หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 8 มิ.ย. 2561
2 รับสมัตรคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย / โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 31 พ.ค. 2561
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 25 พ.ค. 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 25 พ.ค. 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18 พ.ค. 2561
6 ประกาศรายชือผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 11 พ.ค. 2561
7 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 พ.ค. 2561
8 รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 15 พ.ค. 2561
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งสูงขึ้น 10 พ.ค. 2561
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รพ.กาฬสินธุ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 10 พ.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 71    

สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. )  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ม ๑๕ บ้านโพนแพง ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอกุสุมาลย์ โรงพยาบาลอำเภอกุสุมาลย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

วนิดา
24 พ.ค. 61 15:30

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในโรงเรียน, สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการร่วมให้การต้อนรับ  ร่วมจัดบูธนำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมนำการแสดงของชมรมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการและผู้ร่วมงานได้รับชม  ดูภาพบรรยากาศได้ที่นี่ ►►► CLICK


วนิดา
22 พ.ค. 61 16:25

สสจ.สกลนคร จัดอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรข้าราชการที่ดี"
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการเปิดการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๘  ประจำปี ๒๕๖๑ มีนางสุชีลา อุมะวรรณ  รองหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการใหม่  ให้รู้ระเบียบแบบแผนของข้าราชการ  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับทีมสหวิชาชีพ  โดยมีข้าราชการใหม่จากเขตสุขภาพที่ ๘  เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๖ คน โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หลังจากพิธีเปิด นายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว ได้บรรยายในหัวข้อ การบริการที่ดีและการนำแนวคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และค่านิยมสาธารณสุข  เพื่อให้ข้าราชการใหม่ที่เข้าร่วมอบรมได้รับฟัง ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
21 พ.ค. 61 14:39

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายสถิตย์  วรรณขาม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ลานรวมใจไทสกล เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี  อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก  และเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานี  "คนดี  ศรีสกลนคร"  ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้จังหวัดสกลนครมีความเจริญรุ่งเรือง  มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
21 พ.ค. 61 14:10

สสจ.สกลนคร ออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร ได้ร่วมกันออกตรวจสอบ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตเทศบาลนครสกลนคร พบมีการจำหน่ายอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งว่าแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องและตรวจพบผลิตภัณฑ์เครือข่ายเมจิกสกิน อีกทั้งยังพบเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขที่จดแจ้ง ไม่มีฉลากภาษาไทย และยาอันตรายอีกด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ค้าและผู้ประกอบการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำมาจำหน่าย เพื่อจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัยต่อไป ในส่วนพื้นที่แต่ละอำเภอ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ออกตรวจสอบในทุกๆอำเภอของจังหวัดสกลนคร เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวด หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าดังกล่าว สามารถสอบถาม/แจ้งไปที่ โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร ๐๔๒-๗๑๑๑๕๗ ต่อ ๑๕๒๔

วนิดา
21 พ.ค. 61 13:55

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเตรียมความพร้อมออกประเมิน e-Book
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมออกประเมินและเยี่ยมเสริมพลังในโรงเรียน ตำบลและหมู่บ้าน ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ณ ห้องประชุมอินทนิล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครู ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
18 พ.ค. 61 10:46

สสจ.สกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกลนคร  ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑โดยมีนายนภดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ชมภาพ  CLICK

วนิดา
17 พ.ค. 61 15:04

กิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่อง Mammogram จังหวัดสกลนคร
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชมพรรษาครบ ๕ รอบ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน และ อำเภอเมือง ตามลำดับ โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์และพยาบาล มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจทั้ง ๓ วัน ๘๓๔  ราย รับการตรวจแมมโมแกรม  ๘๑ ราย และตรวจอัลตร้าซาวด์  ๙๑ ราย 

วนิดา
11 พ.ค. 61 16:13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
167
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1330    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
2 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
4 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
5 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
6 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
7 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
8 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
9 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
10 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
11 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
12 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
13 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
15 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
16 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
18 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
19 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
20 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 43    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2561
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2561
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแบบเย็บมุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2561
4 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัำทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2561
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน นข 3302 สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2561
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2561
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (พวงมาลาดอกไม้สด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2561
8 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร 31 พ.ค. 2561
9 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 31 พ.ค. 2561
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
372
ระเบียนที่ 1 - 10 / 3717    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 โรงพยาบาลอุดรธานีเปิดคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปอด (IPF) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 31 ธ.ค. 2561
3 โครงการฝึกอบรมประจำปี๒๕๖๑ 31 ธ.ค. 2561
4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา 31 ธ.ค. 2561
5 การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The 2 International Conference on Health Science. 30 พ.ย. 2561
6 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ๒ ภาษา รุ่นที่๑๖ 30 พ.ย. 2561
7 ประชาสัมพันธ์โครงการ ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา 28 ก.ย. 2561
8 อบรมระยะสั้นเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร ๑๐ วัน) 20 ก.ย. 2561
9 การอบรมหลักสูตรการบำบัดยาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน 31 ส.ค. 2561
10 โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียฯสร้างสุข" ประจำปี๒๕๖๑ จำนวน ๓ รุ่น 31 ส.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
178
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1778    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
2 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่๑๗ 30 มิ.ย. 61
3 ขยายระยะเวลากิจกรรมประกวดบทความวิชาการ"แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข" 29 มิ.ย. 61
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่๑๙ 15 มิ.ย. 61
5 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง 10 มิ.ย. 61
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS ๒๐๑๘ 1 มิ.ย. 61
7 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี 31 พ.ค. 61
8 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี 15 พ.ค. 61
9 การส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 15 พ.ค. 61
10 การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่๑๕ 30 เม.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 93    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบอรม หลักสูตรการกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 28 มิ.ย. 2561
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 7 มิ.ย. 2561
4 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน 11 มิ.ย. 2561
5 การจัดอบรม ๕ หลักสูตร 2 ก.ค. 2561
6 การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Trecongress Conference "Updates in Pediatric Trauma" 29 มิ.ย. 2561
7 การฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน 1 ส.ค. 2561
8 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่๘ 6 ก.ค. 2561
9 การประชุมวิชาการเรื่องRDU Challenge in Thailand ๔.๐ : From Nursing Curriculum to Nurse Practitioner 31 ก.ค. 2561
10 เทคนิคการให้รหัส ICD-10,ICD9-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ 29 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
123
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1230    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
2 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
3 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 2561
4 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 2561
5 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 2561
6 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 2561
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 6 / 27    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
- ประชุมติดตามงานฯ
- ประชุม คปสจ. ครั้งที่4/2561
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (คปสจ.) ประจำเดือนเมษายน 2561
- ประชุมติดตามลงข้อมูลโปรแกรมทัพย์สิน
- VDO Conference ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยบริการ
- ประชุม คปสจ. ครั้งที่4/2561
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสกลนคร
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 14 ฝึกภาคปฏิบัติ)
- ประชุมเตรียมงาน 100 ปี สาสุขไทย
2
 
3
 
- VDO Conference การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 8
4
 
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมวางแผนงานวิจัยกัญชาศาสตร์
- ประชุมวางแผนงานวิจัยกัญชาศาสตร์
- ประชุมวางแผนงานวิจัยกัญชาศาสตร์
5
 
6
สัปดาห์ที่ 18
7
 
- ประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่
- ประชุมประเมินผลงานวิชาการ สายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
- ชี้แจงการเก็บข้อมูลงานวิจัย
- ประชุมหน่วยปฐมพยาบาลเตรียมการแข่งขันจักรยานนานาชาติ
- แนวทางการจัดทำโปรไฟล์ รพ.สต.ติดดาว
8
 
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการ Intermediate Care
9
 
- ประชุมชี้แจงติดดาว หมวด๔
- ประชุมการปรับโครงสร้างอัตรากำลัง
- ชี้แจงเกณฑ์ติดดาวหมวด4
10
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลครั้งที่2/2561
- การดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่อง
- ประชุมเลื่อนระดับสายงานเภสัชกร
- มอบงานการประเมิน Care Giver
- ดำเนินการจัดห้องประชุมเพื่อเตรียมพิธีรับเครื่องราชย์ฯ
11
 
- ประชุม GFMIS บช.11
- รพ.สต.ติดดาว
- พิธีมอบเครื่องราชย์ฯ
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานการวิจัยกัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
- ประชุมทีมงาน ตรวจร้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
12
 
13
สัปดาห์ที่ 19
14
 
- ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
15
 
- VDO Conference ติดตามผลผลิตของโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)
- เตรียมความพร้อม นำส่งข้อมูลเข้า GFMIS
16
 
- ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 8
17
 
- VDO Conference เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคเด็ก (ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ)
- ประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
18
 
- ประชุมเตรียมออกติดตามและประเมินผลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Book)
- test
- test
- test
19
 
20
สัปดาห์ที่ 20
21
 
- การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพข้อมูล HDC 43 แฟ้ม จังหวัดสกลนคร
-
- ประชุมเตรียมความพร้อมการออกประเมิน รพ. รพ.สต.มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561
22
 
- ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
- ประชุมทีม MCHสสจ
- ประชุมทีม MCHสสจ
- วางแผนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
23
 
- ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดสกลนคร
- การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ประชุมการรายงานผลโครงการผ่านโปรแกรม SMS
- ประชุมสมาชิกแฟลต สสจ.
- VDO Conference การติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก
24
 
- TB และโรคเรื้อน
25
 
- รับทีมตรวจสอบภายในกระทรวง
- ประชุมสรุป รพ.สต.ติดดาว
- ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้เงินการรีไฟน์แนนจากธนาคารออมสิน
- ข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพ
- ประชุมคณะทำงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) เมืองสมุนไพร
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 5/2561
26
 
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้คำปรึกษา
- VDO Conference การใช้โปรแกรมการเบิกจ่ายค่าป่วยการ ผ่านระบบ e-payment
- VDO Conference ค่าป่วยการอสม.
29
 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้คำปรึกษา
30
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยฯ
- VDO Conference ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
31
 
- จัดอบรมหัวหน้าสถานีวิทยุ ตามโครงการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดสกลนคร
- VDO Conference การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนพฤษภาคม 61
1
 
- อบรมบุคลากรสาธารณสุขก่อนประจำการ
- อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักสาธารณสุขด้านการป้องกันภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
-
สสอ.พังโคน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ต้นผึ้งใหม่พัฒนา
08.30
สสอ.พังโคน
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   Fecebook
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑