หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 21 ก.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 16 ก.ย. 2563
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สกลนคร 24 ก.ย. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 13 ก.ย. 2563
5 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และการแสดงวิสัยทัศน์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สกลนคร 14 ก.ย. 2563
6 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 31 ส.ค. 2563
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 8 ก.ย. 2563
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2563 4 ก.ย. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 28 ส.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สสจ.สกลนคร 31 ส.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 10 / 730    

สสจ.สกลนคร ร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

     ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 จังหวัดสกลนคร นำโดยนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร , นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร , นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร , นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร , ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 , นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE พร้อมจัดบูธนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
15 ก.ย. 63 15:56

สสจ.สกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการบริการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) โครงการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563

     วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการบริการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) โครงการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รุ่น เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด ห้องหลังคลอด และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤตของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบข้อมูล องค์ความรู้ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ทบทวนและฝึกทักษะในการดำเนินงานในการดูแลมารดาและทารก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถขยายผลไปยังบุคลากรในระดับพื้นที่ต่อไป โดยมีแพทย์หญิงสมใจ อุดมพงศ์ลักขณา ประธาน MCH Board จังหวัดสกลนครเป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ให้ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
5 ส.ค. 63 15:40

สสจ.สกลนคร ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2563

     วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร และนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เลขานุการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนครและคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONEโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นำโดยนายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONEนำทีมโดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONEนายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงมหาดไทย และนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน ในการตรวจติดตามผลการดำเนินของชมรม TO BE NUMBER ONEระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2563 พร้อมให้ข้อแนะนำ เพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานระดับประเทศในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
3 ส.ค. 63 17:19

รับการติดตามประเมินผลจังหวัด TO BE NUMBER ONE

     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 น. จังหวัดสกลนคร นำโดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร และนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เลขานุการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนครร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONEระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร นำโดยนายสินชัย ถนอมสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้เชี่ยวชาญ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และนางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนครและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการ เพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานระดับประเทศในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
29 ก.ค. 63 14:36

สสจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

     วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในเวลา 06.00 น. นางสาวอนงค์ บังกระโทก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะชุดที่ 1ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เวลา 08.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะชุดที่ 2ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และเวลา 17.00 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะชุดที่ 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
29 ก.ค. 63 14:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
370
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1848    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 18 ต.ค. 2563
2 เผยแพร่สัญญาซื้อขายตู้รางเลื่อนจัดเก็บเวชระเบียน จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปี2563 16 พ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะทั่วไปและถุงขยะติดเชื้อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 25 ก.ย. 2563
4 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ 242 สายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 17 ต.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 25 ก.ย. 2563
6 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็น กรด-ด่าง-ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์ และแลคเตทในเลือดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 24 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1082
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6492    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
4 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
6 ประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 14 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2195    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
5 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
6 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1394    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการถ่านทอด Online Ramathibodi Update internal Medicine " All-in-One Medicinc for 2020" 21 ส.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 เรื่อง Inno-Tech in Public Health 2 ต.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อ่ง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) 14 ส.ค. 63
4 ขอเชิญบบุคลากรทางกาแพทย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องThe essential in pendiatric respiratory care 18 ก.ย. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประเมินคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 7 ส.ค. 63
6 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 26 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
41
ระเบียนที่ 1 - 6 / 246    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่13 ปี 2563 16 ก.ย. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใญ่สามัญประจำปี และประชุมวิชการประจำปี 2563 เรื่อง โลกเปล่ยน คนปรับวิถีใหม่ 15 ก.ย. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตแนวใหม่ New normal ทำอย่างไรให้สนุก 4 ก.ย. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยไม่ถือเป็นวันลา 23 ส.ค. 63
5 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร 30 ธ.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการดูแลแบบบูรณาการระยะ intermediate care ผู้ป่วยโรคเรื่้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 18 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
61
ระเบียนที่ 1 - 6 / 361    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา "โควิด-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว 3 ส.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 7 7 ต.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทั้งสิ้น 71 หลักสูตร 31 ธ.ค. 63
6 การแจ้งและการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 30 เม.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 703    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแหนยุทธศาสตร์เพื่การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 7 20 ส.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสวัสดการสื่อสาระบบ 2 ภาษา 31 ส.ค. 63
3 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จดเก็บรานได้โรงพยาบาล 31 ส.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 11 ก.ย. 63
5 แก้ไขการประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 31 ก.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน รุ่น 11 7 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 6 / 90    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน รุ่นที่ 11 7 ส.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
3 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 7 20 มี.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NeuroLeadership Innovative and Strategic Executives (NISE) 21 เม.ย. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปรจำปี เรื่อง Regional Thai Neurology Network Meeting & North-Eastern Neuroscience Annual 2020 21 ก.พ. 63
6 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 9 20 ม.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 6 / 64    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักย๓าพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 28 ม.ค. 59
6 ขอเชิญประชุมและอนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 25 ต.ค. 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
2 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
3 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
4 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
5 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
6 ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย 31 ส.ค. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 10    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
- ประชุม คปสจ. เดือนสิงหาคม 2563
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ อ.เมืองสกลนคร
- zoom แพทย์แผนไทย
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือนสิงหาคม 63
- รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
1
 
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
2
 
- ประชุทจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการระดับจังหวัด
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
3
 
- การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
- ประชุมการเบิกเงิน อสม.เสี่ยงภัยผ่านระบบ zoom
- ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
4
 
- การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
- Zoom ประชุมขับเคลื่อนงาน Palliative Care
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่
- ประชุมประจำเดือนกันยายน63 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- ประชุมชี้แจงวิทยากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม “โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”
9
 
- VDO Conference ประชุมเรื่องแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา
- Zoom ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว คปสอ.เต่างอย
10
 
- ส่งงบทดลอง บช11
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
- ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียนคลินิกทันตกรรม
11
 
- ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ open access
- ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน. และประชุม E-meeting กับ คปสอ.
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
- ตรวจข้อสอบข้อเขียน พนักงานราชการ 3 ตำแนห่ง 5 อัตรา
- ประชุมพิจารณาคัดเลือก หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
15
 
- ประชุมทำแผนปฏิบัติงานโครงการระดับจังหวัด
- VDO Conference ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 63 รอบ 2
16
 
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่ง นักโภชนาการ
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
17
 
18
 
- การป้องการคลอดก่อนกำหนดเพื่อลดปัญหาทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนและน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัม
- ประชุมรายงานการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทางelectronic
- ประชุมเตรียมการ การประชุมสามัญประจำปี63 ชมรมข้าราชการบำาญสาธารณสุข
- ประชุมพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนพนักงานราชการ
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
- ระบบ Zoom ประชุม คณะกรรมการชมรมนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
- ประชุมราชการ การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI Plus)
- ประชุมราชการ การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI Plus)
- ประชุมผู้รับผิดชอบQOF:PAPSMEARระดับจังหวัด
- อบรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563
- Zoom ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป. ระดับเขต ประชุมครั้งที่ 5/2563
22
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด และรับรองหมอพื้นบ้าน
23
 
-
- ประชุม คปสจ. เดือนกันยายน 2563
24
 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์เจ็บป่วยและการตายในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ (Morbidity and mortality Conference)
- ประชุมประเมินผลงานวิชาการ (สายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
- Zoom ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว คปสอ.นิคมน้ำอูน
25
 
- อบรม มะเร็งท่อน้ำดี
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
- Zoom ประชุมจัดสรรงบปรัมาณรายจ่าย เขตสุขภาพที่ 8
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร