สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งาน 5 กลุ่มวัย
  • งานสุขภาพจิต
  • งานศูนย์พึ่งได้
  • งานออกกำลังกาย
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • โภชนาการ
  • หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
  • ติดตามผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์
  • บริจาค / เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
  • PMQA

Webboard

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เอกสาร

19 เม.ย. 61 13:39

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เอกสาร

19 เม.ย. 61 10:53

รายชื่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดสกลนคร เอกสาร

29 มี.ค. 61 11:21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 3 / 39    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

Web link

คู่มือ

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสุภาณี กิตติสารพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น, 
OSCC ศูนย์พึ่งได้

 

นายสันติสุข ไชยมงคล
งานอนามัยแม่และเด็ก, 
งาน PMQA

นางเพ็ญจิต  เสวิวัฒน์
งานวัยเรียน
งานหน่วยปฐมพยาบาล
งานรับเสร็จ

  

 

นายถาวร  เมฆราช
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกกำลังกาย
องค์กรไร้พุง
งานวัยทำงาน

นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
พรบ.สาธารณสุขฯ
งานวัยรุ่น

นายวรวุฒิ ทิพย์สุวรรณ์
หมู่บ้านไอโอดีน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โภชนาการในโรงพยาบาล

นายธีระพงษ์ พุ่มพวง
งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการเด็กสกลสมองดี
อารมณ์ดี สุขภาพดี

 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงศ์
งานอนามัยแม่และเด็ก
ประสานช่วย MCH ปฐมวัย

 

นายเอกพันธ์ คู่ชัยภูมิ
งานธุรการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

E-office

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222