หน่วยงานภายในสสจ
หน้าหลัก บริหารทั่วไป - การเงิน - พัสดุ - ข่าวประกวดราคา - ธุรการ/สารบรรณ - หมวดยานพาหนะ ประกันสุขภาพ - แรงงานต่างด้าวฯ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แพทย์แผนไทย - ประมวลผลบริการแพทย์แผนไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข - ข่าวประชาสัมพันธ์ - งานบริหารเวชภัณฑ์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ. - แผนงาน - ห้องประชุม - GIS - R2R - ICT - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบ CCTV สสจ.สกลนคร - E-Conference - DWARD - iReport club - JHCISสกลนคร - Hosxpสกลนคร นิติการ บริหารทรัพยากรบุคคล ควบคุมโรค - งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย - ระบาดวิทยา - EMS - เอดส์และวัณโรค - โรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ทันตสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ - งานผู้สูงอายุ - สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - QA Nurse ส่งเสริมสุขภาพ - งานอนามัยแม่และเด็ก - งานออกกำลังกาย กีฬาสาธารณสุข - PMQA - สุขภาพภาคประชาชน - งานสุขภาพจิต โรคไม่ติดต่อ - หน่วยแพทย์ พอ.สว. - Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
รพ.สต.

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 25 ธ.ค. 2560
2 รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 15 ธ.ค. 2560
3 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ 20 ธ.ค. 2560
4 รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 29 ธ.ค. 2560
5 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 31 ธ.ค. 2560
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 29 ธ.ค. 2560
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 15 ธ.ค. 2560
8 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จพ.ธุรการ/จพ.การเงินและบัญชี 15 ธ.ค. 2560
9 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 13 ธ.ค. 2560
10 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน,จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 15 ธ.ค. 2560
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 39    

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมเตรียมงานวิ่งโครงการก้าวคนละก้าว
วันจันทร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ร่วมประชุมเตรียมงานวิ่ง  โครงการคนสกลนคร"ก้าว"ไปกับ"ก้อง"(ก้อง ห้วยไร่) เพื่อสมทบทุนบริจาคโครงการ"ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วนิดา
11 ธ.ค. 60 16:08

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายประมวลศิลป์ บุพศิริ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรง ที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายนภดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ชมภาพเพิ่มเติม ►►► CLICK

วนิดา
9 ธ.ค. 60 10:32

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลง และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลง และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ชมภาพ 
►►► CLICK

วนิดา
5 ธ.ค. 60 12:03

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
5 ธ.ค. 60 11:24

สสจ.สกลนคร จัดประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๑๑
 วันจันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีวาระก่อนการประชุมคือ พิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดสกลนคร ,พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารในการประกาศเจตนารมณ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครใสสะอาดร่วมต้านทุจริต,พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างผู้บริหารสาธารณสุข กับผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ,พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับหน่วยบริการที่ได้รับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จำนวน ๔ แห่ง และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่คณะทำงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจำนวน ๘ ราย ชมภาพ 
   CLICK

วนิดา
4 ธ.ค. 60 15:34

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร้องเรียน ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
4 ธ.ค. 60 11:11

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้แก่นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กรรมาธิการการสาธารณสุขและประธานคณะอนุกรรมธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะฯ มีกำหนดการเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)ได้เยี่ยมมชม โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และในวันพรุ่งนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) มีกำหนดการเยี่ยมชมการผลิต การแปรรูปสมุนไพร และการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาพยาบาล ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
1 ธ.ค. 60 17:02

สสจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณี อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐” (Sport for all ๔.๐) และ “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกองค์กรได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติราชการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ชมภาพถ่าย ►►► CLICK
วนิดา
30 พ.ย. 60 10:33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
155
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1239    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
2 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
3 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
4 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
5 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
7 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
8 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
9 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
10 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
11 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
13 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
14 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
16 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
17 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
19 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
20 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 41    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์(Fracture Table) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ธ.ค. 2560
2 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไตสำหรับเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ธ.ค. 2560
3 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์(Gastroscope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ธ.ค. 2560
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 26 ธ.ค. 2560
5 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 28 ธ.ค. 2560
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิื้อตู้แช่อาหารสำหรับทำอาหารให้ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 15 ม.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้อง X-RAY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 15 ม.ค. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ม.ค. 2561
9 เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มิใช่ยา (set ใช้กับผู้ป่วย) จำนวน 5 รายการประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 ธ.ค. 2560
10 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ม.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
270
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2696    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 โรงพยาบาลอุดรธานีเปิดคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปอด (IPF) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 31 ธ.ค. 2561
2 โครงการอบรม"หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" 29 มิ.ย. 2561
3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก(PICU)" 1 มิ.ย. 2561
4 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
5 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่๔ 30 พ.ค. 2561
6 ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 25 พ.ค. 2561
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤ๖ทารกแรกเกิด(NICU)" 5 เม.ย. 2561
8 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่๑๒ 1 เม.ย. 2561
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 30 มี.ค. 2561
10 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่๕ ประจำปี๒๕๖๐" 30 มี.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
157
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1570    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๕" 2 ธ.ค. 60
2 ประชุมวิชาการเรื่อง Nursing Professional in Thailand ๔.๐ Challengs and Solutions 1 ธ.ค. 60
3 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Care Team Award 2017 30 ก.ย. 60
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องจริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาลและขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 8 ก.ย. 60
5 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่๑๐ ประจำปี๒๕๖๐ 24 ส.ค. 60
6 ขอเชิญส่งนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมการประกวด 11 ส.ค. 60
7 ขอเชิญประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ 26 ก.ค. 60
8 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 21 ก.ค. 60
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 "ก้าวสู่มิติใหม่:การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย" 7 ก.ค. 60
10 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation 15 พ.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 77    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่๑๔ 8 ก.พ. 2561
2 ขอเชิญส่งศัลยแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม 31 ธ.ค. 2560
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 15 ธ.ค. 2560
4 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่๒๐ 15 ธ.ค. 2560
5 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมใน"ปฏิทินปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" 1 ม.ค. 2561
6 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-หลักสูตร รวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลง-หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่-หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ-หลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ-หลักสูตร การคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคนและเพิ่มโอกาสแห่งความสำหรับให้กับองค์กร-หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและดำเนินรายการมืออาชีพ 29 ธ.ค. 2560
7 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 13 มี.ค. 2561
8 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉาะทางประจำปี๒๕๖๑ -สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤษ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)-สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 28 ก.พ. 2561
9 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 19 ก.พ. 2561
10 โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกาษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ 29 ธ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
114
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1139    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 47
27
 
- VDO Conference คณะกรรมการ การจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต (RHP.)
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
28
 
- VDO Conference ชี้แจงแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- การทบทวน Case โรคหลอดเลือดสมอง
29
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบTB
- ประชุมสรุปการทบทวน Case Stroke
30
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร สบ.7 ผ่านระบบ E-submission
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม tbcm thailand.net
1
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงเรื่องค่าป่วยการอสม.
2
 
3
สัปดาห์ที่ 48
4
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- ประชุมการพัฒนาการล่าช้าในครอบครัวของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (Focus gro
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดสกลนคร
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (คปสจ.)
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
5
 
-
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
6
 
- VDO Conference การประชุมหารือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมปรึกษาหารือนโยบายสำคัญ
7
 
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัยเรียน-วัยรุ่น
- ทดสอบ
- ทบทวน Case Stroke
8
 
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและศูนย์บริก
- ประชุมทบทวน Case Stroke
- ประชุมติดตามงาน NCD
9
 
10
สัปดาห์ที่ 49
11
 
12
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงาน ITA
- ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน กิจกรรม ก้าวคนละก้าว
- VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ด้านอุทกภัย
13
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปีงบประมาณ 2561
- GIN Conference "พัมนาศักยภาพพี่เลี้ยง QLN"
14
 
- GIN Conference "พัมนาศักยภาพพี่เลี้ยง QLN"
- ประชุมชมรม ผส ข้าราชบำเหน็จบำนาญ สสจ สกลนคร
- ประชุมคณะทำงานประชุมก่อนตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลรักษ์สกล ประจำปี 2560
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้พิการ
- VDO Conference ประชุมติดตามงบลงทุน
15
 
- ประชุมพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี2561
- GIN Conference "พัมนาศักยภาพพี่เลี้ยง QLN"
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA
16
 
17
สัปดาห์ที่ 50
18
 
- สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวง
- ประชุมติดตามงบค่าเสื่อม
19
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมงาน ITA
- ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
20
 
- นำเสนอผลงานเด่นเพื่อประเมินเลื่อนขั้น
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- VDO Conference Service plan สาขา COPD& Asthma ปี 61
21
 
- สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
- VDO Conference โรคสตรีเเละเด็กกับการตรวจวินิจฉัยทางเเผนปัจจุบัน
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลอุบัติเหตุรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
22
 
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
23
 
24
สัปดาห์ที่ 51
25
 
- ประชุมคณะกรรมการฯ
- NCD Board
- อบรมอสม.ดีเด่น
- ประชุมคณะกรรมการ Palliative care
26
 
- อบรมอสม.ดีเด่น
- ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 2
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 10/2560
27
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงาน COPD ASTMA และโรคตา
- ประชุมคณะกรรมการ ITA
- ประชุมคณะกรรมการ Palliative care
28
 
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
4
 
- อบรมฟื้นฟูผู้ผ่านการอบรมประเมินความสามารถทางสติปัญญา จำนวน 2 รุ่น
5
 
- อบรมฟื้นฟูผู้ผ่านการอบรมประเมินความสามารถทางสติปัญญา จำนวน 2 รุ่น
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑