สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

หัวข้อหลัก

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • Suicidethai โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า  

 • กรมสุขภาพจิต         
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 อุดรธานี 
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

โครงการที่ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555

 • บูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ร่วมกับงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิด-5ปี อำเภอละ 1 ตำบล
 • รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พย.
 • ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
 • ป้องกันและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 • พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
  • ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  • ประเมินตนเองในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
  • การส่งต่อผู้ป่วย
 • ศึกษาวิทยากรระบาดผู้พยายามทำร้ายตัวเอง(เสียชีวิต)
หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร PG จิตเวชขอนแก่น (กพ.-พค.58) เอกสารดาวน์โหลด   NEW

1 ธ.ค. 57 14:57

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชปี 58  Download 

NEW

24 พ.ย. 57 17:40

คัดกรองซึมเศร้า ตุลาคม 2556-มิถุนายน 2557 ดาว์นโหลดที่นี่

7 ส.ค. 57 10:08

คำขวัญการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7พฤศจิกายน 2555  "รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็ก"

26 ต.ค. 55 11:49

นโยบายสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ปี 2556

27 ก.ย. 55 14:16

นโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2556

27 ก.ย. 55 14:07

 Service Plan สุขภาพจิตปี 56

27 ก.ย. 55 13:06

ขอแสดงความยินดีกับ เครือข่ายสุขภาพจิตได้รับรางวัลอันดับ 1 ทั้งสองประเภทในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายในการบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี ได้แก่

1. คุณมลวิภา เหมือยพรหม รพ.อากาศอำนวย รางวัลที่1 ประเภทการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

2. คุณช่อมณ  เคารพาพงค์ รพ.เจริญศิลป์  รางวัลที่1 ประเภทการบำบัดผู้ป่วยจิตเวช

10 ส.ค. 55 00:33

โครงการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษมหาราชินี

ระหว่างวันที่ 12 สค. - 12 กย.55

ไฟล์โครงการ คลิกที่นี่

ไฟล์การสอน อนามัย55

ไฟล์การใช้ ส่งเสริมพัฒนา DSI 300

ไฟล์การใช้ ส่งเสริมพัฒนาการTDSI 70

10 ส.ค. 55 00:17

18 เมย.55 หนองบัวสิม คำตากล้า19 เมย.55 หนองบัวสิม คำตากล้า  19 เมย.55 หนองบัวสิม คำกล้า 19 เมย.55 หัวข้อ ก.กอด หนองบัวสิม 20 เมย.55 นาตาล เต่างอย  20 เมย.55 นาตาล เต่างอย          

อบรมพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก3-5ปี ระหว่างวันที่   18-30 เมษายน 2555 โดย วิทยากร ครู ข

เฉลยแบบวัดความรู้ทักษะ พ่อแม่/ผู้ปกครอง

1)ถูก   2)ผิด   3)ถูก   4)ถูก   5)ผิด   6)ถูก   7)ผิด   8)ถูก   9)ถูก   10)ถูก   11)ถูก   12)ถูก

ขอให้เก็บแบบวัดความรู้ทักษะ และประเมินความคิดเห็น (pre-post test) ส่ง งานสุขภาพจิต สสจ.ภายในวันที่ 4 พค.55 ดังนี้

1. ไฟล์excel รายชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมคะแนน ก่อน - หลัง อบรม

2. ข้อมูลดิบจากเอกสาร pre - post test

20 เม.ย. 55 17:49
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 19    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222