หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 19 มี.ค. 2561
2 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 31 มี.ค. 2561
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 23 มี.ค. 2561
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 23 มี.ค. 2561
5 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 30 มี.ค. 2561
6 ประกาศรายชือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 19 มี.ค. 2561
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 23 มี.ค. 2561
8 ประกา่ศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 14 มี.ค. 2561
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(เลื่อน)แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดบชำนาญการพิเศษ 16 มี.ค. 2561
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(ย้าย)แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 16 มี.ค. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 19    

สสจ.สกลนคร ร่วมรับเสด็จฯ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ และ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้ตั้งจุดคัดกรองโรคติดต่อ พร้อมด้วยหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อให้บริการแก่บัณฑิต และญาติ  ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกวันของการพระราชทานปริญญาบัตร ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
16 มี.ค. 61 17:08

สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. )  ณ บ้านบัว ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก โรงพยาบาลกุดบาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

วนิดา
8 มี.ค. 61 10:31

สสจ.สกลนคร จัดประชุมโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
วันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการดำเนินงาน Service Plan กลุ่มวัยผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงระยะยาว ทั้ง  ๑๘  อำเภอ ซึ่งเป็นการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากทั้ง ๑๘ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน โอกาสนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นให้กับวัดที่ผ่านการประเมินรับรองระดับดีเด่น จากกรมอนามัย จำนวน ๓  วัด เพื่อระดับอำเภอจะได้ไปดำเนินการถวายโล่ให้กับท่านเจ้าอาวาสต่อไป ชมภาพ ►►► CLICK

 

 

วนิดา
6 มี.ค. 61 16:25

สู่เส้นชัยโครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ ก้อง  ห้วยไร่  พร้อมคณะเข้าสู่เส้นชัยการ เดิน วิ่ง ปั่น กิโลเมตร ที่ 513 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้น ก้อง ห้วยไร่ ได้มอบเงิน กว่า ๑๘ ล้านบาท ให้แก่จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นจังหวัดสกลนคร ได้มอบต่อให้ สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลทั้ง ๑๙ แห่ง ต่อไป ชมภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

วนิดา
5 มี.ค. 61 10:31

โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ,หัวหน้าส่วนราชการ อ.เจริญศิลป์ พร้อม ก้อง ห้วยไร่ และศิลปินอีกมากมาย  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ หนองทุ่งมน อ.เจริญศิลป์ หลังจากนั้นได้เริ่มกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ในโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด (วันที่ ๔) เพื่อหาทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ๑๙ แห่ง ในจังหวัดสกลนคร โดยวันนี้มีเส้นทางคือ อ.เจริญศิลป์ – อ.บ้านม่วง – อ.คำตากล้า – อ.อากาศอำนวย พักค้างคืนที่ อ.วานรนิวาส รวมระยะทางวันนี้ ๑๘๐ กม. โดยยอดบริจาค ณ เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นเงิน ๑๓,๒๖๗,๑๑๙  บาท  
สามารถชมถ่ายทอดสด และชมภาพถ่ายตลอดเส้นทางได้ที่นี่  ►►►  CLICK

วนิดา
1 มี.ค. 61 11:55

โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
วันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.  ก้อง ห้วยไร่  พร้อมทีม เดิน วิ่ง ปั่น เริ่มออกตัววิ่งโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด (วันที่ ๒) โดยวันนี้มีเส้นทางการวิ่งจาก อ.โคกศรีสุพรรณ - อ.เต่างอย - อ.ภูพาน - อ.กุดบาก - อ.นิคมน้ำอูน และ อ.วาริชภูมิ ระยะทางรวมของวันนี้ ๑๑๑ กิโลเมตร ยอดเงินบริจาค ณ เวลา ๑๒.๔๐ น. เป็นเงิน ๑๐,๓๒๑,๓๑๖.๗๕ บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ในการนี้ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมปั่นจักรยานกับทีมด้วย
สามารถชมถ่ายทอดสด และชมภาพถ่ายตลอดเส้นทางได้ที่นี่
  ►►►  CLICK

วนิดา
27 ก.พ. 61 17:18

จังหวัดสกลนครจัดพิธีเปิดโครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครจัดพิธีเปิด "โครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมี ก้อง ห้วยไร่  และเพื่อนศิลปิน  ร่วมกับ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ,นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดสกลนครร่วมงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของโครงการมีกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง ๑๘ อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๕๑๓ กิโลเมตร โดยจะมีก้อง ห้วยไร่ และศิลปินหลายท่าน พร้อมด้วยทีมนักวิ่งและนักปั่นของจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมออกกำลังกาย และรับบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ ๑๙ โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร   ซึ่งในวันนี้ มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๘,๖๙๗,๓๗๕.๒๕ บาท  (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
ชมภาพพีธีเปิด 
►►► CLICK
สามารถชมภาพการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางได้ที่นี่  ►►►   CLICK

วนิดา
26 ก.พ. 61 10:58

สสจ.สกลนคร จัดประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีวาระก่อนการประชุมคือ แสดงความยินดีกับนายนายเทิดศักดิ์ จุลนีย์ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ได้เลื่อนระดับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ,มอบใบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดผลงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2018) ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จำนวน  ๔  ผลงาน และมอบกระเป๋า Primary GMP แก่สาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๓ แห่ง ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
22 ก.พ. 61 17:12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
161
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1285    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
2 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
3 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
4 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
5 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
7 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
8 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
9 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
10 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
11 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
13 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
14 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
16 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
17 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
19 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
20 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 41    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 13 เม.ย. 2561
2 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 13 เม.ย. 2561
3 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 13 เม.ย. 2561
4 เผยแพร่หลักฐานช่องทางขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อรวม VISUAL EVOKED POTENTIAL (VEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 มี.ค. 2561
6 เผยแพร่สื่อสังคมอื่นๆที่สามารถเข้าถึงได้จริง โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 2561
7 เผยแพร่หนังสือสั่งการพร้อมคู่มือที่เป็นระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 2561 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 18 เม.ย. 2561
8 เผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียร่วมกันของงบค่าเสื่อม ระดับเขต 70%ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 18 เม.ย. 2561
9 เผยแพร่การตรวจสองผู้มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียร่วมกันของงบค่าเสื่อม ระดับเขต 20% ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 18 เม.ย. 2561
10 เผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียร่วมกันของงบค่าเสื่อมระดับเขต10%ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 18 เม.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
336
ระเบียนที่ 1 - 10 / 3353    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 โรงพยาบาลอุดรธานีเปิดคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปอด (IPF) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 31 ธ.ค. 2561
2 โครงการฝึกอบรมประจำปี๒๕๖๑ 31 ธ.ค. 2561
3 การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The 2 International Conference on Health Science. 30 พ.ย. 2561
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา 28 ก.ย. 2561
5 อบรมระยะสั้นเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร ๑๐ วัน) 20 ก.ย. 2561
6 การอบรมหลักสูตรการบำบัดยาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน 31 ส.ค. 2561
7 โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียฯสร้างสุข" ประจำปี๒๕๖๑ จำนวน ๓ รุ่น 31 ส.ค. 2561
8 โครงการอบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE 2 ก.ค. 2561
9 ขอเชิญร่วมโครงการหลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง รุ่น๘และหลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ รุ่น๓ 1 ก.ค. 2561
10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 1 ก.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
167
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1668    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง 10 มิ.ย. 61
2 การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่๑๕ 30 เม.ย. 61
3 ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก" ปีที่๓ 31 มี.ค. 61
4 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่๓ ปี๒๕๖๑ และวันจัดประชุม 30 มี.ค. 61
5 โครงการประชุมวิชาการและขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 16 มี.ค. 61
6 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่๖ 19 ก.พ. 61
7 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ 4 ก.พ. 61
8 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๕" 2 ธ.ค. 60
9 ประชุมวิชาการเรื่อง Nursing Professional in Thailand ๔.๐ Challengs and Solutions 1 ธ.ค. 60
10 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Care Team Award 2017 30 ก.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 10 / 84    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 19 เม.ย. 2561
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ าำหรับผอ.รพ.สต. 30 มี.ค. 2561
3 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รอบที่๒ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ 15 มี.ค. 2561
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา 28 ก.ย. 2561
5 อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
6 ขอเชิญร่วมโครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน 10 พ.ค. 2561
7 โครงการพยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 20 เม.ย. 2561
8 แนะนำหน่วยงานและนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรม 30 มี.ค. 2561
9 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี๒๕๖๒ 31 พ.ค. 2561
10 การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล 23 มี.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
119
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1181    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 2561
2 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 2561
3 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 2561
4 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 2561
5 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 2561
6 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2560
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 6 / 25    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
- ประชุมงาน LTC
-
- ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์ ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด สสจ.สกลนคร
27
 
- การเร่งรัดการดำเนินงานวัณโรค
- ประชุมเตรียมงานฯ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
- ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์ ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด สสจ.สกลนคร
28
 
- ประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิคม โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
- ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์ ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด สสจ.สกลนคร
- VDO Conference ร่าง พรบ. ยาใหม่
- VDO Conference พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและหมอครอบครัว
1
 
- ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์ ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด สสจ.สกลนคร
- สรุปผลการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ
- ประชุมทีมการเงิน ก้าวตามฮอย ฯ
- ประชุมติดตามงาน ฝ่ายปฏิคม
2
 
- ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์ ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด สสจ.สกลนคร
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
- ประชุมการเขียนแผน EOC และ SAT
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลครั้งที่ 1/61
- ประชุมชมรมผู้สูงอายุข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
6
 
- ประชุม คกบ.สสน.สน.
- โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
7
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
- อบรมผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ
- VDO Conference ประชุมชี้แจงเรื่อง ขั้นตอนการโอนขายบิล
8
 
- อบรมผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ
- ประชุมเตรียมความพร้อม บช.11
- ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
9
 
- ประชุมคกก.ศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดินวิ่งปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
- ถอดบทเรียนหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรม "สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด"
- พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
- ประชุมชมรมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดสกลนคร
- ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อการดูแลเลี้ยงดูเด็กเสริมไอคิว
13
 
-
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (HOT ZONE) จังหวัดสกลนคร ปี 2561
- ประชุมเลื่อนเงินเดือน
- เชิญประชุม จนท สสจ ทุกคน
14
 
- สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
- ประชุม GFMIS บช.11
- ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
- ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดกรองโรคจิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- ประชุม E-Meeting ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปกติ
- ประชุมติดตามงานเร่งด่วน
15
 
- VDO Conference เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคสตรี (การนวดรักษา)
- ประชุมบัญชี 11
- ติดตามงานวัณโรค
16
 
- ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
- ประชุม ขยายวงเงินกู้ธนวัฏ ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
- ศุูนย์ประสานงานการคัดกรองโรคติดต่อ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
- จัดทำรายงานประจำปี ๖๐
17
 
- ศุูนย์ประสานงานการคัดกรองโรคติดต่อ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
18
สัปดาห์ที่ 11
- ศุูนย์ประสานงานการคัดกรองโรคติดต่อ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
19
 
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- VDO Conference เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- ศุูนย์ประสานงานการคัดกรองโรคติดต่อ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
- หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร
20
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร
21
 
- ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน NCDs
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการประเภทการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- ศุูนย์ประสานงานการคัดกรองโรคติดต่อ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
- ศุูนย์ประสานงานการคัดกรองโรคติดต่อ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
22
 
-
- ศุูนย์ประสานงานการคัดกรองโรคติดต่อ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
- ประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์โครงการสั่งสมบุญ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจากไส้เดือนเพื่อใช้ปลูกสมุนไพร
23
 
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- แนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
- อบรมเรื่องการเขียน care plan
- หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร
- คัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
- ตรวจประเมิน ITA
27
 
- ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 3/2561
28
 
- ประชุมชี้แจงงาน พอสว.และสรุปผลการดำเนินงาน
29
 
- VDO Conference ชี้แจงแบบสำรวจการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
- ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันสุขภาพโรงพยาบาล
30
 
31
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   Fecebook
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑