สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งานมาตรฐานสุขศึกษา
  • งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  • ประมวลภาพกิจกรรม
     
หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองสมุนไพร
วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และบรรยายการดำเนินงานเมืองสมุนไพร จังหวัดสกลนคร แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๕๐ คน ในการศึกษาดูงานเมืองสมุนไพร จังหวัดสกลนคร เพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาการปลูกป่าครอบครัว การเพาะกล้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ ณ พื้นที่จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

19 เม.ย. 61 10:48

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมและวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธรูป
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมและวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธรูป ประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวจังหวัดสกลนครโดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี                                                                                               

18 เม.ย. 61 15:49

สสจ.สกลนคร ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมต่างๆในจังหวัดสกลนคร ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทยา  จันทร์ฉลอง และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ และเป็นการสืบทอดประเพณีไทยที่งดงามให้คงอยู่ต่อไป ชมภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

11 เม.ย. 61 15:42

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร  ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสารีย์ รัชกาลที่ ๕  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นห้วงที่มีการจราจรคับคั่งและหนาแน่น เป็นการช่วยเน้นย้ำให้ประชาชน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งเป้าลดความสูญเสียทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ชมภาพ ►►► CLICK

11 เม.ย. 61 15:41

สสจ.สกลนคร จัดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ชาวสาธารณสุขทุกท่าน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกข้าราชการบำเหน็จบำนาญร่วมงาน ๓๐ คน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น  ชมภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

11 เม.ย. 61 15:33

สธน.เขต ๘ ตรวจเยี่ยมศูนย์ EOC. จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับ ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนครร่วมต้อนรับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ ชมภาพ 
►►► CLICK

10 เม.ย. 61 09:53

สสจ.สกลนคร ร่วมรัฐพิธีเนื่องในวันจักรี
วันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  เพื่อเป็นการระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็นเมืองหลวงของไทย  ชมภาพ ►►► CLICK

6 เม.ย. 61 10:34

สสจ.สกลนคร “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐  น. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมในวันนี้  เพื่อให้ส้วมในหน่วยงานสะอาดมีมาตรฐาน ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด ประกอบกับเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่น โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอุจจาระร่วงที่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคสูง ดังนี้หน่วยงานสังกัดสาธารณสุขต้องเป็นตัวอย่างของการรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ดูแลส้วมสาธารณะร่วมกัน ชมภาพ ►►► CLICK

5 เม.ย. 61 15:06

สสจ.สกลนคร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี วงศรีลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ ในชื่อ "สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในการจัดแถลงข่าว โดยการจัดงานสงกรานต์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ - สี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร (ทางขึ้นสระพังทอง)

5 เม.ย. 61 10:51

สสจ.สกลนคร มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
วันพุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ๓๗๒  ชั่วโมงจำนวน  ๑๓๖ คน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณณา อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4 เม.ย. 61 11:21
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
2 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
4 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
5 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
6 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
7 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
8 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
9 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
10 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
11 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
12 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
13 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
15 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
16 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
18 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
19 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
20 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 43    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313