ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์ พยาบาลเขต 8 ปีงบประมาณ 2561../document_file/qa/common_form_upload_file/20171226145911_1495926079.xls

26 ธ.ค. 60 15:02

เอกสารประชุม QA พยาบาลวันที่ 4ธค.60../document_file/qa/common_form_upload_file/20171204150951_2072657555.rar

4 ธ.ค. 60 15:11

ตัวชี้วัดกองการพยาบาลปี ๒๕๖๑../document_file/qa/common_form_upload_file/20171113151103_191603562.pdf

29 พ.ย. 60 07:26

พยาบาลดีเด่น 2560

15 ต.ค. 60 15:22

ชมรมพยาบาลสกลนคร

10 ต.ค. 60 08:41

 ข้อมูลคลินิกหมอครอบครัว(ลงทะเบียน)

18 ก.ย. 60 07:47

แนวทางการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ปี2560

2 ส.ค. 60 15:13

คำสั่ง QA ตามมาตรฐานเครือข่าย 2560

24 เม.ย. 60 22:36

มาตรฐานการพยาบาลชุมชน

7 ก.พ. 60 13:49

ตัวชี้วัดสำนักการพยาบาล(QA )2560

27 พ.ย. 59 15:25
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 21    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ข้อมูลการลงทะเบียน PCC 30 ก.ย. 61
2 ตัวชี้วัดกองการพยาบาล ปี2561 31 ต.ค. 61
3 การให้รางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร 31 ก.ค. 60
4 การพิจารณาพยาบาลดีเด่นของสมาคม พยาบาลประจำปี 2560 26 เม.ย. 60
5 เอกสารประชุมพยาบาล 28 ก.พ. 60
6 ประกาศราชื่อพยาบาลดีเด่นและทันตดีเด่น๒๕๕๙ 31 ต.ค. 60
7 ประชุมสำนักการพยาบาลวันที่ 31-1ก.ย.59 โรงแรมเอเชีย 30 ต.ค. 59
8 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องความท้าทาย พยาบาลยุคไทยแลนด์๔.๐ วันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย.๕๙ โรงแรมเอชีย กรุงเทพ 31 ธ.ค. 59
9 เชิญประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและผู้แทนสภาการพยาบาลปี๒๕๕๙ ที่คณะพยาบาลขอนแก่น ๑-๒ก.ย.๒๕๕๙ 25 พ.ย. 59
10 เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 30 พ.ย. 59
11 ประชุมวิชาการประจำปีเรื่องสังคมสูงวัยพยาบาลร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ ๑๙ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙วพ.พระจอเกล้า 31 ส.ค. 59
12 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดสกลนคร 30 ส.ค. 59
13 ขอเชิญข้าราชการประชุมพยาบาล พยาบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สุราษฎร์ธานีวันที่24-26สค.59 14 ก.ย. 59
14 ประชุมวิชาการและส่งผลงาน นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องครบวงจร คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่11-12กค59 31 ก.ค. 59
15 ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 31 ส.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 28    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

ผู้ประสานงาน QA Nurse
โทร.089-9409231

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑