รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ►►► ดูประกาศ

วนิดา
25 ก.ค. 57 16:39

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ธิดารัตน์
22 ก.ค. 57 15:45

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัสดุ ดูประกาศ 

วสันต์
21 ก.ค. 57 14:22

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต. / สสอ. ดีเด่น ระดับภาค
วันนี้(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำทีมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวก่าย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตเข้าประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค  ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากทางภาคีเครือข่ายอย่างอบอุ่น

วนิดา
17 ก.ค. 57 18:50

มหกรรมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗
วันนี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสกลแกรด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรสาธารณสุข มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การทำงาน รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ และเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร จากทั้ง ๑๘ อำเภอเข้าร่วมประชุมฯ อย่างคับคั่ง 

วนิดา
17 ก.ค. 57 18:38

สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแพทย์แผนไทย
วันนี้ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ และนำเสนอจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย แก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการที่จัดบริการแพทย์แผนไทย จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทย จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่หน่วยบริการ เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย เกิดการพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแพทย์แผนไทยต่อไป

วนิดา
15 ก.ค. 57 14:34

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบ
ขอแสดงความยินดี กับรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในเวทีประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้
    ๑. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านผู้บริหาร / ผู้นำองค์กรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    ๒. นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    ๓. นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านวิชาการ
    ๔. สำนักงานเทศบาลตำบลตองโขบ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วนิดา
9 ก.ค. 57 11:28

ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ 7-17 ก.ค. 57  คลิกรายละเอียดได้ที่นี่

คมสันต์
8 ก.ค. 57 14:56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
67
ระเบียนที่ 1 - 8 / 536    
ข่าวสารสุขภาพ

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย

เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

 

ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น

 • ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น

 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น

 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

 จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น

 ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น

 มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

 “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.

 • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.

 • 40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม.

 • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม.

 • 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.

 • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.

 • 80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.

 • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.

 • 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.

 

 ถ้าคุณขับรถซิ่ง

             หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป
  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง
  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก
  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง
  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

คมสันต์
8 เม.ย. 57 12:07

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาซื้อเครื่องทำคลอดสุญญากาศระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับ รพ.กุดบาก และ รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จังหวัดสกลนคร 4 ส.ค. 2557
2 ร่าง TOR เครื่องล้างพร้อมการเป่าอบแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
3 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่2) รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ระบบสัมผัส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 4 ส.ค. 2557
4 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.ค. 2557
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทยชั้นเดียว โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 8 ส.ค. 2557
6 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 ก.ค. 2557
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคายา Clopidogrel film-coat tab ๗๕ mg ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.ค. 2557
8 ร่าง TOR จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาล 23 ก.ค. 2557
9 ซื้อเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
10 ซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
71
ระเบียนที่ 1 - 10 / 710    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชียวชาญ) 17 ก.ค. 57
2 รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ก.ค. 57
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24 ก.ค. 57
4 รับย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ 31 ก.ค. 57
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ 31 ก.ค. 57
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 31 ก.ค. 57
7 ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งแพทย์ชำนาญการ 31 ก.ค. 57
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งแพทย์แผนไทย 18 ก.ค. 57
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชปฏิบัติการ 15 ก.ค. 57
10 รับสมัครย้ายข้าราชการ 15 ก.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
ระเบียนที่ 1 - 10 / 296    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
2 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
3 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย (Contemporary Management in Midwifery) 3 ธ.ค. 57
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 23 พ.ย. 57
5 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 18 พ.ย. 57
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 16 พ.ย. 57
7 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
8 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
9 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 57
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลอายุรศาสตร์ เรื่อง "การพยาบาลผู้สูงอายุ" จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 30 ก.ย. 57
11 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 28 ก.ย. 57
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข)เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 15 ก.ย. 57
13 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่ายในการดำเนินงานของราชการ" 12 ก.ย. 57
14 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 12 ก.ย. 57
15 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 15 / 276    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม 8 ส.ค. 57
2 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558" 30 ส.ค. 57
4 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
5 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 29 ส.ค. 57
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Infusion Nursing Care:Basic to Excellence" 25 ก.ค. 57
7 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 14 ส.ค. 57
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 30 ส.ค. 57
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ 24 ก.ค. 57
10 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ NKC Annual Endoscopic Meeting 2014 12 ส.ค. 57
11 ขอความกรุราประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 22 ส.ค. 57
12 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 80 8 ส.ค. 57
13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลอายุรศาสตร์ เรื่อง "การพยาบาลผู้สูงอายุ" จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 30 ก.ย. 57
14 ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ 29 ส.ค. 57
15 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 31 ก.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 15 / 244    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดคู่มือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อท่างเดินอาหารและน้ำ
30
 
- จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับอำเภอ และชี้แจงแนวทางการตรวจประ
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป) ครั้งที่ 6 ปี 2557
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
2
 
-
3
 
- เชิญประชุม QLN เครือข่ายสกลนคร
- ประชุมเตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติ
- vdo conference วิชาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
4
 
- ประชุมผู้ประกอบการผลิตอาหาร (น้ำบริโภค,น้ำแข็ง) ประจำปี 2557
- ประชุมผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ
- vdo conference พื่อพิจารณาการใช้งบประมาณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 เครือข่ายบริก
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
- takis
- vdo conference การเก็บข้อมูลเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาาธารณสุข เขต 8
- ประชุมพัฒนาระบบข้อมูล
8
 
- takis
- vdo conference เพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ในแรงงานต่างด้าว
9
 
- E-Meeting ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คป.สอ.
- takis
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
10
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม
- takis
- ประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
11
 
- takis
12
 
- ทดสอบระบบรับ-ส่งข้อมูลโปรแกรม TAKIS
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(รร.ประถม)
13
สัปดาห์ที่ 28
- ทดสอบระบบรับ-ส่งข้อมูลโปรแกรม TAKIS
14
 
- ทดสอบระบบรับ-ส่งข้อมูลโปรแกรม TAKIS
15
 
-
- ประชุม สสอ.งาน อวล.
- ประชุมคณะทำงานสนับสนุนและพัฒราเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เขต ๘ ผ่านระบบ E-meeting
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
16
 
- ประชุมสรุปผลการนิเทศงาน คปสอ. ปีงบประมาณ 2557
- ติดตามความก้าวหน้าคุณภาพโรงพยาบาลเจริญศิลป์
17
 
- ประชุมวิชากาารสาธารณสุข
- วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ รพ.สต.บ้านเหล่า
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยสู่แพทย์แผนปัจจุบัน
18
 
- ประชุมวิชากาารสาธารณสุข
- ประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- ประชุม สสอ.
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
- สำนักงานปลัดกระทรวง นิเทศงานการเจ้าหน้าที่
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
22
 
- สำนักงานปลัดกระทรวง นิเทศงานการเจ้าหน้าที่
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมการจัดทำแผนปี 2558
23
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย : สมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยา
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับจังหวัดและคณะกรรมการประเมินติดดาว ระดับเขต
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- E-Meeting การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์P4P ณ สสจ.ทุกแห่ง จาก สปสช.8
24
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- แนวทางการบริหารงบหลักประกันสุขภาพ กรณีการหักเงินเดือนและการปรับเกลี่ย
- เตรียมงาน "สกลแชมป์เปี้ยน"
25
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดประเมินผล การเรียนการสอนหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ ๒
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
- VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรคหอบหืดฯ
- ประชุมนิเทศงานจาก สป.
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2557
- ประชุม สช.
29
 
- งานวัณโรค
- ประชุมนิเทศงานจาก สป.
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมจัดทำแผนปี2558
30
 
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- มาตรา41
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
31
 
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป) ครั้งที ๗
1
 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลจัดการสุขภาพ
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑