หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 สสจ.สกลนคร  ยินดีต้อนรับบุคลากร  และข้าราชใหม่ทุกท่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแสดงความยินดี  และให้การต้อนรับบุคลากรสาธารณสุขใหม่  และข้าราชการใหม่  จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๕๘  ทุกท่าน   ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขใหม่ก่อนประจำการ  และข้าราชการใหม่  จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๕๘  ไปแล้วระหว่างวันที่  ๑๘ –๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ณ  โรงแรมสกลแกรนด์  ซึ่งมีบุคลากรสาธารณสุขจำนวน  ๑๘๙  คน  และข้าราชการจำนวน  ๑๒๐  คน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

วนิดา
25 พ.ค. 58 16:19

ประกาศรับสมัครงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ►►► CLICK
 

วนิดา
25 พ.ค. 58 14:19

  ข่าวประชาสัมพันธ์

►►► เชิญร่วมเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า  ถนนคนเดิน  ทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  CLICK 

►►► เชิญส่งผลงานหนังสั้นความยาวไม่เกิน ๕ นาที ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  CLICK


 

วนิดา
21 พ.ค. 58 11:47

สสจ.สกลนคร  ร่วมวางพวงมาลาพระยาประจันตประเทศธานี
วันนี้ (๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๓๐  น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยนายประมวลศิลป์  บุพศิริ  นิติกรชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  สมาคมทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อนุุสาวรีย์พะยาประจันตประเทศธานี   บริเวณประติมากรรมหนองหารหลวง  มีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่  ๒๑  พฤษภาคมของทุกปี เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี  อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานี  "คนดี  ศรีสกลนคร"  ผู้สร้างบ้านแปงเมืองให้จังหวัดสกลนครมีความเจริญรุ่งเรือง  มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

วนิดา
21 พ.ค. 58 10:34

ขอแสดงความยินดีแก่นักสุขศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายมานิตย์ ไชยพะยวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้ารับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ นักสุขศึกษาดีเด่น ประเภทส่งเสริมงานสุขศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ในงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่๑๗ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผช.รมว. ประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ในประเภทต่างๆ ๘ ราย แบ่งเป็นนักสุขศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ ๔ ราย และนักสุขศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ อีก ๔ ราย

วนิดา
18 พ.ค. 58 10:38

สสจ.สกลนคร แสดงความยินดี
วันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๕๘  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในเวทีการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุม ๑  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แก่ การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินระดับดีเด่นต่อเนื่อง ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพังโคน  และโรงพยาบาลกุสุมาลย์  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การจัดบริการ “คลินิกสุขภาพเกษตรกร”๒ อำเภอ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ พี่เลี้ยงคุณภาพQLN สกลนคร แก่ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(LAB) ตามมาตรฐาน LAแก่โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

วนิดา
8 พ.ค. 58 14:54

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดรับสมัครองค์กรภาคเอกชนไม่แสวงหากำไรในต่างจังหวัดเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสกลนครที่สนใจสามารถติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่   ๒๔  เมษายน -  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ►►► CLICK

วนิดา
7 พ.ค. 58 09:30

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนระวังโรคพิษสุนัขบ้า
►►►  อ่านที่นี่
จดหมายข่าวเลือกตั้ง►►►  อ่านที่นี่

วนิดา
6 พ.ค. 58 11:06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
79
ระเบียนที่ 1 - 8 / 631    
ข่าวสารสุขภาพ

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 6    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 มิ.ย. 2558
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Immunoglobulin Anti-Rabies 1000 IU/ml (5 ml) 30 มิ.ย. 2558
3 รายงานขออนุมัติจัดซื้อยา Immunoglobulin Anti-Rabies 1000 IU/ml (5 ml) โดยวิธีสอบราคา 30 มิ.ย. 2558
4 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin A Microemulsion Cap 25 mg 30 มิ.ย. 2558
5 รายงานขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin A Microemulsion Cap 25 mg โดยวิธีสอบราคา 30 มิ.ย. 2558
6 ร่าง TOR เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือ DISPOSIBLE 29 พ.ค. 2558
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 25 มิ.ย. 2558
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 25 มิ.ย. 2558
9 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Factor VIII Vial Dry 500 mg 31 ก.ค. 2558
10 รายงานขออนุมัติจัดซื้อยา Factor VIII Vial Dry 500 IU โดยวิธีสอบราคา 31 ก.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
100
ระเบียนที่ 1 - 10 / 991    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรม 31 พ.ค. 58
2 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 มิ.ย. 58
3 รับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย(นักทรัพยากรบุคคล 19 พ.ค. 58
4 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 20 พ.ค. 58
5 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 29 พ.ค. 58
6 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 15 พ.ค. 58
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 31 พ.ค. 58
8 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ที่ว่าง 27 พ.ค. 58
9 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 2558 1 พ.ค. 58
10 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 17 เม.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
50
ระเบียนที่ 1 - 10 / 499    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
4 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
5 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 4 ต.ค. 58
6 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ 2 ต.ค. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1 ก.ย. 58
9 ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 58
10 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 21 ส.ค. 58
11 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 21 ส.ค. 58
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 ก.ค. 58
13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ครั้งที่ ๘ 24 ก.ค. 58
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๓ 17 ก.ค. 58
15 เชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ 17 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 15 / 529    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
2 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
4 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 21 ส.ค. 58
5 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 21 ส.ค. 58
6 การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 12 : จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ 17 ก.ค. 58
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 19    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 58
2 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 มิ.ย. 58
3 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ "UPDATE ASTHMA AND COPD FOF HEALTHCARE WORKERS" 17 ก.ค. 58
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมะสรัางสุขเฉลิมพระเกียรติ 30 มิ.ย. 58
5 ขอแจ้งผลการสำรวจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 31 พ.ค. 58
6 การสรรหาผู้สมัครรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ประจำปี ๒๕๕๘ 16 มิ.ย. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 58
8 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 4 ต.ค. 58
9 ขอเชิญเข้ารับการอบรม HPHNQC กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 6 พ.ค. 58
10 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย(หลักสูตร ๑ เดือน) 30 พ.ค. 58
11 ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 10 ก.ค. 58
12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับบกลาง เขตสุขภาพที่ ๘ 29 พ.ค. 58
13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ ๑๖ 26 มิ.ย. 58
14 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1 ก.ย. 58
15 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 10 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
ระเบียนที่ 1 - 15 / 446    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
- ประชุมผู้ดูแลระบบและข้อมูล cockpit
- ติดตามผลการดำเนินงาน ITA
- ประชุม คกก. PPA ระดับจังหวัดฯ
- VDO Conference ติดตามประเมินการดำเนินงาน R2R อีสานตอนบน
28
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรป้องกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเรงท่อน้ำดี ในรูปแบบหนังสืออิเล็
29
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรป้องกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเรงท่อน้ำดี ในรูปแบบหนังสืออิเล็
- ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบประชุมทางไกล VDO Conference ผ่าน ระบบ VDO Conference(Polycom)
30
 
- ประชุมสรุปผลประเมินเกณฑ์ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี 2558
1
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
- ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบประชุมทางไกล VDO Conference ผ่าน ระบบ VDO Conference(Polycom)
7
 
- ประชุมงานโมบาย
- ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบประชุมทางไกล VDO Conference ผ่าน ระบบ VDO Conference(Polycom)
- ประชุมเตรียมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
- ประชุม สสอ.
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2558
8
 
- การบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านในโปรแกรม HOT XP
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
- ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบประชุมทางไกล VDO Conference ผ่าน ระบบ VDO Conference(Polycom)
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
- คัดเลือกบุคคลเข้าเรียนพยาบาล
12
 
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับDHSระดับอำเภอ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
13
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
14
 
- Teleconference เรื่องการใช้ยาในสตรีวัยทอง
- ประชุม E-meeting
- การขับเคลื่อนร่างพรบ.ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
15
 
- การประชุมหลักสูตร E-book พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
- อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
- อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
- อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
- ประชุม คกก. 5 ส.
19
 
-
- ประชุม Case Manager โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมกรรมการนิเทศงาน COC
20
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2558
- VDO Conference การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอนามัยแม่และเด็กประถมวัย MCH
- พิจารณามาตรา 41
21
 
- Teleconference เรื่องการใช้ยาเกี่ยวกับโรคสตรี
22
 
- การบันทึกข้อมูลผู้พิการผ่านระบบโปรแกรม
- การประเมินใช้แบบคัดกรองผู้สูงอายุ
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน
- ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ
- ประชุม ITA
26
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Coference การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็งเต้านมและปากมดลูก เขต 8
27
 
28
 
- ธรรมนูญสุขภาพตำบล
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 5
- ต้อนรับการศึกษาด้านการบำบัดรักษาฯผู้ป่วยยาเสพติดของ สสจ.ปราจีนบุรี
- ประชุมชมรมผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญ สสจ.สกลนคร
- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกลุ่มวัยเรียน
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
3
 
- ประชุมติดดาว
- ตรวจประเมินงานระบาด
4
 
- คนดีศรีระบาด
5
 
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑