สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งาน 5 กลุ่มวัย
  • งานสุขภาพจิต
  • งานศูนย์พึ่งได้
  • งานออกกำลังกาย
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • โภชนาการ
  • หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
  • ติดตามผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์
  • บริจาค / เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
  • PMQA

Webboard

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานประชาสัมพันธ์
+  งาน QA Nures


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข
+  PMQA
+  งานสุขภาพจิต
+  หน่วยแพทย์ พอ.สว.

+  งานแรงงานต่างด้าว
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

61 - 11 - 16 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

19 พ.ย. 61 15:05

งานอนามัยแม่และเด็ก 

9 พ.ย. 61 15:08

หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก 

24 ต.ค. 61 09:54

ลัสูจิณิ -->เอกสาร<--

16 ต.ค. 61 10:24

นโยบาย 3ก กิน กระตุ้น กระตุก -->เอกสาร<--

11 ต.ค. 61 19:27

"CPG"แนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก  เอกสาร <

9 ต.ค. 61 14:52

4 ต.ค. 61 16:24
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย - 15 พ.ย 2561     +++ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร+++
27 ก.ย. 61 10:01

 ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ แบบสมัครคัดเลือก

17 ก.ย. 61 14:23

 แบบประเมินตนเองศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล คุณภาพ ปลอดโรค ++ดาวน์โหลดเอกสาร++

14 ก.ย. 61 14:59

รายงานการประชุมฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เอกสาร

24 ส.ค. 61 09:36

งานแถลงข่าวโครงการ "หมอชวนวิ่ง" หมอชวนออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตนเอง กิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่..ทั่วประเทศ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน รับชมวีดีโอ

17 ส.ค. 61 09:53

ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เอกสาร

17 ส.ค. 61 09:23

ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน รับชมวีดีโอ

14 ส.ค. 61 10:53

แนวทางการประกวด รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ เอกสาร

9 ก.ค. 61 14:47

แบบประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เอกสาร

9 ก.ค. 61 14:45

แบบประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โหลดเอกสาร

21 มิ.ย. 61 13:33

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เอกสาร

19 เม.ย. 61 13:39

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เอกสาร

19 เม.ย. 61 10:53

รายชื่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดสกลนคร เอกสาร

29 มี.ค. 61 11:21
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 56    
ภาพกิจกรรม
อบรม dj teen 30 มีค 61
RSA 25-27 เม.ย 61
อบรมการดำเนินการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นในพื้นที่ต้นแบบ
พรบ.สภ จิต 15 พ.ค 61
โครงการ6X4รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3
การประชุมแนวทางประเมินมาตรฐานแม่และเด็กจังหวัดสกลนคร 6กค61
กิจกรรมการออกกำลังกาย
61-10-02 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
61-10-02 เปิดจำหน่ายเสื้อโครงการ
61-10-02 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.และกิจกรรมอำเภอยิ้มที่บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
61-11-02 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 1
61-11-05 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 2
61-11-06 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
61-11-06 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-16 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-17 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง

Web link

คู่มือ

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสุภาณี กิตติสารพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น, 
OSCC ศูนย์พึ่งได้

 

นายสันติสุข ไชยมงคล
งานอนามัยแม่และเด็ก, 
งาน PMQA

นางเพ็ญจิต  เสวิวัฒน์
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานหน่วยปฐมพยาบาล
งานรับเสร็จ

  

 

นายถาวร  เมฆราช
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกกำลังกาย
องค์กรไร้พุง
งานวัยทำงาน

นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
พรบ.สาธารณสุขฯ
งานวัยรุ่น

นายวรวุฒิ ทิพย์สุวรรณ์
หมู่บ้านไอโอดีน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โภชนาการในโรงพยาบาล

นายธีระพงษ์ พุ่มพวง
งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการเด็กสกลสมองดี
อารมณ์ดี สุขภาพดี

 

นางปาริชาติ พุ่มพา

งานทารกแรกเกิด

งานวัยเรียน
ช่วยประสานงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงศ์
งานวัยรุ่น
ประสานช่วย MCH ปฐมวัย

E-office

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222