หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สน. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.เจริญศิลป์ และ รพ.สต.บ้านดงสง่า

     วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคโควิด-19 (PHEOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ และประชุมรับฟังติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน PHEOC ระดับอำเภอ ในการส่งต่อข้อมูลการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยหากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นในพื้นที่ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในวงกว้าง นอกจากนี้นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้ากลุ่มเสี่ยง และแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี >>> ชมภาพเพิ่มเติม

9 เม.ย. 63 09:42

สสจ.สน. ฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise)

     วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร จัดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) กรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร และบุคลากรจาก 22 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะที่ 3 ในสถานการณ์สมมุติ  ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

26 มี.ค. 63 09:28

สสจ.สน. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสกลนคร รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการระบาดต่อเนื่องที่อาจขยายเป็นการระบาดใหญ่ในวงกว้าง ทั้งด้านการเตรียมสำรองสถานที่รองรับจำนวนผู้ป่วยให้เพียงพอและการบริหารจัดการความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ เวชภัณฑ์ ร่วมกับนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลเครือข่ายบริการคือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน พันตำรวจเอกโชคชัย อินทะนิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

26 มี.ค. 63 09:18

สสจ.สน. ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING ท่าอากาศยานสกลนคร

     วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานสกลนคร โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดทุกพื้นที่ทั้งในและนอกอาคาร ท่าอากาศยานสกลนคร กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร  พันตำรวจเอกโชคชัย อินทะนิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  พันเอกอภิชาติ สุวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสกลนคร นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

19 มี.ค. 63 10:35

สสจ.สน. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563  และประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เลขานุการคณะทำงาน รายงานข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสกลนคร และมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , มาตรการแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร โดยนายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งกำหนดซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด (Table Top Exercise) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ด้วย

          และเวลา 14.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้คณะกรมการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ วัดไข้ พร้อมหน้ากากอนามัย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

12 มี.ค. 63 17:56
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 27 เม.ย. 63
2 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการประยุกต์ ICTฯ" 1 พ.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 10 เม.ย. 63
4 ขอนุยาตให้บุคลากรใรสังกัดเข้าร่วมโครงการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 22 มี.ค. 63
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 31 มี.ค. 63
6 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่นเป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562" 20 มี.ค. 63
7 คู่มือแนะนำป้องกันโรคปอดอักเสบ 30 พ.ค. 63
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 29 ก.พ. 63
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 29 ก.พ. 63
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 31 ม.ค. 63
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562 31 ธ.ค. 62
12 ขอเชิญร่วมชมงาน "เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" 26 ธ.ค. 62
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2562 31 ธ.ค. 62
14 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่14/2562 31 ส.ค. 62
15 เชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 31 ส.ค. 62
16 เชิญประกวดภาพท่องเที่ยวเมืองสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 ส.ค. 62
17 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่13/2562 30 ก.ย. 62
18 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่12/2562 30 ก.ย. 62
19 ขอประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็ปไซต์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน 31 ก.ค. 62
20 เชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน มหานครศรีธรรมราชเวชสาร 31 ก.ค. 62
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 20 / 82    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.