หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นพ.สสจ.สกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คาราวานตรวจสุขภาพหลังน้ำท่วมเพื่อพี่น้องชาวสกลนคร”
วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕60เวลา ๑๑.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานตรวจสุขภาพหลังน้ำท่วม เพื่อพี่น้องชาวสกลนคร ณ ศูนย์การค้าโรบินสันจังหวัดสกลนคร โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือ ร่วมกับ โรงพยาบาลเอกอุดร ได้ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออมเงิน อย่างมีคุณภาพ  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันจังหวัดสกลนคร 
 

วนิดา
18 ส.ค. 60 18:25

สสจ.สกลนคร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
วันศุกร์ ที่ 1๘  สิงหาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณี อุฟพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,มณฑลทหารบกที่ ๒๙ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  โดยได้เยี่ยมผู้ป่วย ณ บ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน ๓ ราย  ,อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน ๓ ราย  พร้อมมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้ป่วย,ที่นอนลม และข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ป่วย  ทั้งนี้ยังมอบถุงยังชีพอีกจำนวนหนึ่ง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยต่อไป

วนิดา
18 ส.ค. 60 18:24

สสจ.สกลนคร นำทีมผู้สูงอายุเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ  
วันพฤหัสบดี ที่ 17  สิงหาคม 2560 นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางจริยา เครือคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำทีมบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร เข้ารับโล่และเกียรติบัตร องค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี โดยจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 ประเภท คือ  ๑.ประเภทตำบลต้นแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น ได้แก่ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก ๒.ประเภทผู้สูงอายุสุขภาพดีต้นแบบ ได้แก่ นายศักดิ์ชาย  ยาทองไชย  อำเภอเมืองสกลนคร  ๓.ประเภท Care Manager ดีเด่น ได้แก่ นางลำไพ  วจีสิงห์ รพ.สต.พอกน้อย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณนิคม และ 4.ประเภท Care Giver ดีเด่น ได้แก่ นางวิจิตตา  ผาใต้  ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ   รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวานรนิวาส  อ.วานรนิวาส รวมได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน ๕ รางวัล

วนิดา
18 ส.ค. 60 18:22

สสจ.สกลนคร  จัดพิธีมอบยาพระราชทาน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดพิธีมอบยาพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ณ ห้องอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยได้พระราชทานชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยมีนายธวัช  ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นผู้กล่าวรายงาน และสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำส่งประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไป

วนิดา
15 ส.ค. 60 14:30

สสจ.สกลนคร  ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีศาสนาทางศาสนาพุทธ  คริสต์  และอิสลาม ,พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น สตรีไทยดีเด่น และลูกกตัญญูดีเด่นระดับจังหวัด  พิธีมอบทุนการศึกษาการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี

วนิดา
12 ส.ค. 60 11:32

สสจ.สกลนคร  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วนิดา
12 ส.ค. 60 11:29

นพ.สสจ.สกลนคร เข้ารับมอบยาพระราชทาน
วันนี้ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)  เวลา ๑๑.๔๕  น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์  ไท้ทอง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้เข้ารับมอบยาพระราชทานยาสามัญประจำบ้านจากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

วนิดา
11 ส.ค. 60 14:02

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุม Tele conference
 วันนี้ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)  เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ พร้อมเครือข่าย ร่วมประชุมการดำเนินการงานด้านการบำบัดยาเสพติด ผ่านระบบ Tele conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ ทิศทางการดำเนินงานยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งการดำเนินงานตามมาตรการของกระทรวงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจาก สสอ. ,รพ. ,รพ.สต. ,และจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

วนิดา
11 ส.ค. 60 13:39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
146
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1166    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29

วนิดา
11 เม.ย. 60 11:33
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 14    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
2 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
3 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
4 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
5 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
6 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
7 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
10 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
11 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
13 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
14 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
15 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
16 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
17 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
18 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
19 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
20 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 38    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ส.ค. 2560
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line (ผู้ใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ส.ค. 2560
3 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ Slices จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๒ เดือน รพร.สว่างแดนดิน 29 ส.ค. 2560
4 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอลพร้อมจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาการเช่า ๑๑ เดือน รพร.สว่างแดนดิน 29 ส.ค. 2560
5 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอลพร้อมจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาการเช่า ๑๑ เดือน รพร.สว่างแดนดิน 29 ส.ค. 2560
6 เผยแพร่ตารางราคากลางสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอลพร้อมจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาการเช่า ๑๑ เดือน รพร.สว่างแดนดิน 29 ส.ค. 2560
7 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว โดยวิธีสอบราคา รพร.สว่างแดนดิน 28 ส.ค. 2560
8 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว โดยวิธีสอบราคา รพร.สว่างแดนดิน 28 ส.ค. 2560
9 เผยแพร่ตารางราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว โดยวิธีสอบราคา รพร.สว่างแดนดิน 28 ส.ค. 2560
10 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๔๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๒ เดือน รพร.สว่างแดนดิน 28 ส.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
235
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2342    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการชำนาญการ 8 ก.ย. 2560
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 31 ส.ค. 2560
3 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 30 ก.ย. 2560
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ 23 ส.ค. 2560
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 23 ส.ค. 2560
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 23 ส.ค. 2560
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 16 ส.ค. 2560
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป๋็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 16 ส.ค. 2560
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 16 ส.ค. 2560
10 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 23 ส.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
120
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1196    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 โรงพยาบาลอุดรธานีเปิดคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปอด (IPF) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 31 ธ.ค. 2561
2 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่๑๒ 1 เม.ย. 2561
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่๕ และรุ่นที่๖ 11 ม.ค. 2561
4 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2560
5 รับนักศึกษาสมทบของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 15 ธ.ค. 2560
6 ดารประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ ๔๐ 15 ธ.ค. 2560
7 โครงการอบรมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" 15 ธ.ค. 2560
8 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 14 ธ.ค. 2560
9 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 14 ธ.ค. 2560
10 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร 5 ธ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
148
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1478    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๕" 2 ธ.ค. 60
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องจริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาลและขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 8 ก.ย. 60
3 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่๑๐ ประจำปี๒๕๖๐ 24 ส.ค. 60
4 ขอเชิญส่งนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมการประกวด 11 ส.ค. 60
5 ขอเชิญประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ 26 ก.ค. 60
6 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 21 ก.ค. 60
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 "ก้าวสู่มิติใหม่:การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย" 7 ก.ค. 60
8 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation 15 พ.ค. 60
9 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 4 พ.ค. 60
10 เชิญส่งผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2560 30 เม.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 75    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis/Autoimmue Meeting ครั้วที่๕ 17 พ.ย. 2560
2 เชิญชวนแพทย์เข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น ครังที่๑๗ ในหัวข้อ "Essentials of Clincal Rheumatology" 6 ต.ค. 2560
3 ขอเชิญอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 10 พ.ย. 2560
4 ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญและงานมุทิตาจิต ประจำปี๒๕๖๐ ของสมาคมศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 17 ก.ย. 2560
5 ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อผู้หญิงเก่งปี๒๕๖๑และองค์กรท้องถิ่นดีเด่นปี๒๕๖๑ 30 ต.ค. 2560
6 การรับสมัครพยาบาลเพ่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 30 พ.ย. 2560
7 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 23 ส.ค. 2560
8 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา๒๕๖๑ รอบที่๑ 29 ก.ย. 2560
9 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ฉบับที่๒" 15 ต.ค. 2560
10 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐" 27 ส.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
110
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1091    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ 4 ก.ย. 2560
2 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี๒๕๖๐ 7 ส.ค. 2560
3 เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ก.ค. 2560
4 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 7 มิ.ย. 2560
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 31 พ.ค. 2560
6 การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 21 เม.ย. 2560
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 6 / 14    
ดาวน์โหลดเอกสารทุกกลุ่มงาน
     
ชื่อเอกสาร
กลุ่มงาน
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 30
31
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขประจำเดือน กรกฎาคม 2560
- ประชุมติดตามการใช้โปรแกรม op claim
- VDO Conference เตรียมความพร้อมการลงทะเบียนและจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ
- ประชุมสาสุขอำเภอ ชี้แจงผลการประเมินผล รพ.สต. ติดดาว
1
 
- การประชุมมาตรฐานงานสุขศึกษาและสิ่งแวดล้อม
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
2
 
- การประชุมมาตรฐานงานสุขศึกษาและสิ่งแวดล้อม
3
 
4
 
- อบรม Basic Palliative For Doctor
- ประชุมสรุปทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำทวมสกลนคร 60
- แนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีน้ำท่วม
5
 
6
สัปดาห์ที่ 31
7
 
- VDO Conference งบค่าเสื่อมปี 61
- การฟื้นฟูจากอุทกภัยน้ำท่วม
- ประชุมคณะกรรมการทำแผนฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดสกลนคร
8
 
- Web Conference เรื่อง ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามสถานะการณ์น้ำท่วมเร่งด่วน
9
 
- ประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำข้อมูล รับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
- ประชุมการจัดทำแผนงบลงทุนปี 2561
- ก่อสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร จำนวน 14 แห่ง
10
 
- การประชุมมาตรฐานงานสุขศึกษาและสิ่งแวดล้อม
- ประชุมติดตามภัยน้ำท่วม
11
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
- สภาผู้สูงอายุ
- ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสกลนคร
- ประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด
- ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อทำข้อมูลรับคณะติดตามประเมินผล
12
 
13
สัปดาห์ที่ 32
14
 
15
 
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมการบริโภคยาสูบ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมติดตามและสรุปผลการใช้โปรแกรมการเรียกเก็บและชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
16
 
- การจัดทำแผนงบค่าเสื่อมปี 61
17
 
- ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข
18
 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
- ประชุมงบค่าเสื่อม ปี 2561
19
 
- ประชุมทีมเยียวยา สสอ.เมือง
20
สัปดาห์ที่ 33
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความสามารถทางสติปัญญา
21
 
- ประชุม สสอ.เมือง
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความสามารถทางสติปัญญา
22
 
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความสามารถทางสติปัญญา
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23
 
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน
24
 
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
- ประชุม HDC ประจำเดือน
25
 
- ประชุม HCD ประจำเดือน ครั้ง 8/2560
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 7/2560
26
 
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
30
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความสามารถทางสติปัญญา
31
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความสามารถทางสติปัญญา
1
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความสามารถทางสติปัญญา
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑