รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ส.ค. 63 11:27

6 ธ.ค. 62 15:35

6 ธ.ค. 62 15:20

"ภาพกิจกรรม" ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2

28 ก.พ. 62 10:51

"ภาพกิจกรรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1

28 ก.พ. 62 10:48

คู่มือ โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(HLS)

18 ก.พ. 62 11:25
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

นางชนิกา ทองอันตัง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักโภชนาการ (กรมอนามัย)

  หน่วยงานสนับสนุนองค์ความรู้ 

สื่อความรู้ COVID-19 ในโรงเรียน

สื่อความรู้ COVID-19 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121-1123 E-mail:  ict_sakon@hotmail.com