กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับโปรแกรม

ชื่อโครงการ (title)
   
ค่ากำหนดฐานข้อมูล  
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
   
ค่ากำหนดที่ตั้งหน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
รหัสอำเภอที่ตั้ง
รหัสจังหวัดที่ตั้ง
   
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ  
เลขบัตรประชาชนผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ดูแลระบบ
นามสกุลผู้ดูแลระบบ
ชื่อล็อคอินผู้ดูแลระบบ
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ
เบอร์โทรศัพท์ผู้ดูแลระบบ