รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ฝังยาคุม ฟรี....นะรู้ยัง..!!!!!! FREE

16 พ.ค. 62 11:48

แบบประเมินตนเองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น YFHS........ ดาวน์โหลด

1 พ.ค. 62 09:32

เพราะรัก  จึงอยากให้รู้

13 ก.พ. 62 08:51

คลังความรู้ สื่อ อนามัยวัยรุ่น

1 ก.พ. 62 14:03

พ่อแม่คุยเรื่องเพศ.....กับลูกบ้างแล้วหรือยัง..........?.?.?

31 ม.ค. 62 08:59

เพื่อนใจวัยรุ่น รับปรึกษาทุกปัญหาวัยรุ่น....อย่างเป็นมิตร...:P

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโทร 1663 

30 ม.ค. 62 16:14

การเบิกจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณี Fee Schedule ปี 2562  เอกสาร......

30 ม.ค. 62 16:07
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121-1123 E-mail:  ict_sakon@hotmail.com