หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียน "ก้าวท้าใจ Season 1"

24 ม.ค. 63 09:39

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ

24 ม.ค. 63 09:34

โปรแกรมแปลผล IQ & EQ >คลิก<

11 ก.ย. 62 09:09

สรุปตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร รอบที่ 2 ปี 2562 

9 ส.ค. 62 11:28

มาตราการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

(ตามกลุ่มวัย)

9 ส.ค. 62 10:29

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2

28 ก.พ. 62 09:08

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch

27 ก.พ. 62 13:48

ฆ์

18 ก.พ. 62 09:44

ครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลเพื่อยกระดับไอคิว

14 ธ.ค. 61 17:03

ประชาสัมพันธ์คลังความรอบรู้ด้านสุขภาพ *คลังความรู้คู่สุขภาพ* เขตสุขภาพที่ 8 

26 พ.ย. 61 14:54

61 - 11 - 17 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

21 พ.ย. 61 10:34

61 - 11 - 16 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

19 พ.ย. 61 15:05

หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก 

24 ต.ค. 61 09:54

ลัสูจิณิ -->เอกสาร<--

16 ต.ค. 61 10:24

นโยบาย 3ก กิน กระตุ้น กระตุก -->เอกสาร<--

11 ต.ค. 61 19:27

 ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ แบบสมัครคัดเลือก

17 ก.ย. 61 14:23

 แบบประเมินตนเองศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล คุณภาพ ปลอดโรค ++ดาวน์โหลดเอกสาร++

14 ก.ย. 61 14:59

รายงานการประชุมฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เอกสาร

24 ส.ค. 61 09:36

ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เอกสาร

17 ส.ค. 61 09:23

ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน รับชมวีดีโอ

14 ส.ค. 61 10:53
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 55    
ภาพกิจกรรม
61-11-06 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
61-11-06 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-16 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-17 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-12-14 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
62-01-02 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
62-01-08 ประชุมส่งเสริมและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร
62-01-12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
62-02-25 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
62-02-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2
62-03-21 สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บ้านกุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
62-06-05 ประชุมข้าราชการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก
62-10-11 ร่วมวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก
63-01-15 หน่วยแพทย์พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุด เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินตจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2
63-01-11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
63-02-12 หน่วยแพทย์พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุด เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3
63-07-10 จัดประชุมป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และความรุนแรงเด็กและสตรี
63-07-10 ประชุม Zoom คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสุภาณี กิตติสารพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

งานนโยบาย 3 ก นิเทศงาน คปสอ.

 งานตรวจสุขภาพประจำปี 

งานบริหารคน/วัสดุอุปกรณ์/งบประมาณ

งานแม่บ้านสาธารณสุข และประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ

 

นายธีระพงษ์ พุ่มพวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

งานนโยบาย 3 ก นิเทศงาน คปสอ.

งานเด็ก 0 - 5 ปี พัฒนาการเด็ก งานเด็กปฐมวัย

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

งานสุขภาพจิตเด็ก พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556

โครงการเด็กสกลสมองดี

อารมณ์ดี สุขภาพดี และข้อมูลระบบ HDC 

 

 

นางปาริชาติ พุ่มพา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานหน่วยแพทย์ พอ.สว. และคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

นายจักรกฤษ อินปากดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานวัยทำงาน DPAc Clinic ออกกำลังกาย

 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นางสาวลีลวัฒน์ กองศูนย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานแม่และเด็ก งานทารกแรกเกิด

พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก

และเด็กเล็ก พ.ศ.2560

นโยบาย 3 ก / นิเทศ คปสอ

นางสาวศิริวรรณ  ณ นครพนม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยปฐมพยาบาล

งานรับเสด็จฯ

 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

งานวัยเรียน และวัยรุ่น

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

งานอนามัยเจริญพันธุ์ งานสุขภาพจิตวัยรุ่น

คลินิกยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย RSA

นางสาวฐิติพร ศิลาพจน์

นักวิชาการสาธารณสุข

 ประสานงานช่วย MCH, งานหมู่บ้านไอโอดีน

และงานโภชนาการ

E-office

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222