หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2

28 ก.พ. 62 09:08

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch

27 ก.พ. 62 13:48

ฆ์

18 ก.พ. 62 09:44

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

28 ธ.ค. 61 16:06

ครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลเพื่อยกระดับไอคิว

14 ธ.ค. 61 17:03

บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียน " ปั่นอุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร " !!! เอกสาร !!!

3 ธ.ค. 61 11:19

ประชาสัมพันธ์คลังความรอบรู้ด้านสุขภาพ *คลังความรู้คู่สุขภาพ* เขตสุขภาพที่ 8 

26 พ.ย. 61 14:54

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น *สถาบันราชานุกูล* รายละเอียดหลักสูตร

26 พ.ย. 61 14:40

61 - 11 - 17 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

21 พ.ย. 61 10:34

61 - 11 - 16 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

19 พ.ย. 61 15:05

งานอนามัยแม่และเด็ก 

9 พ.ย. 61 15:08

หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก 

24 ต.ค. 61 09:54

ลัสูจิณิ -->เอกสาร<--

16 ต.ค. 61 10:24

นโยบาย 3ก กิน กระตุ้น กระตุก -->เอกสาร<--

11 ต.ค. 61 19:27

"CPG"แนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก  เอกสาร <

9 ต.ค. 61 14:52

4 ต.ค. 61 16:24
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย - 15 พ.ย 2561     +++ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร+++
27 ก.ย. 61 10:01

 ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ แบบสมัครคัดเลือก

17 ก.ย. 61 14:23

 แบบประเมินตนเองศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล คุณภาพ ปลอดโรค ++ดาวน์โหลดเอกสาร++

14 ก.ย. 61 14:59

รายงานการประชุมฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เอกสาร

24 ส.ค. 61 09:36
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 20 / 65    
ภาพกิจกรรม
อบรมการดำเนินการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นในพื้นที่ต้นแบบ
พรบ.สภ จิต 15 พ.ค 61
โครงการ6X4รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3
การประชุมแนวทางประเมินมาตรฐานแม่และเด็กจังหวัดสกลนคร 6กค61
กิจกรรมการออกกำลังกาย
61-10-02 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
61-10-02 เปิดจำหน่ายเสื้อโครงการ
61-10-02 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.และกิจกรรมอำเภอยิ้มที่บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
61-11-02 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 1
61-11-05 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 2
61-11-06 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
61-11-06 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-16 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-17 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-12-14 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
62-01-02 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
62-01-08 ประชุมส่งเสริมและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร
62-01-12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
62-02-25 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
62-02-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2
62-03-21 สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บ้านกุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

Web link

คู่มือ

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสุภาณี กิตติสารพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

งานผู้สูงอายุ

งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 

 

นายสันติสุข ไชยมงคล

รองหวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1

งานแม่และเด็ก 

 

  

 

นายถาวร  เมฆราช

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2

          วัยทำงาน 

          หมู่บ้านไอโอดีน

          ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                          - การออกกำลังกาย 

                          - องค์กรไร้พุง

นางเพ็ญจิต เสวิวัฒน์

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยปฐมพยาบาล

งานรับเสด็จ

 

นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  

ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

พรบ.สาธารณสุขฯ

 

นายธีระพงษ์ พุ่มพวง

งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการเด็กสกลสมองดี

อารมณ์ดี สุขภาพดี

 

 

นางปาริชาติ พุ่มพา

งานทารกแรกเกิด

งานวัยเรียน

ช่วยประสานงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงศ์

งานวัยรุ่น

ประสานช่วย MCH ปฐมวัย

 

นายเทพนรินทร์  อุ่มภูธร

เจ้าพนักงานธุรการ

E-office

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222