หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

                                  

         

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียน "ก้าวท้าใจ Season 1"

24 ม.ค. 63 09:39

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ

24 ม.ค. 63 09:34

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คู่มือการรับสมัครได้ที่ >> www.stin.ac.th <<

16 ม.ค. 63 11:14

 อบรมหลักสูตร"Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialzed Dementia Care Manager Trainini Program" >>>อ่านกำหนดการคลิก <<<

16 ม.ค. 63 11:03

โปรแกรมแปลผล IQ & EQ >คลิก<

11 ก.ย. 62 09:09

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019) ลงทะเบียนเข้าร่วมรายละเอียดตาม QR corde ดังนี้

21 ส.ค. 62 14:02

สรุปตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร รอบที่ 2 ปี 2562 

9 ส.ค. 62 11:28

มาตราการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

(ตามกลุ่มวัย)

9 ส.ค. 62 10:29

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน - วิ่ง  ารกุศล "ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล จังหวัดตราด"

31 ก.ค. 62 14:49

ขอเชิญร่วมสมัครเป็นครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและแจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม >คลิก<

24 พ.ค. 62 11:30

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 รายละเอียด >> ลงทะเบียนออนไลน์คลิก <<

24 พ.ค. 62 11:15

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมนำเสนอและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ รายละเอียดคลิกสมัคร <

24 พ.ค. 62 10:59

การประกวดวาดภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  >> รายละเอียด <<

17 พ.ค. 62 09:43

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2

28 ก.พ. 62 09:08

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch

27 ก.พ. 62 13:48

ฆ์

18 ก.พ. 62 09:44

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

28 ธ.ค. 61 16:06

ครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลเพื่อยกระดับไอคิว

14 ธ.ค. 61 17:03

ประชาสัมพันธ์คลังความรอบรู้ด้านสุขภาพ *คลังความรู้คู่สุขภาพ* เขตสุขภาพที่ 8 

26 พ.ย. 61 14:54

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น *สถาบันราชานุกูล* รายละเอียดหลักสูตร

26 พ.ย. 61 14:40
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 20 / 77    
ภาพกิจกรรม
61-10-02 เปิดจำหน่ายเสื้อโครงการ
61-10-02 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.และกิจกรรมอำเภอยิ้มที่บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
61-11-02 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 1
61-11-05 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 2
61-11-06 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
61-11-06 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-16 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-17 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-12-14 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
62-01-02 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
62-01-08 ประชุมส่งเสริมและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร
62-01-12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
62-02-25 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
62-02-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2
62-03-21 สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บ้านกุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
62-06-05 ประชุมข้าราชการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก
62-10-11 ร่วมวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก
63-01-15 หน่วยแพทย์พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุด เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินตจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2
63-01-11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
63-02-12 หน่วยแพทย์พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุด เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3

Web link

คู่มือ

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสุภาณี กิตติสารพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

งานนโยบาย 3 ก นิเทศงาน คปสอ.

 งานตรวจสุขภาพประจำปี 

งานบริหารคน/เงิน/วัสดุอุปกรณ์/งบประมาณ

งานแม่บ้านสาธารณสุข และประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ

 

นายสันติสุข ไชยมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1

พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ  ธรรมนูญพระสงฆ์

 นิเทศงาน คปสอ.

นายธีระพงษ์ พุ่มพวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2

งานนโยบาย 3 ก นิเทศงาน คปสอ.

งานเด็ก 0 - 5 ปี พัฒนาการเด็ก งานเด็กปฐมวัย

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

งานสุขภาพจิตเด็ก พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556

โครงการเด็กสกลสมองดี

อารมณ์ดี สุขภาพดี และข้อมูลระบบ HDC 

 

 

นางปาริชาติ พุ่มพา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานหน่วยแพทย์ พอ.สว. และคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

นายจักรกฤษ อินปากดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ธรรมนูญพระสงฆ์

งานวัยทำงาน DPAc Clinic ออกกำลังกาย

 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นางสาวลีลวัฒน์ กองศูนย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานแม่และเด็ก งานทารกแรกเกิด


นางสาวศิริวรรณ  ณ นครพนม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยปฐมพยาบาล

งานรับเสด็จฯ

 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

งานวัยเรียน และวัยรุ่น

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

งานอนามัยเจริญพันธุ์ งานสุขภาพจิตวัยรุ่น

คลินิกยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย RSA

นางสาวพลอยไพลิน เอื้ออารีย์กูล

นักวิชาการสาธารณสุข

 ประสานงานช่วย MCH, งานหมู่บ้านไอโอดีน

และงานโภชนาการ

 

นายเทพนรินทร์  อุ่มภูธร

เจ้าพนักงานธุรการ

E-office

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.