1 ธ.ค. 63
17 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรม "หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย) 30 ก.ย. 63
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 29 ก.ย. 63
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 26 ก.ย. 63
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 25 ก.ย. 63
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 20 / 120    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313