หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดูประกาศ ►►► CLICK  ดาวน์โหลดใบสมัคร ►►►  CLICK

วนิดา
23 ม.ค. 60 11:43

สสจ.สกลนคร จัดอบรมสายสืบอาหารและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สายสืบอาหารและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙  มกราคม ๒๕๖๐  ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลสกล จังหวัดสกลนคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายสายสืบ ค้นหาปัญหาการบริโภคอาหาร และเฝ้าปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเน้ยกิจกรรม ๖ ห้าม ๓  เว้น เพื่อคนสกลนครสุขภาพดี  โดยมีวิทยากรจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานสางเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วนิดา
20 ม.ค. 60 17:42

สสจ.สกลนคร มอบของขวัญวันเด็ก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบ "ของขวัญวันเด็กในจังหวัดสกลนคร" คัดกรองสายตาเด็ก ป.๑ ทั่วจังหวัดจำนวน  ๑๑,๓๕๗ คน พบเด็กสายตาผิดปกติ ๒๓๖  คน ตรวจยืนยันโดยจักษุแพทย์ พบเด็กสายตาผิดปกติที่ต้องรับแว่น ๙๓  คน มอบแว่นตาฟรี! !โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ มอบนมจืดให้เด็กๆ ฟรี!! จำนวน ๖๐๐ คน เพื่อรณรงค์ให้เด็กๆดื่มนมจืด  ภายใต้สโลแกน "นมจืดยืดความสูง"
วนิดา
14 ม.ค. 60 17:48

สสจ.สกลนคร รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยในเวลา ๐๘.๔๕ น เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนชุมชนนิรมัย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดย ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์สร้างถวาย รวมถึงเสด็จเยี่ยมติดตามโครงการตามพระราชดำริส่วนพระองค์ ในการนี้ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ ณ โรงเรียนชุมชนนิรมัย อำเภอกุสุมาลย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการส่งตัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ รวมถึงให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยวันนี้มีจำนวนคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ทั้งสิ้น ๑๔ ราย หลังจากนั้น ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และเสด็จฯ ไปยังเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตามกำหนดการ ชมภาพการรับเสด็จ ►► CLICK

วนิดา
13 ม.ค. 60 16:04

ประชาสัมพันธ์โควตาเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดูรายละเอียด  ►►►  CLICK

วนิดา
13 ม.ค. 60 15:17

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ดูรายละเอียด ►►► CLICK

วนิดา
13 ม.ค. 60 15:03

สสจ.สกลนคร ร่วมกันออกกำลังกาย
๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกันออกกำลังกายหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจสุขภาพ คลายเครียด  เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความตื่นตัวในการทำงาน โดยมีกิจกรรมหลายอย่าง คือเต้นแอโรบิค เตะฟุตบอล ฮูลาฮูป และโยคะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เลือกกิจกรรมได้ตามชอบ และหลังจากออกกำลังกายยังมีน้ำใบบัวบกจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยบริการเจ้าหน้าที่ดื่มหลังออกกำลังกายแล้ว ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
12 ม.ค. 60 10:00

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน ) ดูรายละเอียด ►►►  เอกสารประกอบหมายเลข๑     เอกสารประกอบหมายเลข๒

วนิดา
10 ม.ค. 60 11:31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
127
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1013    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
2 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
3 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
4 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
5 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
6 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
7 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
8 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
9 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
10 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
11 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
12 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
13 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
14 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
15 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
16 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
17 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
18 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
19 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
20 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 26    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 2560
2 เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะรถเข็นอาหารสแตนเลสชนิดยืนขับ จำนวน 2 คัน ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 24 ม.ค. 2560
3 เผยแพร่แผนรายงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2560
4 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
5 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
6 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2560
7 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ชุด 13/2560 (สามารถแสดงข้อคิดเห็น/เสนอแนะ/วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.60 ถึง 14 ก.พ.60) 14 ก.พ. 2560
8 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ชุด 11/2560 (สามารถแสดงข้อคิดเห็น/เสนอแนะ/วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.60 ถึง 14 ก.พ.60) 14 ก.พ. 2560
9 ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพ (คุณสมบัติทาง) เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพ (คุณสมบัติทาง) สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (ชุดที่ 3) 28 ก.พ. 2560
10 ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพ (คุณสมบัติทาง) เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพ (คุณสมบัติทาง) สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (ชุดที่ 2) 28 ก.พ. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
180
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1793    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ 1 ก.พ. 2560
2 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 31 ม.ค. 2560
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ 25 ม.ค. 2560
4 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 ม.ค. 2560
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 28 ม.ค. 2560
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลชุมชน) 23 ม.ค. 2560
7 การสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 ธ.ค. 2559
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 23 ธ.ค. 2559
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2560 23 ธ.ค. 2559
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 27 ธ.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
100
ระเบียนที่ 1 - 10 / 995    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 16 ก.ย. 2560
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" 31 ส.ค. 2560
3 ขอเชิญพยาบาลเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 25 ส.ค. 2560
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 25 ส.ค. 2560
5 การรับสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 31 ก.ค. 2560
6 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 28 ก.ค. 2560
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 26 ก.ค. 2560
8 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 20 ก.ค. 2560
9 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ ๒๒ 15 ก.ค. 2560
10 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 14 ก.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
112
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1118    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการประกวด 24 ก.พ. 60
2 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 60
3 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและหรือเข้าประกวด 31 ม.ค. 60
4 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
5 ประกวดผลงาน ทดสอบ 6 ต.ค. 59
6 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
7 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
8 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
9 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
10 ประชุมวิชาการ การเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยและพิธีมอบเข็มชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 63    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ ๒๒ 15 ก.ค. 2560
2 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 28 ก.พ. 2560
3 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research and Social Sciences Research Ethics 10 มี.ค. 2560
4 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 26 เม.ย. 2560
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 24 มี.ค. 2560
6 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 พ.ค. 2560
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 15 เม.ย. 2560
8 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๐ 31 มี.ค. 2560
9 ขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 17 ก.พ. 2560
10 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตในลำไส้ 31 มี.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
88
ระเบียนที่ 1 - 10 / 877    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแพทย์ มข. 17 พ.ย. 2559
2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
3 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
4 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
5 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
6 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 8    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
- VDO Conferernc ของ สคร
2
 
- VDO Conferernc ของ สคร
3
 
- VDO Conferernc ของ สคร
4
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conferernc ของ สคร
- ประชุมเครือข่ายการใช้กฏหมาย
5
 
- บรรยายพิเศษเรื่อง การบูรณาการแผนและการดำเนินงานการพัฒนาวัยเด็กและวัยสูงอายุ
- ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2560
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- VDO Conferernc ของ สคร
6
 
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
- VDO Conference ประชุมคณะทำงาน 3 สาขาหลัก เขตสุขภาพที่ 8
- อบรมระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 1
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุ่มสำรวจพัฒนาการ ในพื้นที่เป้าหมาย ๖ อำเภอ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นสู่ความเป็นเลิศ
- ประชุมคณะทำงาน สายสืบอาหารและสิ่งแวดล้อม
10
 
- อบรมระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 1
- ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจบัญชี
- จัดประชุมเชิงปฏิบัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่วามเป็นเลิศ
11
 
- ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจบัญชี
- ประชุม สสอ.เมือง
- ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
- ประชุม VDO Conference การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
- VDO Conference เรื่อง ของขวัญวันเด็ก "เด็กไทยสายตาดี"
12
 
- ประชุมติดตามงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- VDO Conference ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้
13
 
- ประชุมคณะกรรมการ Palliative Care
- ประชุมคณะกรรมการ ITA
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
- อบราระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 2
- การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
-
- คัดเลือกหมอไทยดีเด่น
17
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- อบราระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 2
-
18
 
- การประชุมและอบรมการบันทึกข้อมูลโปรแกรม TBCM
- ประชุมเพื่อพิจารณาหมอพื้นบ้านรอบที่2
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 1/2560
19
 
- VDO Conference อุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 8
- VDO Conference หารือแนวทางการดำเนินงานตาม ฉ.11 ฉ.12
- ประชุมด่วน
20
 
- ประชุม หร.บริหาร รพช.
- เตรียมประมเิน FAI ไตรมาส1
- เรื่องเตรียมรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
- อบรมระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 3
- Case Conference มารดาตาย
- ประชุมเตรียมรับเสด็จ
24
 
- อบรมระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 3
- การดำเนินงานแพทย์แผนไทย งานคุ้มครองผู้บริโภค
25
 
- ประชุม VDO Conference เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป เขต 8
- ประชุมคณะกรรมการ HDC ประจำเดือน
- VDO Conferene ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีไข้หวัดนกระดับกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงาน
- Web Conference เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงาน Service Plan สาขาศัลยกรรม เขตสุภาพที่ 8
26
 
27
 
- ประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
- นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรม
- ประชุมเตรียมตรวราชการ
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
- ตรวจประเมิน FAI
- การดำเนินงานการเงิน
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป.) ประจำเดือนมกราคม 60
31
 
- VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ" โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย น
1
 
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)(ข้อเขียน)
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- VDO Conference แนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับ ม.44(งานคุ้มครองผู้บบริโภค)
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
2
 
- VDO Conference ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ (ต่อ)
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
3
 
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑