สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งาน 5 กลุ่มวัย
  • งานสุขภาพจิต
  • งานศูนย์พึ่งได้
  • งานออกกำลังกาย
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • โภชนาการ
  • หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
  • ติดตามผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์
  • บริจาค / เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
  • PMQA

Webboard

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกเยี่ยมผู้ป่วยพระราชานุเคราะห์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆ ได้ออกเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วยพระราชานุเคราะห์ที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

11 ม.ค. 61 11:27

 

อบรมการส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้จัดอบรมการส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นประธานในในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร

28 ธ.ค. 60 16:03

ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ หมู่ที่ 4 บ้านโพนสวาง ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

8 ธ.ค. 60 13:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 3 / 28    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

Web link

คู่มือ

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสุภาณี กิตติสารพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น, 
OSCC ศูนย์พึ่งได้

 

นายสันติสุข ไชยมงคล
งานอนามัยแม่และเด็ก, 
งาน PMQA

นางเพ็ญจิต  เสวิวัฒน์
งานวัยเรียน
งานหน่วยปฐมพยาบาล
งานรับเสร็จ

  

 

นายถาวร  เมฆราช
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกกำลังกาย
องค์กรไร้พุง
งานวัยทำงาน

นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
พรบ.สาธารณสุขฯ
งานวัยรุ่น

นายวรวุฒิ ทิพย์สุวรรณ์
หมู่บ้านไอโอดีน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โภชนาการในโรงพยาบาล

นายธีระพงษ์ พุ่มพวง
งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการเด็กสกลสมองดี
อารมณ์ดี สุขภาพดี

 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงศ์
งานอนามัยแม่และเด็ก
ประสานช่วย MCH ปฐมวัย

 

นายเอกพันธ์ คู่ชัยภูมิ
งานธุรการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

E-office

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222