หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PFNA short + long) จำนวน 80 ชุด ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ก.ค. 2563
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ จำนวน 200 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ก.ค. 2563
3 เผยแพร่สัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ต.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา T-WAY PLASTIC (อุปกรณ์ข้อต่อ ๓ ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 10 ก.ค. 2563
5 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Locking Plat) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 8 ก.ค. 2563
6 เผยแพร่สัญญาซื้อขายอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 กลุ่ม 6 หมวด ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ก.ค. 2564
7 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดชนิดเคลื่อนที่แบบ 2 หัวจ่าย (portabl RO) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ก.ค. 2563
8 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2563
9 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเทปผ้านุ่มทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2563
10 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย Plaster ใส หรือ Transpore ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒๔,๐๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2563
11 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 161/2563 ซื้อชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน 62,403 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 29 ก.ค. 2563
12 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา carvedilol 6.25 mg tablet, 1 tablet(51999999-272363) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2563
13 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (smart ER) และ งานผู้ป่วยนอก (smart OPD) จำนวน 2 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2 ก.ค. 2563
14 สัญญาซื้อขายเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
15 สัญญษซื้อขายเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
16 สัญญาซื้อขายเครื่องล้างกล้องและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 10 ก.ย. 2563
17 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา T-way (อุปกรณ์ข้อต่อ 3 ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มิ.ย. 2563
18 เผยเเพร่สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 155 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ก.ค. 2563
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องให้เป็นระบบ Hepa-Filter positive pressure อายุรกรรมโรคเลือด ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค. 2563
20 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดข้อเข่าเทียมและชุดข้อสะโพกเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลคร 7 ก.ค. 2563
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหม Synthetic Absorbable จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 29 มิ.ย. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Nylon จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 3 ก.ค. 2563
23 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 149 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด หรือ SET IV ใช้กับเครื่อง INFUSION PUMP จำนวน 38,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
24 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 148 SET SALINE (ชุดให้น้ำเกลือหรือสารละลาย) จำนวน 310,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
25 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 147 ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2563
26 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 มิ.ย. 2563
27 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 122 syring disposable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 23 ก.ค. 2563
28 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 121 EKG Electrod ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 23 ก.ค. 2563
29 เผยเเพร่สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเลขที่ 120 Bactiria fiter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 23 ก.ค. 2563
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ แถบตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 26,000 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 23 ก.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
212
ระเบียนที่ 1 - 30 / 6359    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร 10 ก.ค. 63
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 24 มิ.ย. 63
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ 30 มิ.ย. 63
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ 24 มิ.ย. 63
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ 30 มิ.ย. 63
6 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม 30 มิ.ย. 63
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ปทุมธานี 26 มิ.ย. 63
8 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 31 ก.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
85
ระเบียนที่ 1 - 8 / 678    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147