วิสัยทัศน์  

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนางานแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ติดต่อกลุ่มงานได้ที่ E-mail : ttmsakonnakhon@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์ 042-711157 ต่อ 1523


ดาวน์โหลดมื่อการเรียนรู้ E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

24 ต.ค. 61 10:21

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:15

 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของโรงพยาบาล คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:10

คู่มือการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) คลิกที่นี่

21 พ.ย. 60 13:47

แบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 14:07

แบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 14:06

แบบคำขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 14:01

แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 13:59

ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 13:57

ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2554 

  คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 13:53

การต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 12:03

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมคำขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 12:01

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 11:49

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 15(4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 11:44

ประกาศคณะอนุกรรมการการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 คลิกที่นี่

15 พ.ย. 60 11:37
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 47    
เอกสารงานวิจัยด้านแพทย์แผนไทย
     
รายการเอกสาร
1 ผลการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
2 กล่องมหัศจรรย์เก็บความร้อน(รพ.โพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
3 ประสิทธิผลของยาพอกเข่าต่อระดับความปวดของเข่า (ยาพอกเข่าดูดพิษ พิชิตปวดในผู้สูงอายุ),(รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
4 ผลการใช้ถุงประคบสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ(รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
5 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากใบฝรั่งต่อโรคเหงือกอักเสบใหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
6 ลูกประคบหินกรวดสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น(รพ.สต.สร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)
7 ผลของสมุนไพรมะระขี้นกต่อระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
8 การใช้สมุนไพรใบส่องฟ้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
9 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อขาของผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคำตากล้า
10 กระด้งมะกรูดลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน(รพ.สต.โพนแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
11 ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักใช้ควบคู่กับยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยกลุ่ม: โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง (รพ.สต.ห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
12 ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำรางจืด ต่อระดับเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในบุคคลที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดในระดับอันตราย(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
13 ถุงแช่ไร้พิษ(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
14 ผลของการใช้โดนัทลูกแก้วในมารดาหลังคลอด เพื่อลดอาการคัดตึงเต้านม โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
15 เข็มขัดสมุนไพรช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างของมารดาหลังคลอด(รพ.สต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 47    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
1 ทดสอบแบบฟอร์มมมมมมมมมมมมมมมม
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 

 

 บุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อภิวัฒน์ แสงวงศ์

นางพันธ์วิรา เวยสาร
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

 

นายอภิวัฒน์  แสงวงศ์
ตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการ

นายเอกวัต แพงทรัพย์

นายเอกวัต แพงทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางอารีรัตน์  สีงามเมือง
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

น.ส.ศศินภา หัศกรรจ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

น.ส.นัทยา ขยอมดอก
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

น.ส.ภารวีร์ ยันตะพันธ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Web link


- กระทรวงสาธารณสุข
- สำนักงานจังหวัดสกลนคร
- กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ
- ฤๅษีดัดตน
- มหกรรมแพทย์แผนไทย
- แพทย์แผนไทย
- ประมวลผล P4P
- ประมวลผลบริการแพทย์แผนไทย
E-office

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1523