รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ตามที่ สสจ.สกลนคร  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๒ อัตรา และสอบในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น

ผลการสอบ ดูรายละเอียดที่นี่    และขอให้รายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เวลา 09.00 น.วันที่ 3 พ.ย.57

ปรางค์ทิพย์
30 ต.ค. 57 16:34

ขยายเวลาการแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือในการส่งผลงานและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ ๒๐  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ►►► CLICK

วนิดา
29 ต.ค. 57 16:00

สาระน่ารู้ สำหรับสมาชิก กบข. ดูรายละเอียดที่นี่►►►  CLICK

วนิดา
29 ต.ค. 57 15:04

แจ้งกำหนดการประชุมรับรองแผนประจำปี งบประมาณ 58 ณ จ.กระบี่

ระหว่างวันที่ 30  ต.ค. - 5 พ.ย. 57  รายละเอียด คลิ๊กที่นี้

วนิดา
29 ต.ค. 57 11:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
28 ต.ค. 57 15:23

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันปิยมหาราช
วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แทนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราช พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) พร้อมกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ มีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
23 ต.ค. 57 11:14

สกลนครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๕๗
    
วันนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)สระพังทอง มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้กล่าวรายงาน
     เนื่องในวโรกาสวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐของพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ทรงสร้างเสริมพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือชื่อย่อว่า "พอ.สว." ขึ้น  เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนในการดูแลรักษาประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลและทุรกันดาร ทรงรับสมาคมและมูลนิธิต่างๆอยู่ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ อันเป็นประโยชน์อเนกประการแก่ประชาชนและประเทศชาติ ทั้งการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  พระองค์ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ”“วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ”  “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ”และ “วันอาสาสมัครไทย” ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติแล้วยังมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพยาบาล  ด้านการทันตสาธารณสุข  และด้านการสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๖ ราย

วนิดา
21 ต.ค. 57 10:48

สสจ.สกลนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
สสจ.สกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๒ อัตรา รายละเอียด
►►► CLICK

วนิดา
20 ต.ค. 57 12:52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
72
ระเบียนที่ 1 - 8 / 569    
ข่าวสารสุขภาพ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย
เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

    ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น 
• ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น
 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น
 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

   จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น  ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น  
   มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

  “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.  • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.
 •40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม. • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม. 
• 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.  • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.
 •80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.  • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.
• 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.  

   ถ้าคุณขับรถซิ่ง               หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป

  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง

  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก

  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง

  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:41

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
user.office_id
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2557
2 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ 30 พ.ย. 2557
3 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง 30 พ.ย. 2557
4 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง 30 พ.ย. 2557
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557
6 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ต.ค. 2557
7 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ 27 ต.ค. 2557
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 21 ต.ค. 2557
9 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 17 ต.ค. 2557
10 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สสูญญากาศทางการแพทย์ตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 21 ต.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
77
ระเบียนที่ 1 - 10 / 767    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้ายข้าราชการ 14 พ.ย. 57
2 รับย้ายข้าราชการ 1 พ.ย. 57
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 31 ต.ค. 57
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 22 อัตรา 27 ต.ค. 57
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งรับชำนาญการพิเศษกรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง 16 ต.ค. 57
6 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 10 ต.ค. 57
7 ประกาศรับคัดเลือกให้รักษาการแในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง 10 ต.ค. 57
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ 14 ต.ค. 57
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 30 ต.ค. 57
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใไห้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 31 ต.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 10 / 395    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 27 ก.พ. 58
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ 30 ม.ค. 58
4 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๘๑ 22 ม.ค. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
6 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
7 ขิเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 31 ธ.ค. 57
8 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 19 ธ.ค. 57
9 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย (Contemporary Management in Midwifery) 3 ธ.ค. 57
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 ธ.ค. 57
11 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1 ธ.ค. 57
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี 2557 1 ธ.ค. 57
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 30 พ.ย. 57
14 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 28 พ.ย. 57
15 ขอเชิญท่านและพยาบาลในหน่วยงาน/ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 28 พ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
22
ระเบียนที่ 1 - 15 / 326    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.) 26 พ.ย. 57
2 ขอเชิญประชุมวิชาการ 16 พ.ย. 57
3 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"สรุปบทเรียนความพร้อมบุคลากรด้านสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน" 21 ต.ค. 57
4 แจ้งรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 13 พ.ย. 57
5 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 28 พ.ย. 57
6 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข 7 พ.ย. 57
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 21 ต.ค. 57
9 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท 22 ต.ค. 57
10 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 15 พ.ย. 57
11 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๘๑ 22 ม.ค. 58
12 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 6 ต.ค. 57
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 30 พ.ย. 57
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี 2557 1 ธ.ค. 57
15 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "พิษวิทยาและยาด้านพิษร่วมสมัย" 10 ต.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 15 / 290    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
- ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออกกำลังกายของสกลนคร ปีงบประมาณ 2558และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬ
- ประชุมคณะทำงานพันาระบบบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี
- VDO Conference สรุปประเด็นการนำเสนอคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาข้อตกลงร่วมระหว่าง สธ และ สปสช
- web conference หารือแนวทางการดำเนินงาน ม.41
29
 
- การบรรยาย กองทุน กบข.
- ประชุมหัวหน้างานบริหารของโรงพยาบาล
30
 
- มาตรา 41
31
 
1
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 10
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
- วิ่ง OPEN ทั่วไป สวนสาธารณะหนองทุ่งมน
5
 
- ประชุมคณะทำงานในการออกตรวจการห้ามดื่ม-ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่ในงานลอยกระทง
6
 
- VDO Conference การพัฒนาแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เขตบริการสุขภาพที่ 8
7
 
- Vdo conference ติดตามการใช้งานโปรแกรม HDC
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร
- ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2557
12
 
- ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2557
13
 
- ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2557
14
 
15
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลเต่างอย
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาทางคดี
27
 
28
 
29
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคี)
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑