สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

หัวข้อหลัก

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ

Suicidethai โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

 ระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิต         

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 อุดรธานี

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

โครงการที่ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

 • งานสุขภาพจิตร่วมกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ (10อำเภอ ได้แก่ สว่างแดนดิน วานรนิวาส พรรณานิคม พังโคน ส่องดาว อากาศอำนวย โคกศรีสุพรรณ ภูพาน วาริชภูมิ คำตากล้า)
 • พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิด-5ปี อำเภอละ 1 ตำบล
 • รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พย.
 • ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
 • ป้องกันและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 • พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
 • พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
  • ประเมินตนเองในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
  • การส่งต่อผู้ป่วย
  • นิเทศประเมินระดับคุณภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551

พรบ.สุขภาพจิต PPT  

การดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชในชุมชน PPT

ความผิดทางละเมิด

การละเมิด

พรบ.ทางปกครอง

16 ม.ค. 58 10:57

ประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Mativational Interviewing in Psychiatric Setting"    เอกสารดาวน์โหลด  NEW

8 ม.ค. 58 17:23

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร PG จิตเวชขอนแก่น (กพ.-พค.58) เอกสารดาวน์โหลด   NEW

1 ธ.ค. 57 14:57

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชปี 58  Download 

NEW

24 พ.ย. 57 17:40

คัดกรองซึมเศร้า ตุลาคม 2556-มิถุนายน 2557 ดาว์นโหลดที่นี่

7 ส.ค. 57 10:08

คำขวัญการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7พฤศจิกายน 2555  "รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็ก"

26 ต.ค. 55 11:49

นโยบายสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ปี 2556

27 ก.ย. 55 14:16

นโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2556

27 ก.ย. 55 14:07

 Service Plan สุขภาพจิตปี 56

27 ก.ย. 55 13:06

ขอแสดงความยินดีกับ เครือข่ายสุขภาพจิตได้รับรางวัลอันดับ 1 ทั้งสองประเภทในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายในการบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี ได้แก่

1. คุณมลวิภา เหมือยพรหม รพ.อากาศอำนวย รางวัลที่1 ประเภทการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

2. คุณช่อมณ  เคารพาพงค์ รพ.เจริญศิลป์  รางวัลที่1 ประเภทการบำบัดผู้ป่วยจิตเวช

10 ส.ค. 55 00:33
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 21    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ

บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
       -แรงงานต่างด้าวฯ
แพทย์แผนไทย
      -มหกรรมแพทย์แผนไทย
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
      -ข่าวประชาสัมพันธ์
       -งานบริหารเวชภัณฑ์
       -เรื่องร้องเรียน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ 
        -แผนงาน
        -ห้องประชุม
        -GIS
        -PMQA
        -R2R
        -ICT
        -E-Conference
        -DWARD
        -iReport club
        -JHCISสกลนคร
        -Hosxpสกลนคร
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
ควบคุมโรค
        -ระบาดวิทยา
        -EMS
        -เอดส์และวัณโรค
        -โรคติดต่อทั่วไป
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
        -สุขภาพภาคประชาชน
        -งานสุขภาพจิต
        -งานผู้พิการ
        -งานออกกำลังกาย
        -โรคไม่ติดต่อ
        -งานอนามัยแม่และเด็ก
        -หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1301, 1302, 1221, 1222