สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

หัวข้อหลัก

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
 • ระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า  
 • กรมสุขภาพจิต         
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

โครงการที่ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555

 • บูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ร่วมกับงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิด-5ปี อำเภอละ 1 ตำบล
 • รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พย.
 • ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
 • ป้องกันและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 • พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
  • ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  • ประเมินตนเองในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
  • การส่งต่อผู้ป่วย
 • ศึกษาวิทยากรระบาดผู้พยายามทำร้ายตัวเอง(เสียชีวิต)
หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดกรองซึมเศร้า ตุลาคม 2556-มิถุนายน 2557 ดาว์นโหลดที่นี่

7 ส.ค. 57 10:08

คำขวัญการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7พฤศจิกายน 2555  "รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็ก"

26 ต.ค. 55 11:49

นโยบายสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ปี 2556

27 ก.ย. 55 14:16

นโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2556

27 ก.ย. 55 14:07

 Service Plan สุขภาพจิตปี 56

27 ก.ย. 55 13:06

ขอแสดงความยินดีกับ เครือข่ายสุขภาพจิตได้รับรางวัลอันดับ 1 ทั้งสองประเภทในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายในการบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี ได้แก่

1. คุณมลวิภา เหมือยพรหม รพ.อากาศอำนวย รางวัลที่1 ประเภทการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

2. คุณช่อมณ  เคารพาพงค์ รพ.เจริญศิลป์  รางวัลที่1 ประเภทการบำบัดผู้ป่วยจิตเวช

10 ส.ค. 55 00:33

โครงการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษมหาราชินี

ระหว่างวันที่ 12 สค. - 12 กย.55

ไฟล์โครงการ คลิกที่นี่

ไฟล์การสอน อนามัย55

ไฟล์การใช้ ส่งเสริมพัฒนา DSI 300

ไฟล์การใช้ ส่งเสริมพัฒนาการTDSI 70

10 ส.ค. 55 00:17

18 เมย.55 หนองบัวสิม คำตากล้า19 เมย.55 หนองบัวสิม คำตากล้า  19 เมย.55 หนองบัวสิม คำกล้า 19 เมย.55 หัวข้อ ก.กอด หนองบัวสิม 20 เมย.55 นาตาล เต่างอย  20 เมย.55 นาตาล เต่างอย          

อบรมพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก3-5ปี ระหว่างวันที่   18-30 เมษายน 2555 โดย วิทยากร ครู ข

เฉลยแบบวัดความรู้ทักษะ พ่อแม่/ผู้ปกครอง

1)ถูก   2)ผิด   3)ถูก   4)ถูก   5)ผิด   6)ถูก   7)ผิด   8)ถูก   9)ถูก   10)ถูก   11)ถูก   12)ถูก

ขอให้เก็บแบบวัดความรู้ทักษะ และประเมินความคิดเห็น (pre-post test) ส่ง งานสุขภาพจิต สสจ.ภายในวันที่ 4 พค.55 ดังนี้

1. ไฟล์excel รายชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมคะแนน ก่อน - หลัง อบรม

2. ข้อมูลดิบจากเอกสาร pre - post test

20 เม.ย. 55 17:49

โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย จังหวัดสกลนคร ปี2555

อบรมพยาบาล/ ครู ผดด./ ครูปฐมวัย

วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2555

ณ ภูพานรีสอร์ท

 

Download ไฟล์การอบรม หลักสูตร 2ก 2ล ได้ที่นี่

Download ไฟล์ภาพถ่าย ได้ที่นี่ ค่ะ

Download ไฟล์ความสำคัญของ EQ ได้ที่นี่ค่ะ new

ขอให้ นำหลักฐาน มาส่งที่ งานสุขภาพจิต ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ วันที่ 1-15 เมษายน 2555 ดังนี้

1. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตร

2. รายชื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองที่จะเข้าอบรม ศูนย์เด็กเล็กแห่งละ 30 คน

3. รายชื่อเด็กในศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ(3-5ปี) ศูนย์ละ 30 คน

4. แบบประเมิน EQ เด็กที่เข้าร่วมโครงการ ศูนย์ฯ ละ 30 คน

พร้อมรับงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละอำเภอ.. และ เอกสารที่จะจัดอบรม ค่ะ

28 มี.ค. 55 20:24

 เอกสารการบรรยาย 09_02_55

 เอกสารประกอบการบรรยาย "พัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช"

เอกสารประเมินตนเอง HA

14 มี.ค. 55 14:36
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222