ข้อมูลการให้บริการ

*คลินิกทันตกรรม 

*คลินิกแพทย์แผนไทย
 
*ประเมินความพึงพอใจ


บุคลากรผู้ให้บริการ
คลินิกทันตกรรม

 
นายภราดร แสนโคตร
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 
คลินิคแพทย์แผนไทย
 
นางสาวนายิกา  อินทะนาม
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 
 
 
 นางสาวกมลฉัตร  สุขแสน
แพทย์แผนไทย


นางสาวรัตติยา แสนสุภา
แพทย์แผนไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

11 พ.ย. 62 11:03
admin_
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 23
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 24
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 25
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

 

นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คู่มือ

รพ.สต.