หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานประชาสัมพันธ์
+  งาน QA Nures


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข
+  PMQA
+  งานสุขภาพจิต
+  หน่วยแพทย์ พอ.สว.

+  งานแรงงานต่างด้าว
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ 29 พ.ย. 2561
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 12 พ.ย. 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 พ.ย. 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 17 ต.ค. 2561
5 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสสจ.สกลนคร 5 ต.ค. 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 30 ก.ย. 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (NCD) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (EMS) 30 ก.ย. 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (NCD) และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 30 ก.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 190    

 

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 06.30 น.  นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง  ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดสกลนคร 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดล  ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธี   
     เมื่อนายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำคฑาลงจากเวทีแล้ว ได้นำขบวนวิ่งถึงด้านหน้าซุ้มปล่อยตัวนักวิ่งแล้วส่งมอบให้นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อวิ่งไปส่งมอบให้นักวิ่งหลักต่อไป โดยมีนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ  บุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ทุกอำเภอ  ตลอดจนนักวิ่งจากหน่วยงานราชการ องค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมขบวนวิ่งด้วยเป็นจำนวนมาก  เพื่อนำคฑาไปส่งต่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์   ผ่านถนนหมายเลข 213  ระยะทาง 128 กิโลเมตร  ชมภาพ>>>>CLICK
พัชรินทร์
17 พ.ย. 61 17:59

 

วันนี้ (16  พฤศจิกายน  2561)  เวลา 17.00 น.  นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสกลนคร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงาน 

ในการนี้  มีผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  บุคลากรสาธารณสุข  และตัวแทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ประชาชน  ภาคีเครือข่ายต่างๆ และทีมนักวิ่ง  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  โครงการหมอชวนวิ่ง  เป็นโครงการที่แพทยสภาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ100ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50ปี แพทยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ แบ่งการวิ่งออกเป็น 15สาย  กำหนดวิ่งส่งต่อเป็นทอดๆ  จากจังหวัดถึงจังหวัดถัดไป วิ่งไปสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ถึงกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  สำหรับจังหวัดสกลนครอยู่ในเส้นทางวิ่งสายอีสาน 3(NE 3)โดยเริ่มต้นวิ่งจากจังหวัดนครพนม มายังจังหวัดสกลนครในวันนี้  และจังหวัดสกลนครจะวิ่งส่งต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพรุ่งนี้  เริ่มเวลา 05.30 น. ชมภาพ>>>>>CLICK


พัชรินทร์
16 พ.ย. 61 20:31

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ได้จัดการอบรมศักยภาพครูผู้สอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   โดยมีนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน นางปนัดดา  ทรัพย์แสนยากร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดกล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  200  คน

พัชรินทร์
16 พ.ย. 61 10:34

 

วันนี้ (15 พฤศจิกายน  2561) เวลา 09.10 น. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิงวาสนา  พัฒนพีระเดช เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเหรัญญิกมูลนิธิทันตนวัตกรรม 

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ  โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จ.สกลนคร  โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์  นายอำเภอกุสุมาลย์ กล่าวต้อนรับ  แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์กล่าวรายงาน   นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขสสจ.สกลนคร  พร้อมคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  มีผู้มารับบริการทันตกรรม  จำนวน  1,294 คน    การออกปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในวันนี้ เป็นวันที่ 4  ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรมีผู้รับบริการทันตกรรมทั้ง 4 วัน 4 อำเภอ  จำนวน 5,720 คน ชมภาพ>>>>CLICK

พัชรินทร์
15 พ.ย. 61 18:27

 

วันนี้ (14 พฤศจิกายน  2561)  เวลา  9.00 น.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวาสนา    พัฒนพีระเดช   เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเหรัญญิกมูลนิธิทันตนวัตกรรม   

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ที่ว่าการอำเภอส่องดาว   อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร      โดยมีนายกฤษฎิ์   โสมปัดทุม   รักษาราชการแทนนายอำเภอส่องดาว  กล่าวต้อนรับ   นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว  กล่าวรายงาน  นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สสจ.สกลนคร  พร้อมคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

  มีผู้มารับบริการทันตกรรม    จำนวน  1,557 คน  ชมภาพ>>>>>CLICK

พัชรินทร์
14 พ.ย. 61 21:17

วันนี้ (13 พฤศจิกายน  2561) เวลา09.00 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ)  ทันตแพทย์หญิง  ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช   ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม   

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกลและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร     ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53    อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายสุวิชาญ  ไชยโกมล  นายอำเภอพรรณานิคม  กล่าวต้อนรับ   นายแพทย์วรชัย  อาชวานันทกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  กล่าวรายงาน   นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  มีผู้มารับบริการทันตกรรม    จำนวน 1,510 คน  ชมภาพ >>>> CLICK
พัชรินทร์
13 พ.ย. 61 15:40

วันนี้ (12 พฤศจิกายน  2561)  เวลา  09.00 น.   ศ.พิเศษ  ทญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช   ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม   

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  โดยมีนายสุริยะ   วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  กล่าวต้อนรับ  นพ.สมิต   ประสันนาการ  นพ.สสจ.สกลนคร  กล่าวรายงาน  นางเพ็ญปรียา  ประสันนาการ  ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รอง นพ.สสจ.สน. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอวานรนิวาส   นพ.สมชาย  พรหมจักร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  และ ทพ.ทรงพล  แสงงาม หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  พร้อมคณะให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์ในการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในครั้งนี้  เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ซึ่งออกมาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2561  ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส   อำเภอพรรณานิคม   อำเภอส่องดาว   และอำเภอกุสุมาลย์  อาสาสมัคร
ทั้งหมด  จำนวน 213 คน  ประกอบด้วยอาจารย์ทันตแพทย์ 58 คน    อาสาสมัครต่างชาติ 8 คน  ทันตแพทย์ 50 คน   พยาบาล  ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม พนักงานขับรถ  เทคนิคเชี่ยน  งานแลปและเจ้าหน้าที่อื่น  105 คน  ชมภาพ >>>> CLICK
พัชรินทร์
12 พ.ย. 61 16:42

 วันนี้( 9 พฤศจิกายน 2561) เวลา 14.00 น.  นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ ข้าราชการใหม่  ในสังกัดเขตสุขภาพที่ 8  เขตสุภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 10   ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  ประจำปี 2561   ระหว่างวันที่ 4 - 9  พฤศจิกายน 2561  จำนวน  342 คน    ณ   ห้องหนองหารหลวง   โรงแรมอิมพีเรียล  อ.เมืองสกลนคร    โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดอบรม  ชมภาพ>>>>CLICK
พัชรินทร์
9 พ.ย. 61 18:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
180
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1433    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
2 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
4 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
6 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
7 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
8 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
9 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
13 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
14 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
17 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
20 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 45    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 17 ธ.ค. 2561
2 ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddig)จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขต ร้อยละ 10 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 22 พ.ย. 2561
3 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 20 พ.ย. 2561
4 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ๗๐ ปีงบประมาณ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 20 พ.ย. 2561
5 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับเขตร้อยละ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 17 ธ.ค. 2561
6 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรณและราคากลาง รายการครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 17 ธ.ค. 2561
7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 17 ธ.ค. 2561
8 เผยแพร่ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 70 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 14 ธ.ค. 2561
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอายุรกรรมชายเดิม(เดิม) ชั้น2 เป็นห้องพิเศษรวม ตึกกุมารฯ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ย. 2561
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายต่อเติมอาคารพักคนไข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
449
ระเบียนที่ 1 - 10 / 4484    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
3 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๓๐ 29 พ.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 27 ส.ค. 2562
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 2562
6 อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่๑๔ 7 มิ.ย. 2562
7 หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ๕ หลักสูตร 30 เม.ย. 2562
8 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 5 เม.ย. 2562
9 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม APAO ๒๐๑๙ 8 มี.ค. 2562
10 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่๒ 28 ก.พ. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
199
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1987    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
3 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
4 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
5 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
6 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
7 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
10 ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่๑๕ 2 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 105    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่๘ 31 ม.ค. 2562
2 ประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2561
3 โครงการอบรมหลักสูตร "ผุ้นำยุคใหม่" รุ่นที่๖ 19 ธ.ค. 2561
4 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2561
5 วารสาร "สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม" ปีที่๓ ฉบับที่๑ 30 พ.ย. 2561
6 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่๑๘ ฉบับที่๒ 30 พ.ย. 2561
7 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่๑๑ 31 ธ.ค. 2561
9 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 27 ส.ค. 2562
10 อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่๑๔ 7 มิ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
131
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1301    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
2 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
3 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
4 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
5 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 2561
6 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 31    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
- ประชุมอบรมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมegp​ กรณีการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
 
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุุษย์ครั้งที่ 4/2561
- ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการฯ
31
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- ประชุม สสอ.
- VDO Conference ประชุมวางแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมผู้บริหาร คปสจ. ประจำเดือนตุลาคม 61
1
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- โครงการคีโตสกล
2
 
- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสกลนคร
-
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
- ประชุมเตรียมงานฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และภาพถ่าย
- ประชุมหมอชวนวิ่ง
- ประชุมมอบหมายงาน
6
 
- ประชุมชี้แจงทบทวนกรอบ เกณฑ์ มาตรฐานการประเมินตำบลสูงดีสมส่วนระดับเขตผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference
7
 
- VDO Conference เพื่อปรึกษาหสรือขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะทำงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง
8
 
9
 
- ประชุมข้าราชการบำนาญ
- ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
- ประชุมการชับเคลื่อนกิจกรรมชมรม อสม. ปี 2562
13
 
- ประชุมงานควบคุมวัณโรค
14
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมการติดตามการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
15
 
- VDO Conference test ระบบ vdo conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 62
- VDO Conference พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเชื่อมต่อระบบโปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ (Long Term Care)
- ประชุมคณะทำงานหมอชวนวิ่ง
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมติดตามงาน ลูกจ้างเหมา
- ประชุม VDO con. แรงงานต่างด้าว
16
 
- ประชุมคณะทำงานจัดทำงบพัฒนาจังหวัด ประเด็นคุณภาพชีวิต
17
 
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม E-meeting ร่วมกับ คปสอ.
20
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 62
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 62
- VDO Conference ประชุมหารือการดำเนินงาน 100 ปีสาธารณสุข ชวนคนไทยออกกำลังกายทั่วประเทศ 1 ล้านคน ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO conference)
21
 
- VDO Conference MOPH CIO Conference ครั้งที่ 2/2562
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทางคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
- VDO Conference การประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล HROPS เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมเตรียมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
27
 
- VDO Conference วิธีการตรวจ วินิจฉัย โรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (กรณีศึกษา)
- ประชุมคณะกรรมการ EC 5/2561
28
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่1/2562
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่1/2562
- VDO Conference การตั้งตำรับยาโรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 11/61
- ประชุมคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ชำนาญการ
30
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติปี 2562
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร