สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งานมาตรฐานสุขศึกษา
  • งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  • ประมวลภาพกิจกรรม
     
หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานประชาสัมพันธ์
+  งาน QA Nures


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข
+  PMQA
+  งานสุขภาพจิต
+  หน่วยแพทย์ พอ.สว.

+  งานแรงงานต่างด้าว
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันนี้ (20พฤศจิกายน 2561)  เวลา 14.00น.  นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ​ 2562  ณ  โรงพยาบาลส่องดาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศิลา โดยมีนายแพทย์ประจักร   เหิกขุนทด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว  และนายทองศักดิ์  ชายกวด   สาธารณสุขอำเภอส่องดาว  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

20 พ.ย. 61 16:08

 

วันนี้ (20พฤศจิกายน 2561)  เวลา 08.30น.  นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ​2562​ ณ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสง่า โดยมีนายแพทย์สัจพงษ์  โชคคติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์  และนายเพชรทวี  นวลมณี  สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
20 พ.ย. 61 16:05

 

  วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561)  มูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รุ่น28 ได้มาบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 3  แห่ง ดังนี้

   1. มอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่  และเครื่องขูดหินปูน    แก่ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  
   2. มอบเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์แบบพกพาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง    แก่โรงพยาบาลกุดบาก   
   3. มอบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  ชนิด 3 สาย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติและเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ  ให้แก่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์
    โดยมีนายแพทย์ฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  นายแพทย์ธนวรรษ  หาญสุริย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก และแพทย์หญิงธีรารัตน์  พลราชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ
19 พ.ย. 61 16:01

 

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 06.30 น.  นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง  ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดสกลนคร 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดล  ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธี   
     เมื่อนายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำคฑาลงจากเวทีแล้ว ได้นำขบวนวิ่งถึงด้านหน้าซุ้มปล่อยตัวนักวิ่งแล้วส่งมอบให้นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อวิ่งไปส่งมอบให้นักวิ่งหลักต่อไป โดยมีนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ  บุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ทุกอำเภอ  ตลอดจนนักวิ่งจากหน่วยงานราชการ องค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมขบวนวิ่งด้วยเป็นจำนวนมาก  เพื่อนำคฑาไปส่งต่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์   ผ่านถนนหมายเลข 213  ระยะทาง 128 กิโลเมตร  ชมภาพ>>>>CLICK
17 พ.ย. 61 17:59

 

วันนี้ (16  พฤศจิกายน  2561)  เวลา 17.00 น.  นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสกลนคร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงาน 

ในการนี้  มีผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  บุคลากรสาธารณสุข  และตัวแทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ประชาชน  ภาคีเครือข่ายต่างๆ และทีมนักวิ่ง  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  โครงการหมอชวนวิ่ง  เป็นโครงการที่แพทยสภาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ100ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50ปี แพทยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ แบ่งการวิ่งออกเป็น 15สาย  กำหนดวิ่งส่งต่อเป็นทอดๆ  จากจังหวัดถึงจังหวัดถัดไป วิ่งไปสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ถึงกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  สำหรับจังหวัดสกลนครอยู่ในเส้นทางวิ่งสายอีสาน 3(NE 3)โดยเริ่มต้นวิ่งจากจังหวัดนครพนม มายังจังหวัดสกลนครในวันนี้  และจังหวัดสกลนครจะวิ่งส่งต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพรุ่งนี้  เริ่มเวลา 05.30 น. ชมภาพ>>>>>CLICK


16 พ.ย. 61 20:31

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ได้จัดการอบรมศักยภาพครูผู้สอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   โดยมีนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน นางปนัดดา  ทรัพย์แสนยากร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดกล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  200  คน

16 พ.ย. 61 10:34

 

วันนี้ (15 พฤศจิกายน  2561) เวลา 09.10 น. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิงวาสนา  พัฒนพีระเดช เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเหรัญญิกมูลนิธิทันตนวัตกรรม 

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ  โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จ.สกลนคร  โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์  นายอำเภอกุสุมาลย์ กล่าวต้อนรับ  แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์กล่าวรายงาน   นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขสสจ.สกลนคร  พร้อมคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  มีผู้มารับบริการทันตกรรม  จำนวน  1,294 คน    การออกปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในวันนี้ เป็นวันที่ 4  ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรมีผู้รับบริการทันตกรรมทั้ง 4 วัน 4 อำเภอ  จำนวน 5,720 คน ชมภาพ>>>>CLICK

15 พ.ย. 61 18:27

 

วันนี้ (14 พฤศจิกายน  2561)  เวลา  9.00 น.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวาสนา    พัฒนพีระเดช   เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเหรัญญิกมูลนิธิทันตนวัตกรรม   

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ที่ว่าการอำเภอส่องดาว   อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร      โดยมีนายกฤษฎิ์   โสมปัดทุม   รักษาราชการแทนนายอำเภอส่องดาว  กล่าวต้อนรับ   นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว  กล่าวรายงาน  นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สสจ.สกลนคร  พร้อมคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

  มีผู้มารับบริการทันตกรรม    จำนวน  1,557 คน  ชมภาพ>>>>>CLICK

14 พ.ย. 61 21:17

วันนี้ (13 พฤศจิกายน  2561) เวลา09.00 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ)  ทันตแพทย์หญิง  ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช   ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม   

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกลและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร     ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53    อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายสุวิชาญ  ไชยโกมล  นายอำเภอพรรณานิคม  กล่าวต้อนรับ   นายแพทย์วรชัย  อาชวานันทกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  กล่าวรายงาน   นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  มีผู้มารับบริการทันตกรรม    จำนวน 1,510 คน  ชมภาพ >>>> CLICK
13 พ.ย. 61 15:40

วันนี้ (12 พฤศจิกายน  2561)  เวลา  09.00 น.   ศ.พิเศษ  ทญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช   ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม   

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  โดยมีนายสุริยะ   วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  กล่าวต้อนรับ  นพ.สมิต   ประสันนาการ  นพ.สสจ.สกลนคร  กล่าวรายงาน  นางเพ็ญปรียา  ประสันนาการ  ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รอง นพ.สสจ.สน. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอวานรนิวาส   นพ.สมชาย  พรหมจักร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  และ ทพ.ทรงพล  แสงงาม หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  พร้อมคณะให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์ในการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในครั้งนี้  เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ซึ่งออกมาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2561  ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส   อำเภอพรรณานิคม   อำเภอส่องดาว   และอำเภอกุสุมาลย์  อาสาสมัคร
ทั้งหมด  จำนวน 213 คน  ประกอบด้วยอาจารย์ทันตแพทย์ 58 คน    อาสาสมัครต่างชาติ 8 คน  ทันตแพทย์ 50 คน   พยาบาล  ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม พนักงานขับรถ  เทคนิคเชี่ยน  งานแลปและเจ้าหน้าที่อื่น  105 คน  ชมภาพ >>>> CLICK
12 พ.ย. 61 16:42
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
2 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
4 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
6 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
7 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
8 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
9 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
13 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
14 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
17 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
20 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 45    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313