วิสัยทัศน์  

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนางานแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ติดต่อกลุ่มงานได้ที่ E-mail : ttmsakonnakhon@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์ 042-711157 ต่อ 1523

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานประชาสัมพันธ์
+  งาน QA Nures


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข
+  PMQA
+  งานสุขภาพจิต
+  หน่วยแพทย์ พอ.สว.

+  งานแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

24 ต.ค. 61 10:21

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:15

 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของโรงพยาบาล คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:10

คู่มือการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) คลิกที่นี่

21 พ.ย. 60 13:47

แบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 14:07

แบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 14:06

แบบคำขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 14:01

แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 13:59

ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 13:57

ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2554 

  คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 13:53

การต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 12:03

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมคำขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 12:01

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 11:49

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 15(4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 11:44

ประกาศคณะอนุกรรมการการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 11:37
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 47    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
รายการเอกสาร
1 ทดสอบเอกสารดาวโกลดดดดดดดดดดดดดด
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
1 ทดสอบแบบฟอร์มมมมมมมมมมมมมมมม
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 

 

 หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

อภิวัฒน์ แสงวงศ์
นายอภิวัฒน์  แสงวงศ์
ตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการ

บุคลากร

นายเอกวัต แพงทรัพย์

นายเอกวัต แพงทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 นายธนะสรรค์ ศิริวาลย์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

นางอารีรัตน์  สีงามเมือง
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

น.ส.ศศินภา หัศกรรจ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

น.ส.นัทยา ขยอมดอก
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

น.ส.ภารวีร์ ยันตะพันธ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Web link


- กระทรวงสาธารณสุข
- สำนักงานจังหวัดสกลนคร
- กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ
- ฤๅษีดัดตน
- มหกรรมแพทย์แผนไทย
- แพทย์แผนไทย
- ประมวลผล P4P
- ประมวลผลบริการแพทย์แผนไทย
E-office

งานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1521 - 1523