หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ออกตรวจร้านขายเครื่องสำอาง
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สภ.วาริชภูมิ โดย พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี ผกก.สภ.วาริชภูมิ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ โดย นายสุรพล ศรีพรหมษา และโรงพยาบาลวาริชภูมิ ได้ออกตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางในเขตอำเภอวาริชภูมิ พบมีการจำหน่ายเครื่องสำอางที่ฉลากไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด จำนวน ๓ ราย ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ฉลากเครื่องสำอางต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ (ก) ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการค้า (ข) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นําเข้า และชื่อผู้ผลิต และประเทศที่ผลิต กรณีที่นําเข้า (ค) ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คําเตือน เดือน ปีที่ผลิตและที่หมดอายุ เลขที่หรืออักษร แสดงครั้งที่ผลติ และชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต (ง) ข้อความอื่นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๖๘ ซึ่งมีโทษจำคุก ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในการออกตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และหากประชาชนพบเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำดภอวาริชภูมิ โรงพยาบาลวาริชภูมิ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร ๐๔๒-๗๑๑๑๕๗ ต่อ ๑๕๒๔

วนิดา
28 ก.ย. 59 17:25


คปสอ.วาริชภูมิ....ขอเรียนเชิญผู้บริหาร  เพื่อนพ้องน้องพี่  และผู้รักสุขภาพทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "Bike for Health"  ในวันที่  30 กันยายน 2559  เริ่มต้นบริเวณหน้า สนง.สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ   เวลาประมาณ 15.30 น. ใช้เส้นทาง บ.ตาลเนิ้ง - ดอนเขือง - ธาตุทอง - เจริญศิลป์  ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร  สิ้นสุดที่บ้านพักคุณธงชัย  พันธ์ชัย   ถึงที่หมาย ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

วนิดา
28 ก.ย. 59 09:24

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย
วันนี่ (๒๗ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้ง ๑๘ อำเภอ เข้าร่วมประชุม ดูภาพเพิ่มเติม ►►► CLICK

วนิดา
27 ก.ย. 59 11:34

สสจ.สกลนคร จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านระบาดวิทยา) ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนและบูณราการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข (CIPO) เขตสุขภาพที่ ๘ โดยมี นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีตัวแทนจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘ เข้าร่วมประชุม ดูภาพเพิ่มเติม ►►► CLICK

วนิดา
27 ก.ย. 59 11:09

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นส่งพี่ที่เกษียณอายุราชการดังนี้ วันที่ 25 กันยายน59 เวลา 15.00น.ส่งคุณวิรุฬห์ นันศรีทอง สสอ.เต่างอย เริ่มที่ รพ.เต่างอย ไปส่งที่ อ.โคกศรีสุพรรณ ขอเชิญกลุ่มชมรมจักรยานทุกท่าน ทุกกลุ่ม ทุกชมรม ร่วมกิจกรรมแสดงออกในกิจกรรมสำคัญนี้ด้วยค่ะ

วนิดา
23 ก.ย. 59 11:18

สสจ.สกลนคร ทลายร้านจัดฟันเถื่อนจังหวัดสกลนคร
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองกับการ ๒    กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิและอำเภอพังโคน  ได้ร่วมจับกุมร้านที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ และในเขตเทศบาลพังโคน ซึ่งด้านหน้าเปิดเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่บริเวณด้านหลังร้านมีการกั้นห้องกระจกเล็กๆ และลักลอบให้บริการจัดฟันแฟชั่น  ชื่อ ออลลี่ ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงส่งสายสืบเข้าใช้บริการ และพบว่ามีการให้บริการจริง จึงเข้าจับกุมพร้อมของกลางการกระทำผิดเกี่ยวกับบริการจัดฟันแฟชั่นจำนวนหลายรายการ เช่น เตียงเพื่อจัดฟัน ยางโอริง แบลคเก็ต กรดกัดฟัน มีดโกน ครีมตัดลวด โปสเตอร์รูปจัดฟันแฟชั่น เครื่องฉายแสง หัวกรอฟัน ฯลฯ และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้งความผิด ๓ ข้อหา ได้แก่ ๑) ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ๒) ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้อง โทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ๓) จำหน่ายลวดจัดฟันแฟชั่น ซึ่งเป็นสินค้าห้ามขายตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ โทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการจัดฟันแฟชั่นเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ไม่ปลอดภัย และกระทำโดยผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอันตรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต ถ้าบุคคลใดที่กำลังใส่เหล็กจัดฟันแฟชั่น สามารถติดต่อฝ่ายทันต กรรมโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน เพื่อให้ทันแพทย์ถอดออกให้ และหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแส มายังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน หรือที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๗๑๑๑๕๗ ต่อ ๑๕๒๒,๑๕๒๔

วนิดา
22 ก.ย. 59 16:17

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานในการเปิดการประชุม
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐  ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ,หัวหน้ากลุ่มงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก คปสอ. ทั้ง ๑๘ อำเภอ เข้าร่วมประชุม

วนิดา
22 ก.ย. 59 10:55

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานในการเปิดประชุม
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการเปิดการประชมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน  ในพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับภาคีเครือข่าย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  และเทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสกลนคร  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร  ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ตัวแทนโรงพยาบาล และ อปท. ๒๘ แห่ง  รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร ระยะ ๕ ปี ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย   และสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่ายคณะทำงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสกลนคร

วนิดา
22 ก.ย. 59 10:35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
115
ระเบียนที่ 1 - 8 / 913    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
2 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
4 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
5 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
6 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
7 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
8 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
9 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
10 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
11 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
12 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
13 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
14 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
15 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
16 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
17 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
18 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
19 ข่าว กศน. 30 พ.ค. 59
20 สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น 30 ธ.ค. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 23    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปผลการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA๑c) จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รพร.สว่างแดนดิน 14 ต.ค. 2559
2 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและรายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผลิตยาสมุนไพร จำนวน ๑หลัง 29 ต.ค. 2559
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและ รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการจ้างเหมาก่อสร้างโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จำนวน ๑หลัง 29 ต.ค. 2559
4 เผยแพร่แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 31 ต.ค. 2559
5 เผยแพร่แผนสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง รพร.สว่างแดนดิน 27 ต.ค. 2559
6 เผยแพร่แผนสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง รพร.สว่างแดนดิน 27 ต.ค. 2559
7 สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ๔ รายการ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 28 ต.ค. 2559
8 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่อง DERMATOME (เครื่องไถผิวหนังด้วยระบบไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2559
9 แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่องดาว ปีงบประมาณ 2559 30 ก.ย. 2559
10 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 31 ต.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
154
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1539    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยาม) และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา 30 ก.ย. 2559
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 29 ก.ย. 2559
3 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 30 ก.ย. 2559
4 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 30 ก.ย. 2559
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 28 ก.ย. 2559
6 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงา่นทั่วไปชำนาญการ 30 ก.ย. 2559
7 รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ก.ย. 2559
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ 26 ก.ย. 2559
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 20 ก.ย. 2559
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 20 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
95
ระเบียนที่ 1 - 10 / 950    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทยก้าวไกลสู่สากล 10 ก.พ. 2560
2 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 31 ม.ค. 2560
3 ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ 27 ม.ค. 2560
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน 30 ธ.ค. 2559
5 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๔" 2 ธ.ค. 2559
6 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 2 ธ.ค. 2559
7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๑ 2 ธ.ค. 2559
8 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาพิเศษหลักสูตรประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 26 พ.ย. 2559
9 เชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 พ.ย. 2559
10 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 4 25 พ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
97
ระเบียนที่ 1 - 10 / 961    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
2 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
3 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
5 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
6 ประชุมวิชาการ การเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยและพิธีมอบเข็มชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
7 ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15 ส.ค. 59
9 ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมประชุมและขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด 10 ส.ค. 59
10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 31 ก.ค. 59
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 59    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๑ 2 ธ.ค. 2559
2 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" ครั้งที่ 16 28 ต.ค. 2559
3 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 4 25 พ.ย. 2559
4 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาพิเศษหลักสูตรประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 26 พ.ย. 2559
5 ขอความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคมะเร็ง ระดับเขต 31 ต.ค. 2559
6 ประชาสัมพันธ์งาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" 25 ก.ย. 2559
7 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 30 ก.ย. 2559
8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 31 ม.ค. 2560
9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นฯ 28 ก.ย. 2559
10 เชิญชวนเข้ารับการอบรมคอร์ส "มหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต"เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ฟรี 30 ต.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
78
ระเบียนที่ 1 - 10 / 774    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
2 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
3 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
4 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
5 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 31 มี.ค. 2557
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 8/2559
- ประชุมเรื่องค่าป่วยการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
- จัดทำแผนงานปี 2560
30
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินร้านยาตามมาตรฐาน GPP
31
 
- ขอเชิญประชุมคณะทำงานตามโครงการเด็กไทยสายตาดี จ.สกลนคร
- VDO Conference MCH Board Strengthening
- ประชุมคณะกรรมการICS
1
 
2
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 59
- ประชุมเครือข่าย Lab
- VDO Conference รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดย รมว.กระทรวงไอซีที
- การขับเคลื่อนชมรม ผอ.รพ.สต.
3
 
4
สัปดาห์ที่ 35
5
 
- ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
- แผนปฏิบัติงานทันตกรรมในโรงเรียน
- VDO Conference โรคไวรัสซิก้า
6
 
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ข้อเขียน)ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- ประชุมประจำเดือน
- ตรวจข้อสอบข้อเขียนพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ข้อเขียน)ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- งานข้อมูล
- ประชุมงานข้อมูลข่าวสาร
7
 
- สรุปขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
- สอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
- สรุปข้อเท็จจริง
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
8
 
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- สรุปขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
- ประชุมจัดทำแผนปี2560
9
 
- สอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
10
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
11
สัปดาห์ที่ 36
12
 
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
13
 
- VDO Conference ชี้แจง พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาในโรงเรียน
- VDO Conference เฝ้าระวังและติดตาม กรณีโรคไข้ซิกา
14
 
- ประชุมคณะกรรมการในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- web conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
15
 
- VDO Conference ถ่ายทอดประสบการณืจริงจากแพทย์แผนไทยในพื้นที่
- รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ + จัดทำแฟ้มประวัติ
- ประชุมติดตามงานบริหารฯ
16
 
- สรุปผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน
- web conference ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 11 เดือน
17
 
18
สัปดาห์ที่ 37
19
 
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 9/2559
- สรุปงาน 11 เดือน
- web conference ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 11 เดือน
20
 
- รับประเมินงานบุหรี่ สุรา จังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด 5/2559
- ประชุมพัสดุ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
21
 
- VDO Conference แจ้งผลการดำเนินงานการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว
22
 
- การจัดทำแผนการเงินการคลัง (Planfin) ปี 2560
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 9/2559
- VDO Conference ประชุมแผนพัฒนาบุคลากร เขตสุขภาพที่ 8
23
 
- ขอเชิญประชุมวิชาการ การบันทึกโปรแกรม TBCM
24
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
- ประชุม admin เดือนกันยายน
- VDO Conference เครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
- สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559
- ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง
27
 
- VDO Conference ชี้แจงการเริ่มดำเนินการตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ประชุมจนท.โรงพยาบาลงานจัดเก็บ พรบ.
- สอบคัดเลือกเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และสอบคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอ
- ประชุมเตรียมงานสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช เมืองสมุนไพรและผ้าป่าสมุนไพรสกลนคร
28
 
- ประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ (จพ.สาธารณสุข)
- ประชุมตา
- VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8
29
 
30
 
- นโยบายยาเสพติด 2560
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2559
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑