หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

                                  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

16 ต.ค. 62 09:42

โปรแกรมแปลผล IQ & EQ >คลิก<

11 ก.ย. 62 09:09

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019) ลงทะเบียนเข้าร่วมรายละเอียดตาม QR corde ดังนี้

21 ส.ค. 62 14:02

สรุปตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร รอบที่ 2 ปี 2562 

9 ส.ค. 62 11:28

มาตราการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

(ตามกลุ่มวัย)

9 ส.ค. 62 10:29

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน - วิ่ง  ารกุศล "ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล จังหวัดตราด"

31 ก.ค. 62 14:49

ขอเชิญร่วมสมัครเป็นครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและแจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม >คลิก<

24 พ.ค. 62 11:30

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 รายละเอียด >> ลงทะเบียนออนไลน์คลิก <<

24 พ.ค. 62 11:15

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมนำเสนอและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ รายละเอียดคลิกสมัคร <

24 พ.ค. 62 10:59

การประกวดวาดภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  >> รายละเอียด <<

17 พ.ค. 62 09:43

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2

28 ก.พ. 62 09:08

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch

27 ก.พ. 62 13:48

ฆ์

18 ก.พ. 62 09:44

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

28 ธ.ค. 61 16:06

ครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลเพื่อยกระดับไอคิว

14 ธ.ค. 61 17:03

ประชาสัมพันธ์คลังความรอบรู้ด้านสุขภาพ *คลังความรู้คู่สุขภาพ* เขตสุขภาพที่ 8 

26 พ.ย. 61 14:54

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น *สถาบันราชานุกูล* รายละเอียดหลักสูตร

26 พ.ย. 61 14:40

61 - 11 - 17 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

21 พ.ย. 61 10:34

61 - 11 - 16 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

19 พ.ย. 61 15:05

งานอนามัยแม่และเด็ก 

9 พ.ย. 61 15:08
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 20 / 74    
ภาพกิจกรรม
61-10-02 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
61-10-02 เปิดจำหน่ายเสื้อโครงการ
61-10-02 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.และกิจกรรมอำเภอยิ้มที่บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
61-11-02 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 1
61-11-05 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 2
61-11-06 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
61-11-06 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-16 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-17 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-12-14 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
62-01-02 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
62-01-08 ประชุมส่งเสริมและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร
62-01-12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
62-02-25 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
62-02-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2
62-03-21 สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บ้านกุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
62-06-05 ประชุมข้าราชการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก
62-10-11 ร่วมวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก

Web link

คู่มือ

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสุภาณี กิตติสารพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ธรรมนูญพระสงฆ์

งานวัยทำงาน DPAG Clinic ออกกำลังกาย

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

นายสันติสุข ไชยมงคล

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1

งานแม่และเด็ก งานทารกแรกเกิด

พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็ก งานข้อมูลด้านแม่และเด็ก

นายธีระพงษ์ พุ่มพวง

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2

งานเด็ก 0 - 5 ปี พัฒนาการเด็ก และศูนย์เด็กเล็ก

โครงการเด็กสกลสมองดี

อารมณ์ดี สุขภาพดี และข้อมูลระบบ HDC 

นางเพ็ญจิต เสวิวัฒน์

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยปฐมพยาบาล

งานรับเสด็จ

 

นางปาริชาติ พุ่มพา

งานหน่วยแพทย์ พอ.สว. และคนไข้ในพระราชานุเคราะห์


นางสาวศิริวรรณ  ณ นครพนม

งานผู้สูงอายุ

 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงศ์

งานวัยเรียน และ วัยรุ่น

งานอนามัยเจริญพันธุ์ 

คลินิกยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย RSA

นางสาวพลอยไพลิน เอื้ออารีย์กูล

 ประสานงานช่วย MCH และงานโภชนาการ

 

นายเทพนรินทร์  อุ่มภูธร

เจ้าพนักงานธุรการ

E-office

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222