หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถุนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 25 ม.ค. 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 ม.ค. 2562
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 15 ม.ค. 2562
4 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง 16 ม.ค. 2562
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ขยายเวลา) 16 ม.ค. 2562
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขยายเวลา) 16 ม.ค. 2562
7 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับชำนาญงาน 24 ธ.ค. 2561
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 25 ธ.ค. 2561
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 25 ธ.ค. 2561
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ม.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 10 / 210    

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธ์พงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย (วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี)  ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ โดยมี พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ เป็นประธานในพิธี

วนิดา
19 ม.ค. 62 10:36

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันยุทธหัตถี 
วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 เนื่องในวันยุทธหัตถี  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
18 ม.ค. 62 11:13

สสจ.สกลนคร ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ ๒
วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
จังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสกลนคร ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการอันทรงคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไล่เรียงจากต้นกรุงจวบจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากจังหวัดต่างๆและศูนย์ศิลปาชีพที่นำมาแสดงและจำหน่ายในงาน
►►►ชมภาพ

วนิดา
18 ม.ค. 62 11:03

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำวัตรสวดมนต์เช้า และพิธีทำบุญตักบาตรรอบองค์พระธาตุเชิงชุม เนื่องในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วนิดา
18 ม.ค. 62 11:00

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศการและได้นำของรางวัลไปแจกหลายรายการ อาทิ  ชุดระบายสี  นม ตุ๊กตา  ไอศกรีม ลูกโป่ง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก ►►► ชมภาพ

วนิดา
14 ม.ค. 62 14:41

สสจ.สกลนคร จัดประชุม TO BE NUMBER ONE
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม พุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษา สถานประกอบการ  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ►►► ชมภาพ

วนิดา
10 ม.ค. 62 14:28

สสจ.สกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่
วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่  ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เวลา ๑๕.๐๐ น. นำคณะเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาสี เพื่อสร้างสุขภาพ ความสามัคคี และเป็นต้นแบบองค์กรแห่งสุขภาพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ►► ชมภาพ 

วนิดา
10 ม.ค. 62 11:30

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร
วันอังคาร ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดประชุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน ►►► ชมภาพ

วนิดา
8 ม.ค. 62 11:34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
187
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1493    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
6 ธ.ค. 61 16:01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 1 / 16    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
3 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
4 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
7 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
8 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
9 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
10 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
13 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
14 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
16 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
17 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
18 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
19 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 46    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 8 ประเภท 174 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 28 ก.พ. 2562
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง 21 ก.พ. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 25 ม.ค. 2562
4 ผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รายการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก ใน รพ.กุดบาก ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 วงเงิน 674,000 บาท สำหรับโรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 24 ม.ค. 2562
5 เผยแพร่รายงานผลการกำหนดราคากลางรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับ รพ.กุดบาก จังหวัดสกลนคร 22 ม.ค. 2562
6 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วย IPD และ OPD ขนาด 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 25 ม.ค. 2562
7 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคารคสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2562
8 เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยงบค่าบรการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) สำหรับ รพ.สตฬบ้านดงหลวง และ รพ.สต.บ้านคำข่า โดยโรงพยาบาลเต่างอยอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 21 ม.ค. 2562
9 เผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและตารางเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยงบค่าบรการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) สำหรับ รพ.สตฬบ้านดงหลวง และ รพ.สต.บ้านคำข่า โดย โรงพยาบาลเต่งอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 21 ม.ค. 2562
10 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Recombinant human erythropoietin (Epoetin) Beta 5000IU injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 16 ก.พ. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
480
ระเบียนที่ 1 - 10 / 4797    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
3 การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ หลักสูตร 31 ธ.ค. 2562
5 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๓๐ 29 พ.ย. 2562
7 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ 30 ก.ย. 2562
8 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 27 ส.ค. 2562
9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน จำนวน ๔ รุ่น 23 ส.ค. 2562
10 หลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลและสารเสพติด รุ่นที่๑๔ 28 มิ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
208
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2071    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
7 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
8 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี๒๕๖๒ 31 ม.ค. 2562
2 การจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 ม.ค. 2562
3 การฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่๙ 28 ก.พ. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้สมุนไพรในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 2562
5 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่๑ 29 มี.ค. 2562
6 การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี ๒๕๖๓ 31 พ.ค. 2562
7 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ 31 ม.ค. 2562
8 ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ 7 มี.ค. 2562
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8 ก.พ. 2562
10 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการ "มณีเวชศาสตร์ : บริหารสมดุลโครงสร้างของร่างกาย" 15 ม.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
135
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1343    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
3 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
4 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
5 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
6 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 32    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
- ประชุม PMQA
- VDO Conference สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ เทศกาลปีใหม่ ปี 2562
- VDO Conference การประชุมคณะทำงานบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8
4
 
- พิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
- Dashboard ฆ่าตัวตาย
- เตรียมนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น
- ประชุมสีขาว
8
 
- ประชุมชี้แจงงบประมาณ งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
- Dashboard ฆ่าตัวตาย
- VDO Conference วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการไหลเวียนโลหิต(กรณีศึกษา)
- ประชุมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดสกลนคร
- ประชุม พนย. / ICT
9
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดูแลต่อเนื่อง
- VDO Conference การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไหลเวียนโลหิต
- ประชุมชี้แจงการจัดทำสมาร์ทการ์ด สำหรับ อสม.
10
 
- ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน ปี 2562
- ประชุมงาน TO BE NUMBER ONE
- ประชุมคณะกรรมการ ๕ ส.
- ประชุมทบทวนการยกระดับและพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็ก
11
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทางคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2562
- ประชุมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมขยะติดเชื้อและอาหารปลอดภัย
- web conference เรื่อง.ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสาคัญและเร่งด่วน
15
 
- ประชุม ครู ข.
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมอนุคณะกรรมการ สปถ.อำเภอเมืองสกลนคร
16
 
- ประชุม ครู ข.
- ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.สกลนคร
- การจัดเขียน Profile DHSA
17
 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) งานเภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
18
 
- อบรมการใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร (Test Kit )
- ประชุมหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าบริหาร รพ.
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการเภสัชเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดสกลนคร
- คณะกรรมการกำหนดและจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ
- ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
22
 
- ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศฯ ประจำจังหวัดสกลนคร
- ประชุม CFO/แผนเงินจังหวัด
- PMQA
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์
23
 
- ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
- ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการศึกษาวิจัย และ R2R ปีงบ 2562
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์
- E-Meeting เรื่อง การจัดเก็บรายงานวัตถุดิบอาหาร
- ประชุมหารือแนวทางการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านขายยา จังหวัดสกลนคร
24
 
- ประชุมคณะทำงานยาเสพติด
25
 
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- VDO Conference การใช้โปรแกรมครุภัณฑ์(รถยนต์) กระทรวงสาธารณสุข
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
- VDO Conference MOPH CIO Conference ครั้งที่ 4/2562
- ประชุม CFO/แผนเงินจังหวัด
- ประชุมระบบการส่งต่อผู้ป่วย (refer)
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
29
 
- ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ
30
 
- อบรมฟื้นฟูศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย ในงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะกรรมการ NCD Board
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
31
 
- ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบคิว เพื่อรองรับ Smart hospital
- โครงการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
1
 
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
- โครงการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร