ข้อมูลการให้บริการ

*คลินิกทันตกรรม 

*คลินิกแพทย์แผนไทย
 
*ประเมินความพึงพอใจ


บุคลากรผู้ให้บริการ
คลินิกทันตกรรม

 
นายภราดร แสนโคตร
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 
คลินิคแพทย์แผนไทย
 
นางสาวนายิกา  อินทะนาม
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 
 
 
 นางสาวกมลฉัตร  สุขแสน
แพทย์แผนไทย


นางสาวรัตติยา แสนสุภา
แพทย์แผนไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

11 พ.ย. 62 11:03
admin_
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คู่มือ

รพ.สต.