หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม►►► CLICK

วนิดา
21 พ.ย. 57 12:03

สกลนคร ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร  กรมวังผู้ใหญ่ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดาร  ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนค๊อกนิสไทย  ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายพัณณ์เดช  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายแพทยปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ อ.โคกศรีสุพรรณ และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนค๊อกนิสไทยเข้ารับบริการจำนวนมาก

วนิดา
19 พ.ย. 57 10:02

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงา ดูรายชื่อประกาศ

วนิดา
14 พ.ย. 57 15:25

                                                     สสจ.สกลนคร ต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรค
วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ร่วมให้การต้อนรับ นพ.โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ให้วัคซีน คอตีบ บาดทะยัก (dT) ประชาชนกลุ่มอายุ ๒๐ - ๕๐ ปี ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาเพื่อคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน พื้นที่จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง สกลนคร เนื่องจากในปี ๒๕๕๕ เกิดการระบาดของโรคคอตีบเกิดขึ้นในผู้ใหญ่บริเวณพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ   กระทรวงสาธารณสุขประเมินความเสี่ยงของการระบาดด้วยโรคคอตีบในกลุ่มนี้พบว่าเกิดจากการที่ประชาชนยังไม่มีภูมิต้านทานโรคหรือมีภูมิคุ้มกันโรคแต่อยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนหรือเกิดในช่วงต้นของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  และเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ซึ่งมักเป็นกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นหรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร  นอกจากนี้มีผลการศึกษาหลายแห่งให้ผลตรงกันว่า ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในประชากรไทยกลุ่มอายุ ต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอายุประมาณ ๒๐ ปี ถึง ๕๐ ปี ทำให้ต้องรณรงค์ให้วัคซีน dT เพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดขึ้น มีการจัดบูธนิทรรศการ การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น การบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และในช่วงบ่าย คณะฯ เดินทางไปรับฟังการนำเสนอการซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วนิดา
12 พ.ย. 57 13:02

สสจ.สกลนคร ร่วมต้อนรับ รมต.สธ. พร้อมคณะ
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร นำโดยนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ในการเดินทางมาราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยคณะฯ ได้เดินทางไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย รับฟังข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพื้นที่ ระบบบริการดูแลเด็กของศูนย์เด็กและสถานบริการสาธารณสุข ,รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน Service PlanNode M2 จาก รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส , เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟบ) อ. พังโคน , ร่วมเสวนา“รวมพลคนดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพบเครือข่ายสกลนครน่าอยู่” ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดบาก อ. กุดบาก และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกุดบาก

วนิดา
10 พ.ย. 57 13:57

กติกาการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ ๒๔
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่  ๑๗-๑๘  มกราคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
ดาว์นโหลดกติกา►►► CLICK

วนิดา
10 พ.ย. 57 11:57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม►►► CLICK

วนิดา
10 พ.ย. 57 10:00

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น
     ►►► เชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ นนทรีอิสาน ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
     ►►► เชิญเข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน ๓ สาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
     ►►► ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เรื่องการอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
     ►►► 
วันนัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ดูรายละเอียด CLICK
     ►►► 
ตลาดนัดเกษตรกร ดูรายละเอียด CLICK

วนิดา
6 พ.ย. 57 14:58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 8 / 577    
ข่าวสารสุขภาพ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย
เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

    ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น 
• ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น
 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น
 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

   จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น  ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น  
   มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

  “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.  • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.
 •40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม. • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม. 
• 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.  • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.
 •80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.  • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.
• 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.  

   ถ้าคุณขับรถซิ่ง               หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป

  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง

  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก

  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง

  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:41

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 9 ธ.ค. 2557
2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 25 พ.ย. 2557
3 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 11) 28 พ.ย. 2557
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 10) 28 พ.ย. 2557
5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 9) 28 พ.ย. 2557
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 พ.ย. 2557
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคล ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
10 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 15 ธ.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
79
ระเบียนที่ 1 - 10 / 783    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 28 พ.ย. 57
2 รับย้ายข้าราชการ 28 พ.ย. 57
3 รัยสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 28 พ.ย. 57
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 21 พ.ย. 57
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 พ.ย. 57
6 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 28 พ.ย. 57
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 25 พ.ย. 57
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 14 พ.ย. 57
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 12 พ.ย. 57
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 12 พ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
42
ระเบียนที่ 1 - 10 / 411    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลื่อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 6 มี.ค. 58
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 27 ก.พ. 58
4 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๕๘ 27 ก.พ. 58
5 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ 30 ม.ค. 58
6 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๘๑ 22 ม.ค. 58
7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๘ 9 ม.ค. 58
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
9 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
10 ขิเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 31 ธ.ค. 57
11 การพัฒนานักบริหารสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 57
12 การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 57
13 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 25 ธ.ค. 57
14 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 19 ธ.ค. 57
15 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 17 ธ.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 15 / 344    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 57
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน 29 พ.ย. 57
3 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการอบรม ๒๕๕๘ (รอบที่ ๑) 17 ธ.ค. 57
4 การพัฒนานักบริหารสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 57
5 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๘ 9 ม.ค. 58
6 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๕๘ 27 ก.พ. 58
7 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย 28 พ.ย. 57
8 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ ๒๗ 14 พ.ย. 57
9 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล ผู้สนใน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ 14 พ.ย. 57
10 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 17 ธ.ค. 57
11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริการสุขภาพ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" 12 ธ.ค. 57
12 ประกาศรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 30 พ.ย. 57
13 การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" 28 พ.ย. 57
14 ขอเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพ 21 พ.ย. 57
15 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 25 ธ.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 15 / 306    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
- ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออกกำลังกายของสกลนคร ปีงบประมาณ 2558และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬ
- ประชุมคณะทำงานพันาระบบบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี
- VDO Conference สรุปประเด็นการนำเสนอคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาข้อตกลงร่วมระหว่าง สธ และ สปสช
- web conference หารือแนวทางการดำเนินงาน ม.41
29
 
- การบรรยาย กองทุน กบข.
- ประชุมหัวหน้างานบริหารของโรงพยาบาล
30
 
- มาตรา 41
31
 
1
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 10
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
- วิ่ง OPEN ทั่วไป สวนสาธารณะหนองทุ่งมน
5
 
- ประชุมคณะทำงานในการออกตรวจการห้ามดื่ม-ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่ในงานลอยกระทง
- ประชุท คกบ.สสจ.สน.
6
 
- VDO Conference การพัฒนาแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เขตบริการสุขภาพที่ 8
- web conference ประชุมการจัดทำแผนเงิน plansin 58 จังหวัดสกลนคร
- แผนเงิน
7
 
- Vdo conference ติดตามการใช้งานโปรแกรม HDC
- vdo conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าวหลัง 31 ตุลาคม 2557
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
- VEO Conferrence ER/EMS เขตขริการสุขภาพที่ 8
11
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร
- ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2557
- สอบสัมภาษณ์บรรจุเข้ารับราชการ
12
 
- ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2557
- ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ
13
 
- ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2557
- การประชุมเรื่องร้องเรียนป้ายโฆษณาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551
- ขอเชิญประชุม เพือพิจารณาจัดทำโครงการเสริมศักยภาพสาธารณสุขอำเภอ
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558
14
 
- VDO Conference การจัดสรรบรรจุข้าราชการ
15
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลเต่างอย
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- VDO Conference การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย COPD&Asthma เขตบริการสุขภาพ ที่ 8
18
 
- ปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2557
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference ประชุมจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงาน
19
 
- ปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2557
- ประชุมงานวัณโรคจังหวัดสกลนคร
- ประชุมของท่านนพ.สสจ.
20
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน
21
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบระดับอำเภอและตัวชี้วัด
- ประชุมประเมินผลงาน สายงาน จพ.สาธารณสุข
- VDO Conference ประชุมติดตามงบลงทุนปี 57,58,59
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
- ประชุมเสริมศักยภาพ สสอ.
- VDO Conference ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการประมาณการรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย ปี 2558
- ประชุมแผนปี 58
- ประชุมAdmin เรื่อง cockpit และ provis
25
 
- ประชุมงานวิจัยและ R2R
26
 
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาทางคดี
- ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- ประชุมจัดทำแผนงานการพยาบาล ปี 2558
- ประชุม web conference ชี้แจงบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
- ประชุมสืบสวนข้อเท็จจริง
27
 
- อบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขของร
- web conference "5 สาขาหลักและลดแออัด" ครั้งที่ 2/2558 เขต 8
28
 
- นำเสนอผลงาน
- ประชุมหัวหน้างานบริหารของ รพ.
29
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคี)
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
- มาตรา 41
- ประชุมการจัดงานวันคนพิการสากล
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
3
 
- หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
4
 
- ชี้แจ้งนโยบายแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558
5
 
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
-
สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจรณากรอกการจัดสรรจัดงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2558
08.00
ห้องประชุม สปสช เขต 8 อุดรธานี
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑